15 V 1863
Bułaj

Z Białej, odpocząwszy pod Turbowem, ruszył oddział berdyczowski na Bryckie do Bułaja. Oddział, składający się wówczas z 200 konnych i…

13 V 1863
Wercholewsk

Romuald Olszański skierował się z jazdą swoją ku Radomyślowi, a potem ku Owruczowi; z nim złączyła się część rozbitków z…

12 V 1863
Rotmistrzówka

Idąc z Owsianik przez Szanderówkę oddział berdyczowski Platona Krzyżanowskiego, Leona Czekońskiego i Władysława Padlewskiego zatrzymał się w Rotmistrzówce, gdzie Tadeusz…

12 V 1863
Biała

W pochodzie ku Wachnówce oddział Platona Krzyżanowskiego, Leona Czekońskiego i Władysława Padlewskiego natknął się w Białej na patrol kozacki, który…

11 V 1863
Owsianiki

Pod Błażejówką w powiecie berdyczowskim zebrało się 72 powstańców, nieźle uzbrojonych, pod dowództwem Leona Czekońskiego, naczelnika powiatu, Platona Krzyżanowskiego, oficera…

10 V 1863
Hrebenki

Jeden z oddziałków powiatu Wasilkowskiego, przeszedłszy przez Winnickie Stawy, został wychwytany i wymordowany został przez chłopów wsi Hrebenek, prowadzonych przez…

10 V 1863
Łuka

Śladem powstańców, którzy pod dowództwem byłego porucznika saperów Adama Łukasza Zielińskiego (Łukiana Woli) (i Chojeckiego?) gromadzili się koło Taraszczy między…

10 V 1863
Rozalówka

W powiecie wasilkowskim tworzyło się kilka oddziałów powstańczych. Jeden złożony przeważnie z urzędników fabryki cukru w Szarmajówce, w lasach wsi…

9 V 1863
Kisłówka

Zorganizowany w powiecie Wasilkowskim w okolicy Rokitna i Zytnych Gór oddziałek powstańczy udał się na południe w powiat taraszczański, lecz…

9 V 1863
Romanówka

Powstańcy kijowscy pod dowództwem Władysława Rudnickiego ("Sawa") i Borowskiego, zaatakowani przez kozaków dońskich, wysłanych za nimi w pogoń, przywitawszy ich…

9 V 1863
Borodzianka

W nocy dnia 8 maja 1863 r. powstańcy kijowscy kilku partiami wyruszyli w kierunku Borodzianki. Najpierw wyszedł oddział około 300…

9 V 1863
Sołowijówka

Wymordowanie bezbronnych powstańców w Sołowijówce W celu wyłącznie agitacyjnym to jest poruszenia ludu ruskiego, wyruszyło z Kijowa 7 maja 1863…

14 II 1864
Bendjuga

Po starciu pod Dubienką, ruszywszy przez Bug, napadł Rokitnicki w Bendjudze na patrol kozacki złożony z sześciu ludzi i zmusił…

13 XII 1863
Wremba

Z Kładniowa uszedłszy do Wremby, Poniński i Zaremba, wzmocnieni posiłkami z Królestwa Polskiego (oddział Kozłowskiego?), znowu atakowani przez rosyjskich dowódców…

12 XII 1863
Kładniów

Cofnąwszy się przez most z Dubienki, Zaremba i Poniński zatrzymali się w Kładniowie, gdzie ponownie atakowani, musieli uchodzić dalej na…

2 XI 1863
Poryck

Osiem oddziałów przez kilka miesięcy formowali Edmund Różycki i Jan Stella-Sawicki „Struś” we wschodniej części zaboru austriackiego, aby je wysłać…

28 VII 1863
Korytnice

Dnia 27 lipca 1863 r., 193 ludzi pod dowództwem Leszka Wiśniowskiego przeszło pod wsią Łuczyce kordon austriacki, udając się ku…

15 VII 1863
Kostangalia

Mianowany naczelnikiem siły zbrojnej południowej części Podola, pułkownik Zygmunt Miłkowski począł organizować oddział powstańczy w Turcji, aby wkroczyć z nim…

2 VII 1863
Radziwiłłów

Przygotowywana od kwietnia 1863 r. walna wyprawa na Wołyń dopiero pod koniec czerwca poczęła przybierać określone formy. W ostatnich dniach…

29 VI 1863
Żadyn

Szukając dogodnego miejsca do przejścia Horynia przeszedł Romuald Traugutt przez Żadyn, gdzie oddział zaopatrzywszy się w żywność rozłożył się za…

26 VI 1863
Dąbrowice

Po rozprawie pod Woroniami postanowił Romuald Traugutt wrócić przez Horyń, przez który można było się przeprawić albo pod Stolinem albo…

26 VI 1863
Salicha

Po starciu pod Laszkami przenocowawszy w Medwedówce Wielkiej, ruszył Edmund Różycki 26 maja 1863 r. traktem, prowadzącym ze Starego Konstantynowa…

25 V 1863
Laszki

Z uroczyska Hańczarychy posunął się Edmund Różycki aż pod Ułanów na Podolu, gdzie koło Mytyniec przyłączył się do jazdy wołyńskiej…

25 V 1863
Makoty

Około 100 (?) ludzi, prowadzonych przez żydowskiego inżyniera technologii Leona Grünbauma, wydobywszy się spod Minkowiec uszło pod Ostróg. Dowiedziawszy się…

22 V 1863
Minkowce

W lasach między Onyszkowcami (?) i Pieńkami formował się oddział zasławski pod dowództwem Józefa Machczyńskiego, dymisjonowanego rotmistrza kawalerii rosyjskiej. Okrążając…

19 V 1863
Worobijówka

Nie doczekawszy się posiłków udał się Edmund Różycki na południe, aby zbliżyć się ku kordonowi austriackiemu, spodziewając się wciąż zapowiedzianego…

17 V 1863
Moskalówka

W dzień przed wybuchem powstania na Rusi wyruszył Leonard Wiszniewski z 20 ochotnikami do Chrystynowskich Lasów, gdzie złączyło się z…

18 V 1863
Miropol

Pierwszy występ nieprzyjazny chłopów pod Trojanowem ochłodził zapał gromadzących się powstańców żytomierskich. Z wielkim wysiłkiem zdołał jednak Jan Chranicki zebrać…

17 V 1863
Miropol

Rosyjski kapitan Kaznakow, wkroczywszy z trzema kompaniami piechoty do Miropola, o świcie dnia 17 maja 1863 r. wyruszył przeciw Edmundowi…

16 V 1863
Miropol

Celem połączenia się z Janem Chranickim wyruszył dnia 15 maja 1863 r. Edmund Różycki z Połonnego do Miropola, dokąd przybyły…

15 V 1863
Zieleńce

Z dwóch oddziałków zorganizowanych w powiecie owruckim, jeden liczący 30 ochotników, zniósł pod Zieleńcami (?) rosyjski podoficer Koroszyłow na czele…

12 V 1863
Samowola

Z oddziałem niespełna stu ludzi, zorganizowanym w obwodzie żółkiewskim, wkroczył Leszek Wiśniowski dnia 11 maja 1863 r. na Wołyń w…

12 V 1863
Połonne

Z Lubara wyruszył Edmund Różycki ku Połonnemu, które mała załoga rosyjska opuściła przy zbliżaniu się powstańców, pozostawiając magazyny wojskowe. Różycki…

10 V 1863
Iwnica

W powiecie skwirskim na Ukrainie zorganizował Władysław Henszel oddziałek powstańców, nad którym objął dowództwo Piotr Chojnowski - były oficer rosyjskiej…

9 V 1863
Lubar

Jeden z trzech większych oddziałów, formujących się na Wołyniu, mianowicie generała Edmunda Różyckiego, zebrał się dnia 8 maja 1863 r.…

8 V 1863
Trojanów

Wybuch powstania na Rusi naznaczono na dzień 8 maja 1863. Naczelnym wodzem Województwa Lubelskiego i ziem ruskich mianował Rząd Narodowy…

5 II 1864
Białystok

W okolicy Białegostoku miała zajść potyczka, w której miał zginąć dowódca powstańców.

10 XII 1863
Brześć Litewski

W pierwszych dniach grudnia 1863 r. miała zajść w okolicach Brześcia Litewskiego potyczka.

7 X 1863
Borki

Esauł dońskich kozaków Ewstratow, patrolując na pograniczu powiatów kobryńskiego i prużanskiego, napotkał w lesie uroczyska Borki nieliczny oddziałek powstańczy, który…

20 IX 1863
Boćki

W Bielskim, Antoni Barancewicz w połączeniu z Edwardem Kiersnowskim („Gromem”) organizował oddział, który doprowadziwszy do 90 ludzi, odesłał z Kiersnowskim,…

19 IX 1863
Łukawica

Pozostając dłuższy czas w obozie pod Skrobacianką, Julian Ejtminowicz powiększał swoje szeregi - bądź ochotnikami zbieranymi na miejscu, bądź doprowadzanymi…

12 IX 1863
Rudnia

Mimo Dobrowoli, ruszył Walery Wróblewski ku Kołonnej. Tam Aleksander Ostrouch zaopatrzywszy się w żywność, wrócił do oddziału, który na wiadomość,…

30 VIII 1863
Głęboki Kąt

Stanąwszy w ostępie pod wsią Głęboki Kąt, Walery Wróblewski zreorganizował oddział, wyznaczając na oboźnego Stanisława Okińczyca i przydając mu do…

23 VIII 1863
Ciechanowiec

W nocy z 22/23 sierpnia 1863 r. oddział powstańców wszedł do Ciechanowca, zabrał broń i cofnął się przed zbliżającymi się…

9 VIII 1863
Paszkowskie Ostrówki

Dnia 9 sierpnia 1863 r. podsunął się Onufry Duchyński ku Nowosiółkom na dawne stanowisko, na Paszkowskich Ostrówkach. Tutaj o godzinie…

8 VIII 1863
Bojary

O świcie dnia 8 sierpnia 1863 r. rozpoczął Onufry Duchyński wysyłać drobne patrole pod nieprzyjaciela. Wreszcie wysłał Słubowicza z 30…

7 VIII 1863
Bojary

Pułkownik Onufry Duchyński wymykając się nieprzyjacielowi, przez dłuższy czas zatrzymywał się w straży Horbacza w ostępie zwanym Paszkowskie Ostrówki. Dnia…

5 VIII 1863
Rychły

Po kilkudniowym krążeniu po powiecie Kobyliński, Górski i Kwapiszewski stanęli na noc dnia 4 sierpnia 1863 r. we folwarku Puchły…

2 VIII 1863
Gródek

Waszkiewicz i Dominik Tołkin, wysłani w końcu czerwca 1863 r., pierwszy do powiatu bielskiego, drugi do sokolskiego, szli razem w…

31 VII 1863
Ihnatki

Druga kolumna wysłana przez pułkownika Dobrowolskiego pod dowództwem porucznika Iskanderecka z Białegostoku dopadła pod Ihnatką oddziałek Kobylińskiego, Kwapiszewskiego i Górskiego,…

30 VII 1863
Markowo

Na wezwanie naczelnika cywilnego Nadmillera oddziały Kobylińskiego, Kwapiszewskiego i Górskiego stawiły się we Wólce Markowskiej, gdzie otrzymały broń i amunicję.…

27 VII 1863
Wielkie Bagno

Rosyjski kapitan Stecker z kompanią piechoty rozbił ponownie szczątki oddziału Szczęsnego Włodka w liczbie 70 (!) ludzi pod (?) Wielkim…

25 VII 1863
Jeziory

Oddziały Lenkiewicza i Ostrogi dnia 20 lipca 1863 r. w liczbie przeszło 200 ludzi przeszły w okolicę Jezior. Tutaj napadli…

20 VII 1863
Brzozowe Błoto

Szczęsny Włodek, ofiarowawszy się na dywersję, odłączył się od Onufrego Duchyńskiego w Paszkowskich Ostrówkach i ruszył ku Brzozowemu Błotu. Tutaj…

18 VII 1863
Lwowszczyzna

Ścigani ze wszystkich stron Łukaszewicz ("Hołoska") i Miładowski, zostali w końcu dopadnięci przez rosyjskiego porucznika staroingermanlandzkiego pułku Azulewicza, mającego 29…

15 VII 1863
Topczewo

Oddział rosyjskiego wojska pod dowództwem kapitana Mamyłowa, idąc ku Topczewu, starł się na brzegu lasu topczewskiego z niewielką partią powstańców,…

11 VII 1863
Domaczewo

Karol Krysiński, który w Romanowie połączył się z Józefem Jankowskim i Adamem Zielińskim, wyznaczony został do uderzenia na Domaczewo, po…

8 VII 1863
Mokrany

Śledzący oddział konny Kazimierza Narbutta - liczący 80 ludzi, rosyjski kapitan Chmołowski i porucznik Dziuba z kompanią i 20 kozakami…

23 VI 1863
Mosty

Rosyjski pułkownik Kramer z dwoma kompaniami I. pułku finlandzkiego gwardii miał rozbić o cztery wiorsty od Mostów oddziałek 100 powstańców,…

21 VI 1863
Żarkowszczyzna

Po różnych zwrotach z Wielkiego Uhła, Onufry Duchyriski i Wróblewski przybyli przez Bojary pod Wielkie Hrynki. W drodze z Wielkich…

16 VI 1863
Janin

Aleksander Lenkiewicz ze swoimi 56 ludźmi, wyszedłszy 16 czerwca 1863 r. z obozu we Wielkim Uhle, w czasie odpoczynku na…

16 VI 1863
Łysków

W nocy z dnia 14/15 czerwca 1863 r. stanął Onufry Duchyński we Wielkim Uhle na dawnym stanowisku oddziału wolkowyskiego. Stąd…

16 VI 1863
Huta

Po krótkim odpoczynku w obozie we Wielkim Uhle, Kobyliński wysłany z jazdą ku Ustroniowi, natknął się na kolumnę rosyjskiego podpułkownika…

16 VI 1863
Różana

Wysłany z obozu we Wielkim Uhle, Kobyliński na czele 56 jazdy wpadł do Różany, gdzie zastał 47 rosyjskich inwalidów, którzy…

15 VI 1863
Bojary

Julian Ejtminowicz, wyszedłszy z obozu we Wielkim Uhle dnia 15 czerwca 1863 r. z 96 ludźmi celem zorganizowania powiatów bielskiego,…

13 VI 1863
Koreczyn

Łącząc się z poszczególnymi oddziałami i opuszczając go po krótkim czasie, stanął Szczęsny Włodek ostatecznie wraz z oddziałem kobryńskobrzeskim Wańkowicza…

10 VI 1863
Sieradów

W dwa dni po starciu pod Mereczowszczyzną stanął Onufry Duchyński z piechotą — gdyż nieliczna jazda udała się ku Prużanie…

9 VI 1863
Rudka

Oddział V Województwa Grodzieńskiego stoczył pod Rudką potyczkę z silną eskortą rosyjską. Oddział powstańczy odbił jeńców, zdobył kilka karabinów, miał…

9 VI 1863
Królowy Most

Oddział Kiersnowskiego, liczący 400 (!) ludzi, stoczył krwawą utarczkę z Rosjanami przy Królowym Moście. Powstańcy kilka razy rzucali się na…

8 VI 1863
Mereczowszczyzna

Rozproszeni pod Wahlami powstańcy rozeszli się partiami w różnym kierunku. Główna część oddziału poczęła gromadzić się przy Onufrym Duchyńskim i…

7 VI 1863
Sielec

Spod Mołowid, ruszył Aleksander Lenkiewicz w celu połączenia się z Onufrym Duchyńskim. Natomiast Jundziłł z 40 ochotnikami Lenkiewicza, 40 słonimczukami…

3 VI 1863
Mołowidy

Rotmistrz Czerniawski, przyjąwszy obowiązki organizatora Powiatu Słonimskiego, zdał je niebawem Franciszkowi Jundziłłowi, który przy pomocy dymisjonowanego oficera rosyjskiego Izydora Łukaszewicza…

2 VI 1863
Pogorzele

W części majątku Pogorzele, w lesie różańskim, między Ustroniem a Janinem, pułkownik Kramer na czele dwóch kompanii piechoty i 20…

28 V 1863
Ludwinowo

Objąwszy we Wielkim Uhle dowództwo nad oddziałami Gustawa Strawińskiego i Stanisława Okińczyca, pułkownik Aleksander Lenkiewicz ("Lander"), wzmocniony oddziałkiem 42 ludzi…

27 V 1863
Czersk

Przeprawiwszy się przez Bug pod Sławetyczami, Florenty (?) Stasiukiewicz zatrzymał się pod wsią Czerskiem i kazał nastawić kotły dla małego…

25 V 1863
Horki

Odparłszy rosyjskiego pułkownika Ernberga pod Horkami, wykonał pułkownik Romuld Traugutt marsz trzymilowy obchodem i stanął nie więcej jak sześć wiorst…

21 V 1863
Horki

Po dojściu do Kobrynia wiadomości o zniesieniu oddziału Kiersnowskiego pod Horkami wysłano natychmiast na podwodach dwie rosyjskie kompanie III batalionu…

17 V 1863
Horki

Między szosą brzesko-bobrujską a traktem kobryńsko-pińskim koło Antopola, dnia 26 kwietnia zgromadziło się około 160 powstańców, do których pod wieczór…

14 V 1863
Michalin

Punktem zbornym wołkowyskiej wojennej organizacji był las pod Hutą Bychowca, gdzie 5 maja 1863 r. zebrało się 150 powstańców pod…

13 V 1863
Smolarka

Spod Berezy rzucił się Szczęsny Włodek ze swoimi 42 ludźmi pod Michalin do Huty Szklanej, aby się połączyć ze Gustawem…

10 V 1863
Janin

Idąc ze Świętych Błot z pozostałymi 25 ludźmi w celu połączenia się z oddziałem wołkowyskim, Aleksander Lenkiewicz, został napadnięty w…

9 V 1863
Piaski

Skupiwszy wokół siebie 32 prużańczyków Szczęsny Włodek ("Samucha") udał się w Kobryńskie. Przekonawszy się, że Kobryńskie się jeszcze nie ruszyło,…

4 V 1863
Sklanek

Przeciw oddziałowi Aleksandra Lenkiewicza wysłano z Grodna ku Jeziorom rosyjskiego podporucznika Manteuffela w sile dwóch kompani piechoty i 30 kozaków.…

3 V 1863
Jeziory

Naznaczony na Naczelnika Wojennego Powiatów Grodzieńskiego i Wołkowyskiego pułkownik Aleksander Lenkiewicz („Lander”) zebrał koło Tołoczek pod Jeziorami w nocy z…

3 V 1863
Brześcianka

Dążąc z pod Hornowa do połączenia się z ochotnikami białostockimi, którzy w tym czasie doznawszy porażki opuścili już swoje stanowisko…

2 V 1863
Strabla

Rosyjski major Bajkowski, wysłany z dwoma kompaniami i pół szwadronem dragonów miał rozbić o świcie dnia 2 maja 1863 r.…

2 V 1863
Hornów

Druga część bielskiej organizacji zbierała się w lasach dziatkowickich pod dowództwem Latkowskiego. Przeciw temu oddziałkowi rosyjski generał-major Beklemiszew, wysłał dowódcę…

29 IV 1863
Waliły

Dnia 24 kwietnia 1863 r. stanęło na punkcie zbornym w Kamionce 70 ochotników białostockich z tamtejszymi oficerami - Julianem Ejtminowiczem,…

2 IV 1863
Wielkie Jaszwile

Wymknąwszy się rosyjskiemu dowódcy Matniejewowi pod Białaszewem pospiesznym marszem podążył Konstanty Ramotowski do Ossowca, gdzie stanąwszy około 17.00 po południu…

14 III 1863
Grodno

Dnia 14 marca 1863 r. wieczorem Leon Kulczycki, były kapitan rosyjski, później zawiadowca stacji w Grodnie, na czele kilkudziesięciu młodzieży…

1 III 1863
Czarnowieś

W końcu lutego 1863 r. celem ożywienia powstańczego ducha w Województwie Grodzieńskim, Rząd Narodowy wprost z Warszawy posłał tam Walentego…

15 II 1863
Rzeczyca

Odłączywszy się od Romana Rogińskiego, Bronisław Rylski i Sągin ruszyli w kierunku zachodnim. Pod Rzeczycą napadła na nich, wysłana przez…

13 II 1863
Prużany

Zebrawszy po rozbiciu pod Królowym Mostem 85 ludzi (?), ruszył Roman Rogiński skrajem puszczy dalej na wschód, a zaopatrzywszy się…

11 II 1863
Królowy Most

Roman Rogiński po wyjściu z Siemiatycz połączywszy się z Walentym Lewandowskim, ruszył ku Puszczy Białowieskiej przez Dołbiznę, którą to wieś…

8 II 1863
Suraż

Jeden z oddziałów powstańczych, który uszedł spod Siemiatycz, zniósł w bliskości Suraża patrol kozacki złożony z sześciu ludzi, zabiwszy trzech…

7 II 1863
Siemiatycze

Gdy Władysław Cichorski („Zameczek”) wysyłał tabor ku Drohiczynowi, inne oddziały polskie podsuwały się pod Siemiatycze. O godzinie 8.00 z rana…

6 II 1863
Siemiatycze

W Siemiatyczach od dziesięciu dni stał z silnym liczebnie oddziałem Władysław Cichorski („Zameczek”), ściągając do tego punktu oddziały z różnych…

4 II 1863
Niemirów

Cofając się spod Białej przez Janów, Roman Rogiński, w celu wzniecenia powstania na Litwie ruszył ku Bugowi. Będąc ścigany przez…

4 II 1863
Mielejczyce

Znaczny oddział powstańców, napadł na transport rekrutów wiezionych z Mielejczyc do Wysokiego Litewskiego i oswobodził brańców. W pościg za tym…

31 I 1863
Rudka

We wsi Rudce stanęła na nocleg komenda kozaków złożona z 40 ludzi. Na ten oddziałek napadli powstańcy w nocy z…

23 I 1863
Suraż

Napadłszy nocą 23 stycznia 1863 r. na miasto, zniósłszy naprzód dwie rosyjskie placówki (jedna złożona z sześciu a druga z…

30 VIII 1863
Kowalewicze

Dążąc ponownie pod koniec sierpnia do obozu Stanisława Laskowskiego oddział Lucjana Romiszewskiego („Ruszczyc”) i Piłeczki, otoczony przy Kowalewiczach pod Szackiem…

16 VIII 1863
Skrył

Po opuszczeniu oddziału Piłeczki przez Pawła Dybowskiego, przybył komisarz Rządu Narodowego, Michał Oskierko z rozkazem połączenia się z oddziałem Stanisława…

13 VII 1863
Kołodno

Nazajutrz po napadzie (bitwa pod Kołodnem z dnia 12 lipca 1863) stanął Romuald Traugutt tuż pod Kołodnem w pół godziny…

12 VII 1863
Kołodno

Po kilkudniowym wymykaniu się Rosjanom udało się Romualdowi Trauguttowi przejść przez Horyń pod Stalinem, skąd kierując się ku Pińskowi, dotarł…

11 VII 1863
Ignatów

Spod Krzywoszyna rzucili się Łukaszewicz i Miładowski z uszczuplonym oddziałem pod Nowogródek. Tutaj pod Ignatowem dopadł ich i rozbił rosyjski…

1 VII 1863
Bodzinki

Oddziałek powstańców, rzekomo 50 osób liczący, miał spalić wieś Gromice (?) za karę, iż chłopi tej miejscowości pojmali powstańca Żołnierkiewicza.…

1 VII 1863
Pińsk

Uwijający się z oddziałkiem jazdy po Pińszczyźnie Kazimierz Narbutt, napadnięty o dwie mile od Pińska przez rosyjskiego majora von Keka…

25 VI 1863
Łoczyn

Rosyjski generał porucznik Zabołockij, dowiedziawszy się o obozowaniu oddziałów Stanisława Laskowskiego, Bolesława Świętorzeckiego i Wiktora Korkozewicza w lasach między wsiami…

23 VI 1863
Woronie

W lesie bielińskim, Romulad Traugutt objął znowu dowództwo nad pozostałymi po przegranej pod Horkami ochotnikami. Tutaj połączył się z nim…

21 VI 1863
Krzywoszyn

Pod Krzywoszynem dopadł Miładowskiego i Łukaszewicza rosyjski porucznik Belenkow z komendą 64 strzelców i uzbrojonym chłopstwem i zadał im porażkę.

21 V 1863
Marcjanówka

Rosyjska kolumna majora Grygoryewa, złożona z trzech kompanii wielkołuckiego pułku i 60 kozaków, dopadła pod Marcjanówką oddział Bolesława Świętorzeckiego i…

19 V 1863
Podberezie

Rosyjski oddział kremeńczuckiego pułku rezerwowego napadł i rozbił przy wsi Podberezie powstańczą partię, która się uformowała w borysowskich lasach. Straty…

19 V 1863
Chłopienicze

Rosyjska kompania kremeńczuckiego pułku, wysłana do Chłopienicz przez kapitana sztabowego Francewicza, rozbiła w lesie zwanym Wołową Górą, między Szczawrami a…

14 V 1863
Waleryany

Wstąpiwszy do puszczy z oddziałem Wołodźki, krążył Paweł Dybowski („Zaremba”) po lasach i bagnach. Po tygodniu takiego krążenia przybyło do…

11 V 1863
Poruczyn

Na czele nielicznego oddziału starł się z Rosjanami Henryk Dmochowski („Saunders”), który jako rzeźbiarz dłuższy czas bawił w Filadelfii (USA).…

10 V 1863
Piotrowszczyzna

W nocy z 30 kwietnia na 1 maja 1863 r. z czterech oddziałów, które miały się zebrać, stanęły w pewnym…

10 V 1863
Lady

Oddział ihumeński Stanisława Laskowskiego („Sobek”), przy którym znajdował się Bolesław Świętorzecki i Wiktor Korkożewicz, zebrał się we dworze Bohuszewicz w…

3 V 1863
Ozierce

Powiat słucki wystawił w dniu oznaczonym to jest 30 kwietnia/1 maja 1863 r., 50 powstańców, którzy pod dowództwem Maszewskiego -…

2 V 1863
Przyłuki

W Województwie Mińskim wybuch powstania naznaczono na 1 maja 1863. W Przyłukach stawiło się w oznaczonym czasie to jest w…

26 II 1863
Borki

Osłabiony przez odłączenie się Rylskiego i Sągina, poszedł Roman Rogiński ku Pińskowi w sile 85 ludzi. Dwa dni stał oddział…

11 V 1863
Liciagi

Po opuszczeniu Horek ruszył Ludwik Zwierzdowski („Topór”) w kierunku południowo - wschodnim ku Czausom i Czerykowu, po drodze puszczając pojmanych…

8 V 1863
Niższa Toszczyca

Przez dwa dni to jest 7 i 8 maja 1863 r. ucierał się z dwiema rosyjskimi kompaniami rezerwowego batalionu smoleńskiego…

6 V 1863
Horki

Na czele oddziałku około 90 młodzieży wpadł Ludwik Zwierzdowski ("Topór") o godzinie 2.00 w nocy na 6 maja 1863 r.…

25 IV 1863
Krasław

Na skutek rozkazów Wydziału Litwy naznaczył komisarz Województwa Witebskiego Józef (?) Poncet wybuch powstania we Witebskim na dzień 30 kwietnia…

12 X 1864
Poniewież

Przez całą zimę trzymały się na Żmudzi drobne oddziałki powstańcze, przeważnie konne, po kilku i kilkudziesięciu ludzi jak Grossa, Piekarskiego,…

20 I 1864
Rogówek

Pod Rogówkiem w pobliżu Rogowa starł się oddziałek powstańczy z Rosjanami.

20 I 1864
Mierzyszki

Pod Mierzyszkami napadli Rosjanie na oddziałek powstańczy dowodzony przez Ambrożewicza, który po uporczywej obronie dostał się do niewoli wraz z…

15 I 1864
Kowno

W okolicy Kowna stoczył Kognowicki szczęśliwą potyczkę.

3 I 1864
Lipagiry

Kolumna kozaków dońskich z 42. pułku, dowodzona przez esauła Grekowa, napadła pod Lipagirami na oddział Pawła Czerwińskiego („Sawy”) dnia 3…

2 I 1864
Cytowiany

Rosyjski podporucznik Domaczew z oddziałem piechoty (30 żołnierzy) dopadł w lesie cytowiańskim oddziałek powstańców, których poległo rzekomo sześciu a trzech…

2 I 1864
Ibiany

Uszedłszy z Tyszkini pod Girnikami w Lasy Orłowskie, oddziałek Ignacego Laskowskiego został dopadnięty ponownie pod Ibianami, zostając rozproszonym i tracąc…

1 I 1864
Jaswojnie

Rosyjski kapitan Sorger, goniąc za powstańczym oddziałkiem, dopadł go pod Jaswojniami i rozproszył, tracąc sam jednego zabitego i jednego rannego,…

20 XII 1863
Girniki

Oddziałek wojewody Ignacego Laskowskiego starł się z Rosjanami w Tyszkini pod Girnikami, a straciwszy trzech zabitych wycofał się ku Ibianom.

17 XII 1863
Wilki

Przeprawiając się przez Niemen między Wilkami a Średnikiem, ksiądz Antoni Mackiewicz wraz z adiutantem D’Artuzzim i kasjerem Rodowiczem dostali się…

26 XI 1863
Gojżewka

Po porażce księdza Antoniego Mackiewicza pod Świętobrościem przybyli do niego z plutonów rozdzielonych przez Ruszłejkę, Jagielłowicz z 40 piechoty i…

20 XI 1863
Białozoryszki

Oddział 60 rosyjskich grenadierów strzeleckiego pułku i 10 kozaków doścignął oddziałek 40 jazdy powstańczej w lesie koło Białozoryszek. Rosjanie mieli…

14 XI 1863
Uszpole

W kilka dni po starciu pod Dobejkami zaatakował Paweł Czerwiński („Sawa”) oddział rosyjski pod Uszpolem i położył kilku Rosjan trupem,…

12 XI 1863
Dobejki

Oddział Pawła Czerwińskiego („Sawa”) zniósł 12 listopada 1863 r. posterunek rosyjski w Dobejkach, wobec czego wysłali tam Rosjanie oddział kozaków…

11 XI 1863
Darszyszki

Rosyjski podpułkownik Karpow z IV. kompanią strzeleckiego pułku i 20 kozakami napadł pod Darszyszkami na konny oddział Lutkiewicza, liczący 92…

7 XI 1863
Traszkuny

W pobliżu Traszkun oddział lotny, złożony z kompani strzelców rodziny carskiej i pół szwadronu gwardii przybocznej ułanów, pod dowództwem Lewaszowa,…

6 XI 1863
Skorowody

Pod Skorowodami (?) miała zajść potyczka.

28 X 1863
Wieszynty

Rosyjski chorąży dońskiego pułku Nesladyczew z 30 kozakami rozproszył koło Wieszynt (powiat wiłkomierski), oddziałek powstańców, który miał stracić czterech zabitych…

28 X 1863
Waldenka

Kapitan Twierdochlebow z oddziałem 130 piechoty i 10 kozakami doścignął koło wsi Waldenki (?) (powiat poniewieski) konny oddziałek 25 powstańców,…

28 X 1863
Hermaniszki

Wincenty Łukaszewicz, starłszy się z nieprzyjacielem pod Hermaniszkami, stracił jednego zabitego i pięciu rannych.

27 X 1863
Noteniszki

W początku października 1863 r., Adam Bitis posiadał 150 piechoty i 20 jazdy. W tym czasie urządził pod Noteniszkami z…

19 X 1863
Świętobrość

Podczas marszu II kolumny Ganeckiego przez powiat poniewieski część oddziału, dowodzona przez rosyjskiego kapitana sztabowego Rudanowskiego, napadła koło dworu Daniliszki…

9 X 1863
Kroże

W pobliżu Kroż zatrzymała się garstka powstańców — pięciu — w stodole o trzy wiorsty od miasta. Na wiadomość o…

9 X 1863
Kiejdany

W lesie Keiserlingowskim między Kiejdanami a Remigołą urządził ksiądz Antoni Mackiewicz zasadzkę na idącego z nieznaczną komendą 60 strzelców i…

8 X 1863
Onikszty

Aleksander Małecki („Czajka”) i Paweł Czerwiński („Sawa”), który przybywszy z Województwa Mohilewskiego, objął dowództwo oddziału po Edwinie Wrześniewskim, odłączywszy się…

7 X 1863
Zoliszki

Rosyjski generał-porucznik Ganecki, ścigając oddziałek powstańczy Pusławskiego liczący 50 osób, miał go znieść przy zaścianku Zoliszki w Zielońskich lasach. Tylko…

5 X 1863
Tyrkszle

W kilka dni po potyczce pod Piłwelami, Bohdanowicz i ksiądz Dębski rozpuścili piechotę i sformowali mały oddział jazdy kalwaryjskiej. Niespodziany…

24 IX 1863
Puszałaty

Tropiąc oddziałek konny w lesie ejmulskim spotkali się Rosjanie pod Puszałatami z księdzem Antonim Mackiewiczem. Ponieważ z rana ksiądz Mackiewicz…

22 IX 1863
Troupie

Pod Troupiem miał walczyć Kacper Małecki.

18 IX 1863
Krakinów

W drugiej połowie września 1863 r. ksiądz Antoni Mackiewicz walczył w drobnym starciu z Rosjanami pod Krakinowem, sam ponosząc małe…

1 IX 1863
Piłwele

Po szczęśliwej zasadzce pod Szyrwuciami, krążyli po Województwie Kowieńskim nierozłączeni Paulin Bohdanowicz („Nieczuj”) i ksiądz Dębski aż do jesieni 1863…

30 VIII 1863
Kalwaria

Rozbici pod Ławkowem, 12 lipca 1863 r. Paweł Szymkiewicz i Aleksander Krasowski w sierpniu doprowadzili oddział do 80 konnych, wciąż…

21 VIII 1863
Dziesiukiszki

Pod Dziesiukiszkami miał walczyć Łukaszewicz.

20 VIII 1863
Buda

Na czele 120 ludzi, zaatakowany pod Budą przez dwie kompanie piechoty, szwadron dragonów i pół szwadronu ułanów pod dowództwem pułkownika…

15 VIII 1863
Mażoli

W początkach sierpnia Adam Bitis, zawiadomiony o przemarszu oddziału nieprzyjacielskiego, wciągnął go w zasadzkę pod Mażolami. Z przejętego raportu dowiedziano…

13 VIII 1863
Strumiła

Oddział Antoniego Jasińskiego, wykonawszy dnia 12 sierpnia 1863 r. wyrok śmierci na dziesiętniku Gabrielu Babtusie w Misiunach, starł się następnie…

12 VIII 1863
Kiejdany

W pobliżu Kiejdan ksiądz Antoni Mackiewicz miał stoczyć zwycięską potyczkę.

3 VIII 1863
Rakiety

W nocy 3 sierpnia 1863 r. chorąży rosyjskiego pułku dragonów Wendt z połową plutonu strzelców, dziewięcioma dragonami i ośmioma kozakami,…

1 VIII 1863
Ibiany

Przeciw oddziałkowi, znajdującemu się w drzedziejewskim (?) lesie, wysłano 31 lipca 1863 r. rosyjską kolumnę, która rozbiła powstańców pod Ibianami,…

1 VIII 1863
Leluny

Pod Lelunami miał się bić Łukaszewicz.

1 VIII 1863
Birbiliszki

Rosyjski pułkownik Nowosiełow na drugi dzień po starciu pod Szawruciami miał drugą utarczkę z powstańcami pod Barbiliszkami, gdzie został ranny.

31 VII 1863
Bystropole

W lasach bystropolskich spotkał się ksiądz Antoni Mackiewicz z kozakami gwardii i piechotą. Było to nocą. Powstańcy ukryci w zasadzce…

31 VII 1863
Szawrucie

Podczas marszu do szawelskiego powiatu pułkownik Nowosiełow z dwiema secinami dońskich kozaków wpadł w zasadzkę oddziału powstańczego, który go przyprawił…

29 VII 1863
Meckuny

Rosyjski podpułkownik Grenhagen rozbił pod wsią Meckuny oddział 80 powstańców, nie stracił nic, a miał wziąć sześciu do niewoli. ____________________________________…

28 VII 1863
Wobolniki

Rosyjski pułkownik Szuwałow na czele dwóch kompanii strzelców carskich, kompani narwskiego pułku, szwadronu ułanów i oddziału kozaków, (?) starł się…

28 VII 1863
Szyrwuciany

W miesiąc po starciu w Worniach, wyleczony z rany połączył się Paulin Bohdanowicz („Nieczuj”) na czele kilkunastu ludzi z oddziałem…

27 VII 1863
Mazany

Oddział rosyjskiego majora Kawra, wyszedłszy z Rogowa, starł się pod Mazanami z konnym oddziałem Pomernackiego i Ludkiewicza, którzy mieli stracić…

26 VII 1863
Hrynkiszki

Oddział rosyjskiego podpułkownika Narańskiego po długim ściganiu napadł i rozbił w Komarowskim Lesie koło Hrynkiszek drobny oddział powstańców, którzy mieli…

26 VII 1863
Paszuwie

Rozpocząwszy ściganie oddziału Pasierbskiego (po Feliksie Wisłouchu) od wsi Wszam (?), rozproszył go rosyjski pułkownik Tisdel ponownie pod Paszuwiem, przy…

25 VII 1863
Lewinta

Rosyjski pułkownik gatczyńskiego pułku Tisdel, idąc od dworu Połomen z kompanią napadł pod Lewintą, na granicy Kowieńskiego i Trockiego, na…

25 VII 1863
Klikole

Rosyjska kompania strzelców rodziny carskiej i 10 kozaków, pod dowództwem kapitana Nikitina, starła się z drobnym oddziałem powstańczym, który rozbity…

20 VII 1863
Lidowiany

Wróciwszy spod Taurog starł się Paweł Staniewicz pod Lidowianami nad Dubisą z nieprzyjacielem, a wymknąwszy się bez żadnych prawie strat,…

19 VII 1863
Poniewież

Oddział księdza Antoniego Mackiewicza uderzył na rosyjską kompanię fanagoryjskiego grenadierskiego pułku, transportującą zapasy wojenne z Wiłkomierza do Poniewieża. Napad miał…

17 VII 1863
Róże

Ksiądz Wacław Ibiański („Robak”), dążąc do połączenia się z księdzem Antonim Mackiewiczem i Kończą w celu wspólnej wyprawy po broń…

12 VII 1863
Modroga

Po starciu pod Cytowianami (6 czerwca 1863 r.) ruszywszy ku Kurlandii wrócił Jan Staniewicz niebawem na południe, aby pójść po…

12 VII 1863
Ławków

Przejąwszy nad kordonem nieco broni i amunicji, zaatakowany został Szymkiewicz znienacka na czystym polu przez rosyjskiego majora Sztewerna. Bezładna walka…

12 VII 1863
Komaje

Z powodu ukazania się konnego oddziału 120 (?) powstańców w okolicach Wieszynty powiatu jezioroskiego wysłano tam rosyjskiego pułkownika Bielicę, który…

6 VII 1863
Tryszki

Pod Tryszkami miała zajść utarczka między wojskami powstańczymi a Rosjanami.

4 VII 1863
Wobolniki

Rosyjski pułkownik Budberg, przyłączywszy do swojej kompani w Druciszkach (?) kolumnę kapitana sztabowego Czernego, składającą się z dwóch kompanii i…

1 VII 1863
Petyszki

Wysłany z Kurlandii do Birż, rosyjski baron Budberg otrzymał wiadomość o pobycie znacznego oddziału (Łukaszewicza?) w okolicach wsi Auksztele i…

30 VI 1863
Pojurze

Okrążany przez Rosjan, dla zmylenia pościgu wysłał Bolesław Dłuski kapitana II kompanii Alekandrajtysa ku Telszom, sam zaś przerzucił się znowu…

27 VI 1863
Gargi

Rosyjska kompania narwskiego pułku miała rozbić oddział powstańców w Gargach.

26 VI 1863
Wornie

Organizując powiat szawelski, Paulin Bohdanowicz ("Nieczuj") zbierał ochotników i wyćwiczywszy ich doprowadzał ich do Staniewicza, zatrzymując zawsze tylko około 30…

24 VI 1863
Linków

Połączywszy w Poswolu dwie kompanie białozierskiego pułku, które wyszły z Bowska i kompanię szliselburskiego pułku wysłaną z Szonberga, ruszył rosyjski…

24 VI 1863
Montwidów

Wzmocniwszy swoją kolumnę trzech kompanii, jedną kompanią narwskiego pułku, rosyjski generał major Czertkow ruszył z Poniewieża do Rosień przeciw oddziałom…

22 VI 1863
Draginie

Zmuszeni do ucieczki pod Stemplami (12 maja 1863 r.) Rosjanie sądząc, że mają z silnym liczebnie oddziałem do czynienia, zostawili…

20 VI 1863
Kielmy

Z Szawkian udał się Szymkiewicz spod Retów po broń, której jednak nie śmiał podjąć, obawiając się starcia z przeważającymi siłami…

18 VI 1863
Żoginie

Rosyjski major Sorger, idąc z dwoma kompaniami III batalionu strzelców z Szydłowa do Wasiliszek, dowiedział się o obozowaniu Ignacego Laskowskiego…

15 VI 1863
Wyprawa Morska

Z upoważnienia i środkami Rządu Narodowego agent Rządu Narodowego w Anglii, Józef Ćwierczakiewicz i komisarz Rządu Narodowego w Szwecji, Józef…

12 VI 1863
Woszokiany

Pułkownik Michajłowskij idąc za Kasprem Małeckim, który posunął się był ze swoim oddziałem na północ od lasu traszkuńskiego, napadł na…

11 VI 1863
Bojany

Przeciw oddziałowi księdza Antoniego Narwojsza, zbierającemu się za wsią Komny (Kumpy ?), wyszedł podpułkownik Kumakow z dwoma kompaniami kaporskiego pułku…

9 VI 1863
Worniany

Po odłączeniu się Mamerta Gedgowda i Adama Bitisa, który ruszył w Szawelskie oraz Pujdoka, przez dłuższy czas tułał się Tomasz…

7 VI 1863
Rogów

Rosyjski pułkownik Tenner na czele dwóch kompanii pułku pawłowskiego gwardii i pół szwadronu kozaków gwardii stoczył potyczkę w powiecie wiłkomierskim …

6 VI 1863
Cytowiany

W trzy dni po nieudanej zasadzce pod Użwentami stanęli Ignacy Laskowski, Antoni Mackiewicz i Staniewicz pod Cytowianami. Tutaj dopędził ich…

4 VI 1863
Sesiki

Po potyczce pod Łabonarami oddział Albertyńskiego i Kaspra Małeckiego, wzrósłszy w lasach ulżyckich do 450 ludzi, przeszedł w lasy szeszolskie,…

2 VI 1863
Użwenty

Spod Tryszek ruszył Jan Staniewicz ku Użwencie, gdzie przyprowadził mu Paulin Bohdanowicz („Nieczuj”), organizator wojskowy powiatu szawelskiego, stu ludzi nieźle…

29 V 1863
Rogów

Dwie rosyjskie kompanie piechoty stojące w Rogowie, wzmocnione kompanią przybyłą z Poniewieża i seciną kozaków, zaatakowały o godz. 17.00 po…

26 V 1863
Szawkiany

Po walkach birżariskich zetknął się Paweł Szymkiewicz, który w okolicach Kroż wraz z Aleksandrem Krasowskim organizował oddziały, przebiegając wsi i…

25 V 1863
Żemelany

Rosyjski major Posniakow, wyszedłszy z kompanią narwskiego pułku z Telsz, spotkał się w lasach żemeiańskich z oddziałem powstańczym, liczącym rzekomo…

21 V 1863
Tryszki

Oszczędzając liczący już 366 ludzi oddział swój, aby być gotowym do wyruszenia w danej chwili ku Połądze w celu zabrania…

16 V 1863
Mincze

Wysłany przez Zygmunta Sierakowskiego z obozu w Teresborze, idąc przez Taurogieny, stanął Kasper Małecki ze swoim oddziałem, liczącym 300 ludzi,…

14 V 1863
Mażoli

Oddzieliwszy się od Tomasza Kuszłejki z obozu pod Dychtoryszkami, Gedgowd w 250 piechoty i 30 jazdy został rozbity pod Mażolami,…

12 V 1863
Sztemple

Z rana o godz. 7.30, Bolesław Dłuski, wydawszy rozkaz wymarszu, otrzymał wiadomość o ukazaniu się awangardy nieprzyjaciela, który w ciągu…

11 V 1863
Sztemple

Wysłane z Nowego Miasta, Taurog i innych miejscowości wojska rosyjskie, które miały zgnieść garstkę Bolesława Dłuskiego, nie przeszkodziły temuż złączyć…

9 V 1863
Sznurkiszki

Przez całą noc z 8/9 maja 1863 r. Ignacy Laskowski, mianowany dowódcą przez rannego generała Zygmunta Sierakowskiego, zbierał rozbitków spod…

8 V 1863
Hudyszki

Wezwany przez Medina na pomoc pospieszył rosyjski dowódca Ganecki ze swoją kolumną ku Hudyszkom i około godziny 11.00 zdecydował się…

8 V 1863
Świrpleny

Elizeusz Lutkiewicz i Antoni Jasiński zbliżając się również ku Birżom, zaatakowani przez rosyjskiego majora Hilsebacha pod Świrplenami i rozbici cofnęli…

7 V 1863
Medejki

Po starciu pod Korsakiszkami ruszył Zygmunt Sierakowski, na południe wschód przez Subocz, Peliszy, Okmianę i zatrzymał się w lasach wsi…

28 IV 1863
Bielaniszki

Krążąc po powiecie i powiększając swój oddział, powrócił ponownie Jan Staniewicz na pierwotne stanowisko pod Bielaniszkami, gdzie na sposób czerkieski…

27 IV 1863
Szakwicie

Nie mogąc pójść z pomocą do oddziału cytowiańskiego z powodu mandatu stawienia się w Wilnie, oraz gdy i Kołyszko wypowiedział…

26 IV 1863
Korsakiszki

Zmieniwszy pozycję po zwycięstwie pod Ginietynami, Zygmunt Sierakowski z Adamem Mackiewiczem dnia 23 kwietnia 1863 r. obozował w rogowskim lesie…

21 IV 1863
Ginietyny

Na granicy powiatu kowieńskiego w Kremenciskim Lesie poczęły się zbierać oddziałki żmudzkie, nad którymi główne dowództwo objął Zygmunt Sierakowski ("Dołęga"),…

12 IV 1863
Bielaniszki

Naczelnikiem Wojskowym Powiatu Szawelskiego został mianowany były oficer kaukaski Jan Staniewicz ("Pisarski"), który z dwoma braćmi brał udział w Powstaniu…

11 IV 1863
Misiuny

Bolesław Kołyszko, zebrawszy 150 ludzi swego oddziału, który zrejterował pod Leńczami, ruszył w okolice Czekiszek. Podobnie jak pod Wysokim Dworem,…

7 IV 1863
Cytowiany

Naczelnik Wojenny Powiatu Rosieńskiego, Zygmunt Cytowicz, zgromadził pod Cytowianami oddział około 250 ludzi. Rosjanie, zawiadomieni o organizującym się oddziale, wyruszyli…

1 IV 1863
Leńcze

W lasach krokowskich, w pobliżu majątku Tomasza Kuszłejki - Borkuniszki, poczęli gromadzić powstańców Ciszkiewicz ("Kiliński"), Szulc, dr. Szylling i Kurnatowski.…

29 III 1863
Wysoki Dwór

Pod Wysokim Dworem rozłożyła obóz garstka młodzieży, przybyła z Kowna pod dowództwem Żarskiego. Dnia 21 marca 1863 r. objął nad…

28 III 1863
Wilki

Oddział powstańców tuż nad Niemnem w pobliżu Wilków napadł na rosyjską kompanię I batalionu, tzw. „Carskiej Rodziny”, celnych strzelców i…

27 III 1863
Megjany

Dnia 6 marca 1863 r., ksiądz Antoni Mackiewicz rozpoczął organizowanie oddziału powstańców w lasach wsi Megjany koło Podbrzezia, a opodal…

16 III 1863
Buda

Naczelnik Wojenny Powiatu Trockiego, Klet Korewa, który objeżdżając ciągle powiat, przybył znowu do oddziału, aby łagodzić niesnaski między niezdolnym dowódcą…

10 V 1864
Landwerowo

Dosyć liczny oddziałek powstańczy pod dowództwem Matuszkiewicza starł się z Rosjanami pod Landwerowem. Jeszcze w lipcu 1864 r. w okolicy…

20 X 1863
Żyżmory

 Pod Żyżmorami uderzył Feliks Wisłouch na rosyjską kompanię piechoty i pół seciny kozaków i miał ich rozbić.

19 X 1863
Rudniki

Forsowne marsze, brak żywności i obuwia zmniejszyły oddział Gustawa Czechowicza do liczby 40 osób. Tą garstkę okrążyli Rosjanie w lasach…

30 IX 1863
Rudziszki

Oddział powstańców starł się z Rosjanami pod Zerańcami (?) w pobliżu stacji Rudziszek i wycofał się ze stratą jednego zabitego.

15 IX 1863
Klewica

Zmniejszony do 100 ludzi oddział Gustawa Czechowicza natknął się w lasach klewickich na dwie kompanie Rosjan, lecz po godzinnym tyralierskim…

1 IX 1863
Boruny

Pod Borunami stoczyli powstańcy drobną utarczkę z Rosjanami, którzy mieli stracić kilku rannych i zabitych.

28 VIII 1863
Ławaryszki

Oddział powiatu święciańskiego, pod dowództwem Gustawa Czechowicza został napadnięty przez dwie rosyjskie kompanie piechoty, 80 dragonów i 40 kozaków w…

27 VIII 1863
Szyrwinty

Między Szyrwintami a Gedrojciami starli się powstańcy z nieprzyjacielem.

21 VIII 1863
Petraszyszki

Cofnąwszy się do Petraszyszek, tutaj dopadnięty ponownie przez rosyjskiego pułkownika Tisdela, Feliks Wisłouch został rozbity, tracąc podobno 17 jeńców. Rosyjski…

20 VIII 1863
Antopojce

W lasach szilańskich pod Antopojcami starł się Feliks Wisłouch z kompanią rosyjskiego pułkownika Tisdela. W tym starciu miało polec dwudziestu…

17 VII 1863
Markowszczyzna

W lasach olkienickich napotkał rosyjski kapitan Szlachtow ze 120 strzelcami, oddział Sosinowicza liczący 200 (!) ludzi, rozbił go i ścigał…

15 VII 1863
Pomusie

Wycofawszy się pod Klaryszkami, ruszyli Sędek i Lubicz na południe i dotarli dnia 15 lipca 1863 r. o godzinie 21.00…

14 VII 1863
Macele

Rosyjski podpułkownik kostromskiego pułku Czerkiesow, dowiedziawszy się u ukazaniu się nad Mereczanką oddziału powstańczego, wyszedł (z Rudnik ?) z dwoma…

11 VII 1863
Klaryszki

Przeciw połączonym oddziałom Feliksa Wisłoucha, Lubicza i Sędka wyruszył w kierunku Lasów Klaryskich, rosyjski pułkownik Tisdel na czele czterech kompanii…

26 VI 1863
Postawy

Odcięty pod Łubką z 30 ludźmi Leon Ostoja, został rozbity niedaleko Postaw. Trzech powstańców poległo. Ośmiu dostało się do niewoli,…

25 VI 1863
Łoktiany

Rosyjski pułkownik Mazancew z kompanią grenadierów i 13 kozakami rozbił w Łoktianach niewielką partię powstańców, których ścigał na przestrzeni czterech…

24 VI 1863
Szumma

Na błotach między Daciszkami a Korkuniatami niedaleko Szummy, rosyjski pułkownik Własow z dwoma kompaniami pawłowskiego i kompanią staroingermanlandzkiego pułku, tudzież…

24 VI 1863
Gedrojcie

Z lasów łańskich wyruszywszy ze swoim tylko oddziałem 100 ludzi i łącząc się na krótki czas z innymi oddziałami, które…

21 VI 1863
Rudniki

Wysłana przez rosyjskiego porucznika astrachańskiego pułku Tistrowa z Rudziszek kolumna, dowodzona przez rosyjskiego porucznika Rudeńkę, rozproszyła pod Rudnikami (?) były…

17 VI 1863
Peleniszki

Uchodzące spod Zygmuntyszek oddziały Feliksa Wisłoucha i Lubicza dopadł z kompanią rosyjski pułkownik Ałchazew, połączywszy się w drodze z dwiema…

16 VI 1863
Zygmuntyszki

Na wiadomość o starciu Wilkiena i Władimirowa z oddziałami Lubicza i Feliksa Wisłoucha wystąpił z Rudnik, rosyjski pułkownik Kramer z…

16 VI 1863
Pokierniów

Kolumna rosyjskiego porucznika gwardii przybocznej finlandzkiego pułku Wilkiena, złączywszy się po rozprawie rudnickiej z kompanią pawłowskiego pułku gwardii kapitana Władimirowa,…

16 VI 1863
Szarkowszczyzna

Pod Szarkowszczyzną zaszła drobna utarczka pomiędzy Rosjanami a powstańcami.

15 VI 1863
Rosoliszki

Oddział 100 piechoty nowoingermanlandzkiego pułku i sześciu kozaków pod dowództwem kapitana sztabowego Józefowicza, wysłany z Oszmiany napadł i rozbił oddziałek…

12 VI 1863
Żyliny

Po starciu pod Olkienikami wyruszył Feliks Kołyszko pod Merecz, aby zbierać rozproszonych powstańców i broń. Znalazłszy tylko sześciu ludzi i…

5 VI 1863
Rudniki

Oddział powiatu święciańskiego pod dowództwem Gustawa Czechowicza ("Ostoja"), przechodząc do lasów lubańskich w powiecie wilejskim, zaatakował wysłane z Wilejki półtora…

31 V 1863
Rudniki

Połączone oddziały Feliksa Wisłoucha, Sędka i Lubicza, którymi dowodził Łada, w sile 500 ludzi stoczyły pomyślną potyczkę między Rudnikami a…

28 V 1863
Władyki

Od starcia pod Dźwinosami przez kilkanaście dni krążył Wincenty Koziełł po powiecie wilejskim, głosząc wszędzie manifest Rządu Narodowego i zbierając…

21 V 1863
Łabonary

Mianowany Naczelnikiem Wojennym Powiatu Wileńskiego po poległym Horodeńskim ("Kieżgajlla"), Albertyński ("Albertus") pod koniec kwietnia 1863 r. zebrał w lasach łabonarskich…

19 V 1863
Stokliszki

Wysłany przez generała Płaksina z Oran setnik Ełatoncow z 12 kozakami dońskiego pułku o numerze 42, celem dowiedzenia się, gdzie…

19 V 1863
Polimsza

Między puszczami jeźmińską, duśmienicką i ginejciską organizował się oddział powstańczy Aleksandra Stabrowskiego ("Lubicza"), Bolesława Kołyszki, Czudowskiego, Piotrowskiego, Wilczyńskiego i innych.…

12 V 1863
Kotra

Wysłana z Lidy, kolumna lejbgwardyi pod dowództwem rosyjskiego pułkownika Ałchazowa wykryła „w błotach grodzieńskiej puszczy" nowo organizujący się oddział powstańczy…

9 V 1863
Dźwinosy

W powiecie wilejskim powstanie wybuchło 2 maja 1863 r. Dnia 7 maja połączyły się nad Dźwinosą oddziały: miński Melchiora Czyżyka,…

5 V 1863
Dubicze

Przybywszy pod Dubicze, powiadomiony o nadciąganiu wielkich sił rosyjskich, zręcznym obrotem zmienił Ludwik Narbutt stanowisko, a myląc nieprzyjaciela rozpalonymi ogniskami,…

30 IV 1863
Szeszole

Oddział Horodeńskiego ("Kieżgajłła) Naczelnika Wojskowego Powiatu Wileńskiego, liczący 140 ludzi, połączył się z I. Oddziałem trockim pod dowództwem Wisłoucha, który…

21 IV 1863
Staniunki

W czasie gdy rosyjski dowódca Werner bił się pod Kowalkami, w Dajnowie połączyły się dwie inne kolumny rosyjskie, mianowicie pułkownika…

20 IV 1863
Kowalki

Cofnąwszy się z pod Piłowni ku Zubrowu, wrócił Ludwik Narbutt znowu do puszczy nackiej, tutaj wciąż zmieniając stanowisko. Rosyjski dowódca…

19 IV 1863
Naliboki

W okolicy miasta Stołowicz w Nowogródzkim zorganizował się oddziałek 46 powstańców, który na podwodach podążył w Oszmiańskie, aby się złączyć…

17 IV 1863
Merecz

W nocy 18 kwietnia 1863 r. oddziałek 30 powstańców przeprawił się z Województwa Augustowskiego na prawy brzeg Niemna, a zabiwszy…

16 IV 1863
Antokolce

W okolicy Trok organizował oddział Feliks Wisłouch (naczelnik I oddziału powiatu trockiego), który zwiększony rozbitkami Kleta Korewy, względnie Edmunda Kuczewskiego,…

11 IV 1863
Dubicze

Pobiwszy nieprzyjaciela pod Rudnikami, ruszył Ludwik Narbutt do puszczy nackiej, podczas gdy Rosjanie wysławszy obławę do puszczy rudnickiej, dłuższy czas…

4 IV 1863
Świeczki

W majątku obywatela Rajmunda Kurowskiego w Świeczkach organizował się oddziałek powstańczy pod dowództwem Świętołdysza (Szukszty). Przeciw tej garstce, liczącej kilkunastu…

22 III 1863
Mitkiszki

Dnia 20 marca 1863 r. wybrało się 54 młodzieży wileńskiej pod dowództwem Hipolita Pasierbskiego do powstania, w tej liczbie był…

9 III 1863
Rudniki

Naczelnik Wojenny Powiatu Lidzkiego Ludwik Narbutt, zebrawszy 15 ochotników ruszył 20 lutego 1863 r. przez Naczę do Ejszyszek, w której…

1 III 1863
Kruszany

Już 20 lutego 1863 r. rozpoczął się organizować pod dowództwem Kleta Korewy ("Skirmunt") - Naczelnika Wojenny Powiatu Trockiego, oddział powstańców…

22 II 1863
Daukszyszki

Dnia 15 i 16 lutego 1863 r. w Żeladzinie w powiecie święciańskim, zebrała się po odczytaniu manifestu przed kościołem gromadka…

7 II 1863
Niemenczyn

Przez dwa dni ucierał się oddziałek powstańców ze seciną kozaków w okolicy Niemenczyna i potrafił bez strat przedrzeć się w…

7 II 1863
Rakanciszki

Nieliczny oddział powstańców natarł w Rakanciszkach na rosyjską kompanię piechoty, postawioną tam na straży mostu. Korzystając z ciemnej nocy rozpędzili…

6 II 1863
Troki

Już 6 lutego 1863 r. ukazali się w Województwie Wileńskim powstańcy, odbijając w liczbie sześciu partię 27 rekrutów, nocującą w…

15 V 1864
Szczuczyn

Jeszcze 15 maja 1864 r. w okolicy Szczuczyna starły się niedobitki powstańców z nieprzyjacielem. W połowie roku - w lipcu…

15 V 1864
Dobrzyjałowo

Między Dobrzyjałowem a Mikołajkami, otoczony przez nieprzyjaciela oddziałek Julian Obuchowicza, został rozproszony. Dwóch powstańców poległo. Pięciu, w tym dwóch rannych,…

12 V 1864
Dzierzbia

W okolicy Dzierzbi oddziałek „oznaczony literą W“ stoczył żwawą utarczkę, w której miało być rannych kilkunastu powstańców.

10 V 1864
Grabowo

Po rozproszeniu I i II kompanii III Korpusu Wojsk Narodowych, Polikarp Bugielski ze swoją garstką kręcił się po okolicy, ściągając…

9 V 1864
Mały Płock

Pod Małym Płockiem oddziałek Władysława Ludwika Anczyc *Kazimierz Góralczyk" stoczył z Rosjanami potyczkę, w której ranny został Szumowski, obywatel z…

5 V 1864
Milewo

Pod Milewem oddziałek Adama Środy („Rody”), otoczony przez znaczne siły rosyjskie, zręcznym obrotem dowódcy wywinął się i połączył z Julianem…

17 IV 1864
Jedwabno

Zrejterowawszy pod Kuziami, Polikarp Bugielski przeszedł do powiatu biebrzańskiego, gdzie zaalarmował słabą rosyjską załogę miasta Jedwabna.

16 IV 1864
Kuzie

Rozpędziwszy rosyjską załogę w Gątorzach ruszyli Antoni Wolski, Kazigrodzki i Polikarp Bugielski ku Nowogrodowi, a stamtąd pod Kuzie, gdzie spotkali…

14 IV 1864
Gątorze

Z polecenia Rządu Narodowego pułkownik Jan Koziełło Poklewski ("Skała") naczelnik dwóch Województw - Augustowskiego i Grodzieńskiego, przy pomocy swego szefa…

9 IV 1864
Jedwabno

Ruchliwy porucznik Julian Obuchowicz wpadł ze swoim oddziałkiem do Jedwabna, uderzył na maszerujący przez rynek patrol rosyjski, zabijając na miejscu…

12 III 1864
Grajewo

Wynurzywszy się znowu z Rudzkiej Puszczy Julian Obuchowicz wpadł na kordon objeszczyków pod Grajewem i rozbili go zupełnie, sam mając…

3 III 1864
Radziłów

Po zaalarmowaniu rosyjskiej załogi w Szczuczynie, Julian Obuchowicz, uwijający się stale w Puszczy Rudzkiej koło Grajewa, ucierał się ponownie z…

26 II 1864
Szczuczyn

Równocześnie, gdy Antoni Wolski alarmował Jedwabno, połączone oddziałki Juliana Obuchowicza, obywatela z Mińskiego i Ujazdowskiego zaalarmowały w nocy na 27…

26 II 1864
Jedwabno

Rozproszywszy objeszczyków pod Porytem podsunął się porucznik Antoni Wolski wieczorem 26 lutego pod Jedwabno i ubił dwóch żołnierzy, stojących na…

24 II 1864
Poryte

W powiecie łomżyńskim potworzyły się drobne oddziałki powstańcze, w zdecydowanej większości złożone z miejscowych włościan, przerzucające się z miejsca na…

10 XI 1863
Lemany

Oddziałek pieszy porucznika Szaniawskiego napadł pod Lemanami na patrol 14 objeszczyków wyprawionych po drzewo, a zaatakowawszy ich z zasadzki zmusił…

9 XI 1863
Żywawoda

Dowódca Jaskołd na czele drobnego oddziałku podsunąwszy się pod Suwałki, otoczony pod Żywą Wodą przez Rosjan, po długiej obronie, gdy…

30 X 1863
Wyłkowyszki

W okolicy Wiłkowyszek starł się oddział powstańczy z Rosjanami.

12 X 1863
Buchujańskie błota

Rosyjska kompania izmailskiego pułku oraz secina kozaków generała-majora Dubelta napotkała koło Buchujańskiego Błota oddziałek powstańczy liczący 50 ludzi, który rozproszyła.…

10 X 1863
Piotrowicze

Pełniący obowiązki oficera Konalewski (Kowalewski?), który wyszedł spod Szławant z 10 ludźmi, w starciu pod Piotrowiczami stracił sześciu z nich.

10 X 1863
Borowa Karczma

Po rozdzieleniu oddziałów pod Szławantami, porucznik B. Brocki z partią 18 ludzi, nie stosując się do danej mu przez Gleba…

9 X 1863
Szławanty

Rosyjski generał major książę Barjatyński, ścigający od tygodnia oddziały Ostrogi i Gleba (III. oddział Województwa Augustowskiego), liczące około 200 ludzi,…

7 X 1863
Dzierże

Rosyjski porucznik Klokaczew z 70 szeregowcami pułku semenowskiego i 17 kozakami zaatakował powstańców nad brzegiem Niemna naprzeciw Rotnicy. Po krótkiej…

30 IX 1863
Średnica

Oddział polski dał ognia do Rosjan, którzy konwojowali pociąg na kolei petersburskiej za stacją Średnicą w zamiarze odbicia jeńców.

29 IX 1863
Szaki

Resztki oddziałku jazdy spod Nowej Budy starły się ponownie z Rosjanami pod Szakami.

25 IX 1863
Skiebłowo

Podpułkownik estlandzkiego pułku Sztewen z dwoma i pół kompaniami piechoty i seciną kozaków wykrył oddział Augustowskiego pod Skiebłowem i zmusił…

23 IX 1863
Nowa Buda

Rosyjski kapitan Makareńko na czele dwóch kompanii piechoty i 70 kozaków napadł na oddziałek powstańczej jazdy (15 osób) po Reklewskim,…

19 IX 1863
Długa Wieś

Połączone oddziały Ostrogi i Gleba liczące 230 ludzi, stojąc pod Długą Wsią i Mizerami, zawiadomione 19 września 1863 r., że…

18 IX 1863
Wincenta

Celem ukarania rosyjskiej straży pogranicznej powiatu biebrzańskiego, nieustannie napastującej ludność okoliczną, major Władysław Brandt, który z polecenia Rządu Narodowego zorganizował…

10 IX 1863
Augustów

Przy lekarzu Glindziczu i oficerach Andrzejkiewiczu i Dzikowskim, 5 września 1863 r. zebrało się 50 ludzi z rozbitego pod Strzelcowizną…

7 IX 1863
Brzeźnice

Stojąc obozem pod Tabądziem-Kałęczynem, ze swoimi szwadronami Kwapiszewskiego i Zdziechowskiego, to jest z oddziałami Górskiego, Kwapiszewskiego, Nadmiller został zawiadomiony, że…

3 IX 1863
Sanie

Przeprawiwszy się przez Narew, Kobyliński, Górski i Kwapiszewski weszli do Tykocina, skąd ruszyli do Wiszniówka, gdzie przybył Nadmiller, który objąwszy…

3 IX 1863
Strzelcowizna

Przebywając w okolicy Augustowa z oddziałem 300 ludzi, tak świeżych ochotników, jak też rozbitków z innych oddziałów, pułkownik Konstanty Ramotowski,…

26 VIII 1863
Krasnopol

Parci wciąż przez kolumnę rosyjskiego dowódcy Dena, ruszyli Wincenty Reklewski i Kazimierz Dahlen przez Urdomin na południe, ku Pelelom, gdzie…

25 VIII 1863
Kartimoksle

Druga rosyjska kolumna wysłana z Wilna dnia 22 sierpnia 1863 r. w sile dwóch kompanii preobrażeńskiego pułku gwardii i szwadronu…

24 VIII 1863
Stankuny

Z rozbitkami spod Mazuryszek rzucił się kapitan Michał Laudański na południe. W tym samym czasie wyruszyły z Wilna 22 sierpnia…

22 VIII 1863
Białogrondy

Rosyjski kapitan straży nadgranicznej Kowalewski z kompanią pułku mirowskiego i 25 objeszczykami spotkał się w błotnistych lasach Białogrond z oddziałem…

21 VIII 1863
Mazuryszki

Objąwszy wskutek rozkazu naczelnika województwa dowództwo nad połączonymi znowu oddziałami Lubicza, Sędka, Ostrogi i innymi, Leonowicz (Strumiłło?) dnia 17 sierpnia…

10 VIII 1863
Dumbele

Przebiegając ze swoją jazdą, środkową i północną część województwa, przybyli Kazimierz Dahlen i Wincenty Reklewski dnia 10 sierpnia 1863 r.…

7 VIII 1863
Straczuny

Feliks Kołyszko ze 185 ludźmi odłączywszy się od reszty powstańczych oddziałów, pozostających pod głównym dowództwem Aleksandra Lenkiewicza, krążąc po powiecie,…

5 VIII 1863
Zywulciszki

Odłączywszy się z rozkazu Rządu Narodowego od Aleksandra Lenkiewicza udał się Gleb z 500 ludźmi ku wsi Szosa (?) dla…

25 VII 1863
Zywulciszki

Pod Straczunami zebrało się około 800 powstańców, mianowicie oddziały Jana Sędka, Lubicza, Feliksa Kołyszki, Gleba, oraz jazda Kazimierza Dahlena i…

24 VII 1863
Siodmaki

Po niepomyślnym ataku na plant kolejowy pod Średnicą, Górski, Kobyliński i Kwapiszewski cofnęli się do Siodmaków, gdzie stanęli o godz.…

23 VII 1863
Średnica

Celem zaopatrzenia się w konie, Górski, Kwapiszewski i Kobyliński przeszli przez tor i w nocy na 24 lipca 1863 r.…

23 VII 1863
Kryksztany

Przeprawiając się przez Niemen, Sedek i Lubicz cofający się z Pomusa przed rosyjskim pułkownikiem Kowalewskim, który dowodził dwoma kompanii gatczyńskiego…

21 VII 1863
Kozłowa Ruda

Po opuszczeniu przez powstańców okolic Sapieżyszek począł tam zbierać samodzielnie organizujących się włościan Szpak, z którym połączył się Telesfor Nieszokoć…

21 VII 1863
Łomża

W lasach niedaleko Łomży został napadnięty przez Rosjan, pod dowództwem esauły kozackiego Zawistowskiego, powstańczy oddział złożony z 50 młodych ludzi,…

20 VII 1863
Wesołe Oko

Major Wanin z dwoma kompaniami piechoty miał rozbić oddziałek powstańczy pod Wesołym Okiem. Powstańcy mieli stracić 30 zabitych i rannych,…

18 VII 1863
Łapy

W nocy 18 lipca 1863 r. Górski, Kobyliński i Kwapiszewski ponownie wysłali do Łap 20 kawalerzystów, którzy zabiwszy Rosjanom czterech,…

17 VII 1863
Łapy

Konnica Kazimierza Kobylińskiego z Wielkiego Uhła zdążała do Wólki Markowskiej. Na miejscu połączywszy się z oddziałami konnymi: bielskim Kwapiszewskiego i…

15 VII 1863
Miastkowo

Oddziałek Żandarmerii Narodowej zaatakował z zasadzki pod Miastkowem patrol 15 kozaków, jadących żwirówką. Żandarmi zabiwszy trzech kozaków, resztę zmusił do…

11 VII 1863
Łapy

Dowódca Żandarmerii Narodowej powiatu łomżyńskiego Górski, mający za zadanie niepokojenia Rosjan w rozmaitych punktach kolei żelaznej warszawsko-wileńskiej, postanowił przejść na…

7 VII 1863
Brzeźnice

W pobliżu Zambrowa zgromadziło się kilka oddziałów powstańczych, tak z Województwa Płockiego jak i Augustowskiego, mianowicie Antoniego Tyszki i Grzymały,…

6 VII 1863
Szeburczyn

Z Radziłowa ruszył Konstanty Ramotowski ("Wawer") na południe ku Wiznie, mając wciąż za sobą kozaków, którzy już o świcie dnia…

5 VII 1863
Radziłów

Zebrawszy rozbite pod Krasnem oddziały powstańcze, pułkownik Konstanty Ramotowski sformował je i ruszył w kierunku Tobolewa idąc między Głębokim Brodem…

2 VII 1863
Mikaszówka

Podczas gdy Konstanty Ramotowski z częścią rozbitków ruszył na południe, Feliks Kołyszko, objąwszy po Hłasce i Szukiewiczu dowództwo VI. oddziału,…

29 VI 1863
Krasne

Zostawiwszy pobitą kolumnę Makarowskiego w Gruszkach ruszył pułkownik Konstanty Ramotowski ku Krasnemu i po całodniowym forsownym marszu stanął w Kozim…

28 VI 1863
Gruszki

Konstanty Ramotowski przez kilka tygodni reorganizował oddział w lasach Sztabina. Wobec przesadnych wiadomości o siłach powstańców w Województwie Augustowskiem, których…

25 VI 1863
Berżniki

Idący za Konstantym Ramotowskim, Wiktor Hłasko w połączeniu z oddziałem po Pawle Suzinie, dowodzonym teraz przez Czempińskiego, do których przybył…

23 VI 1863
Janczyki

Oddział konny Kazimierza Dahlena, wzrósłszy do 70 ludzi, starł się z nieprzyjacielem pod Janczykami.

21 VI 1863
Stragiszki

Odparty pod Olitą rosyjski kapitan Stym v. Gwiazdowski, połączywszy się z pułkownikiem Skordulą, dowodzącym trzema kompaniami piechoty i kozakami, ruszył…

20 VI 1863
Preny

Po opuszczeniu przez powstańców okolicy Sapieżyszek, zaczęły się tam formować samoistnie oddziały złożone z włościan. Zawiadomiony o zebraniu się nowego…

20 VI 1863
Olita

Po starciu pod Kadyszem, Władysław Brandt i Wiktor Hłasko połączyli się z oddziałami Pawła Suzina i Walerego Kamińskiego, który niebawem,…

14 VI 1863
Zawełtyszki

Otrzymawszy polecenie tworzenia oddziału kawalerii w Augustowskiem major Kazimierz Dahlen stoczył w 40 koni potyczkę pod Zawełtyszkami.

28 V 1863
Lipno

W okolicach Tykocina przy wsiach Łopuchowo, Zawady i Wieczorki zebrał się dnia 27 maja 1863 r. nowy oddział powstańczy liczący…

23 V 1863
Buda

Gdy powrócił rekonesans wysłany ku Poszławantom, oddziały Pawła Suzina i Mroczkowskiego, w oczekiwaniu ataku nieprzyjaciela stanęły gotowe do boju, usunąwszy…

22 V 1863
Poszławanty

Zorganizowawszy oddziałek w Łomżyńskim koło Tykocina przybył z nim Walery Kamiński w okolice Balwierzyszek, gdzie połączył się około 15 maja…

21 V 1863
Kadysz

Objąwszy po Aleksandrze Andruszkiewiczu dowództwo w Województwie Augustowskim uwijał się Józef Konstanty Ramotowski ("Wawer") między Augustowem a Sejnami, trzymając oddziały…

9 V 1863
Średnica

W bliskości stacji kolejowej „Średnica" dnia 9 maja 1863 r. patrol powstańczy zetknął się z patrolem rosyjskim. Za danym ogniem…

23 III 1863
Czarny Bród

Dnia 23 kwietnia 1863 r. stanęli Aleksander Andruszkiewicz i Konstanty Ramotowski między Balinką a Czarnym Brodem, gdzie dopędził ich wysłany…

19 IV 1863
Jastrzębna

Zanurzywszy się w lasy sztabińskie, rozbił Konstanty Ramotowski ze zmniejszonym do połowy oddziałem obóz w okolicy miasta Lipska, w miejscowości…

14 IV 1863
Augustowo

W lasach augustowskich silny patrol rosyjski napadł na oddziałek 80 powstańców, który zniósł. 55 powstańców miało zginąć, a tylko 25…

10 IV 1863
Olszanka

Pod Olszanką oddziałek powstańczy miał stoczyć zwycięską potyczkę.

9 IV 1863
Lokajcie

Po utarczce pod Kozłową Rudą objąwszy dowództwo po Walerym Kamińskim, kilka dni ścigany przez znaczniejsze siły rosyjskie, przeniósł Aleksander Andruszkiewicz…

1 IV 1863
Kozłowa Ruda

W okolicach Balwierzyszek począł Walery Kamiński gromadzić ponownie oddziałek po Władysławie Cybulskim. W drugiej połowie marca 1863 r. przybył do…

31 III 1863
Białaszewo

Odpocząwszy w Korzenistym ze zwiększonym oddziałem, ruszył teraz Konstanty Ramotowski („Wawer”) o świcie 30 marca 1863 r. w zmienionym kierunku…

26 III 1863
Nowogród

W okolicy Komorowa pod Ostrowiem w Ostrołęckim organizował Konstanty Ramotowski ("Wawer"), żołnierz "Czwartaków", który później bił się w Algierze we…

8 III 1863
Podlipki

Część rozbitków spod Czystej Budy zebrał Żukowski i ruszył w lasy preńskie, a niebawem objął nad nimi dowództwo i począł…

15 II 1863
Warele

Część oddziału Władysława Cichorskiego, prowadzona przez adiutanta Antoniego Tyszkę - licząca 60 ludzi, spotkała się w Warelach z patrolem 18…

2 II 1863
Czysta Buda

W okolicy Czystej Budy formował od 27 stycznia 1863 r. oddziałek powstańczy pod dowództwem Żukowskiego, profesora z Mariampola. Dnia 1…

27 I 1863
Łapy

Do stacji Łapy, którą zajęli byli powstańcy, wysłano rosyjskiego dowódcę pieszego pułku libawskiego pułkownika Surkowa. Rosjanie zaatakowali powstańców w lasach…

25 I 1863
Mężenin

Młodzież szlachty zagonowej łomżyńskiej w liczbie około setki pod dowództwem Władysława Wilkoszewskiego i Józefa Szepietowskiego ("Korwin"), dążąc do połączenia się…

24 I 1863
Tykocin

Nad ranem 24 stycznia 1863 r. oddział powstańców uderzył na jedną rosyjską kompanię stojącą załogą w Tykocinie. Rosjanie przez cały…

24 I 1863
Wysokie Mazowieckie

Silny oddział kosynierów — podobno 400 ludzi liczący — pod dowództwem Władysława Cichorskiego w nocy z 23/24 stycznia 1863 r.…

23 I 1863
Stelmachów

Pod Stelmachowem rozbroili powstańcy pewną ilość żołnierzy rosyjskiego majora Felknera idącego z Tykocina do Łomży. Felkner cofnąwszy się do lasu,…

23 I 1863
Sokoły

W Sokołach rozbrojono rosyjskiego kwatermistrza i kilku żołnierzy i jak wszędzie, bezbronnym darowano wolność.

23 I 1863
Jabłonka

W Jabłonce powstańcy rozbroili kilku żandarmów, ale puścili ich na wolność.

23 I 1863
Łapy

W północno-wschodniej części Królestwa Polskiego, w tychże stronach Województw Mazowieckiego, Płockiego i Augustowskiego, pierwsze dni powstania zaznaczyły się wprawdzie nie…

9 V 1864
Szarłat

Patrol z oddziału różańskiego, dowodzony przez rosyjskiego kapitana Chmarskiego, napadł pod Szarłatem na garstkę pięciu powstańców, z których jeden poległ…

5 IV 1864
Kapuśnik

W pościgu za oddziałkiem pięciu powstańców pochwycił rosyjski kapitan Aksentjew jednego z nich Wasilewskiego, który bity przez Rosjan, wskazał miejsce…

3 IV 1864
Szempilno

Oddziałek powstańców liczący kilkudziesięciu ludzi wdarł się do Królestwa Polskiego, lecz dopadnięty przez rosyjskiego kapitana Aksentjewa na bagnach koło wsi…

31 III 1864
Gnojno

Drugi oddział, dowodzony przez Jana Fryderyka Ewalda Wandela ("Bruder"), liczący 200 ochotników, niepokojony przez Prusaków pod Przyłękiem, przeszedł Działdówkę i…

29 III 1864
Łapinóżek

W Prusach Królewskich organizowało się kilka oddziałów powstańczych, które pod główną komendą pułkownika Edmunda Calliera, dnia 29 marca 1864 miały…

8 III 1864
Brok

Kilku konnych powstańców, wysunąwszy się z lasu, napadło na pikietę rosyjską stojącą tuż przy Broku, a zraniwszy żołnierza, cofnęło się…

20 II 1864
Mława

Wysłany przez naczelnika powiatów ostrołęckiego, pułtuskiego i prasnyskiego oddziałek powstańczy podobno 50 ludzi, napadł w okolicach Mławy na dwa pograniczne…

14 II 1864
Łączki

Porucznik Kazigrodzki ("C. Nowina"), sformowawszy w Łomżyńskim mały, lecz dobrze uzbrojony oddziałek, przeważnie z włościan złożony, przerzucił się przez Narew…

16 I 1864
Kołaki

Wysłanego z Chorzel do komory w Pepłowku z korespondencją pieniężną, rosyjskiego porucznika Sołowiewa z eskortą 15 objeszczyków, zaatakował w Miecznikowie-Kołakach…

24 XII 1863
Janów

Palemon Nowicki, zorganizowawszy w Prusach oddziałek liczący niespełna 20 konnych strzelców i wkroczywszy z nimi do Królestwa Polskiego, zaatakował pod…

16 XII 1863
Wyszków

Jedna z ustawicznie przebiegających przez Województwo Płockie kolumn ruchomych, dowodzona przez rosyjskiego podchorążego Sobolewskiego, mającego pod swoją komendą piechotę symbirskiego…

25 XI 1863
Warmiak-Brzeziny

Patrol kozacki pod Warmiakiem rozbił jazdę powstańczą, zasłaniającą piechotę, która zdołała ujść na terytorium pruskie.

21 XI 1863
Cyk

Garstka niedobitków jazdy Władysława Ostaszewskiego licząca 30 koni, dopadnięta przez rosyjskiego dowódcę Kornela Kietnatowa, dowodzącego oddziałem piechoty (20 żołnierzy) i…

16 XI 1863
Tyczek

W kilka dni po starciu pod Żelazną Rządową, wyruszył przeciw oddziałom Rynarzewskiego podpułkownik Goriełow z Przasnysza z czterema kompaniami i…

12 XI 1863
Poręba

Dnia 12 listopada 1863 r. Walenty Lasocki, były oficer marynarki rosyjskiej, dowódca I oddziału, zorganizowanego w Pułtuskim, będąc zaatakowanym przez…

6 XI 1863
Żeleźnia

Podczas gdy na zachodzie Województwa Płockiego, w okolicach Lubowidza porozbijane oddziały powstańcze nie mogły już nabrać sił, w środku i…

29 X 1863
Sokowo

Aleksander Trentowski na czele oddziałku kawalerii uderzył na kilkudziesięcioosobowy oddział piechoty rosyjskiej, która straciwszy kilku ludzi ocaliła się ucieczką przez…

14 X 1863
Osówka

Rozbite oddziały Kamila (?) Leneizo i Władysława Cichorskiego ruszyły w powiat lipnowski, niesprzyjający powstaniu, ponieważ był przepełniony kolonistami niemieckimi i…

10 X 1863
Gałomin

Major Kamil (?) Lenezio, dowodzący organizującymi się na nowo oddziałkami Władysława Cieleckiego ("Orlika"), Piotra Czarlińskiego i Bronisława Gasztowtta, stał dnia…

12 X 1863
Księźopole

Po starciu pod Brzeźnicą oddział jazdy usunął Juliusza Nadmillera i oddał dowództwo całego oddziału Kazimierzowi Kobylińskiemu. Po Zdziechowskim zaś objął…

19 IX 1863
Zapanie

Resztki powstańczych „Złotych Ułanów” rozbił wysłany z Pułtuska, kapitan Suleszkin z 75 kozakami. ____________________________________ Lokacja potyczki jest umowna.  

17 IX 1863
Żurawino

Oddziałek lipnowski, dowodzony przez Piotra Czarlińskiego, a liczący około 300 ludzi, starł się pod Żurawinem z kolumną lipnowską rotmistrza Tegerstetta,…

16 IX 1863
Rybitwy

Pod Rybitwami, Teofil Witkowski na czele resztek swego oddziałku stoczył niepomyślną potyczkę, w której stracił w zabitych 19 ludzi, między…

8 IX 1863
Rydzewo

W początku września 1863 r. naczelnik wojenny Województwa Płockiego usiłował podnieść powstanie na całym obszarze województwa, aby jednocześnie wystąpić na…

3 IX 1863
Czarnostowo

Jazda Alberta Ziembińskiego została rozproszona pod Czarnostowem.

24 VIII 1863
Rzęgnowo

Niewielki oddziałek jazdy przasnyskiej złożony z 52 koni, przebiegając powiat w różnych kierunkach i niepokojąc Rosjan, koło Rzęgnowa stoczył żwawą…

22 VIII 1863
Mieszki

Po szczęśliwej ucieczce spod Drobina, oddział Dionizego Cetkowskiego, zwiększył się znacznie i przeszedłszy między Modlinem a Zakroczymiem, zwrócił się w…

21 VIII 1863
Różan

Resztki oddziału Jakuba Jasińskiego, rozproszył w błotnistej okolicy nad Narwią pod Różanem esauł Stocki ze seciną kozaków dońskich, należących do…

20 VIII 1863
Drozdowo

Starszyna wojskowy Korcew ze seciną kozaków w marszu z Raciąża do Płońska spotkał koło Drozdowa oddział powstańczy, który miał pobić…

18 VIII 1863
Oborzyska

Dnia 18 sierpnia 1863 r., o godz. 1.00 w nocy popsuwszy most na rzece, oddział powiatu prasnyskiego, dowodzony przez Wiktora…

17 VIII 1863
Cierpięty

Dnia 14 sierpnia 1863 r. oddział Wiktora Dobrosielskiego, naczelnika wojennego powiatu przasnyskiego, znajdując się we wsi Łazach pod Chorzelami, otrzymał…

17 VIII 1863
Radzimowice

Porucznik Teofil Witkowski z niedobitkami piechoty spod Chromakowa i Stanisław Błociszewski, dowodzący jazdą po rannym Piotrze Szmajcu, zostali napadnięci przez…

12 VIII 1863
Magnuszewo

Zreorganizowawszy swój oddział, stał Jakub Jasiński dnia 10 sierpnia 1863 r. z 250 ludźmi w pobliżu Sielca, gdy przybyła do…

12 VIII 1863
Drobin

Oddział jazdy Dionizego Cetkowskiego, uwijający się od kilku dni na pograniczu powiatów płockiego i przasnyskiego i ciągle powiększający się, zmęczony…

10 VIII 1863
Poniatowo

W myśl rozkazu kapitana Piotra Szmajca, porucznik Tomasz Kolbe ("Witkowski") zdążał do zajęcia tyłów Rosjanom pod Chromakowem, lecz napotkane przeszkody…

10 VIII 1863
Chromaków

Po starciu pod Dziwami kapitan Piotr Szmajc, objąwszy dowództwo nad oddziałam rannego pułkownika Ludwika Navonne, dnia 9 sierpnia 1863 r.…

4 VIII 1863
Wiśniew

Zbierający rozbitków swego oddziału Jakub Jasiński, w okolicach Wiśniewa zmuszony był cofnąć się ze stratą sześciu ludzi.

3 VIII 1863
Lipno

Niewielki, zaledwie kilkunastu jazdy powiatu płockiego liczący oddziałek, uzbrojony w rewolwery i szaszki, zorganizował się w początku sierpnia 1863 r.…

29 VII 1863
Dziwy

Część rozbitków spod Szyg ruszyła w okolice Mławy, gdzie niebawem na nowo zorganizowały się w oddziałki Teofila Witkowskiego (od "Kolbego"),…

17 VII 1863
Radzanów

Oddział złożony z miejscowych ludzi starł się z Rosjanami stojącymi w Radzanowie w liczbie stu kilkudziesięciu żołnierzy.  

16 VII 1863
Szygi

Józef Trąmpczyński, opuściwszy Płaską Górę, połączył pod swoją komendą kilka oddziałów: płocki Zbigniewa Chądzyńskiego, przasnyski Wiktora Dobrosielskiego (Dobrowolskiego), płoński Teofila…

15 VII 1863
Porządzie

Rozbite pod Rząśnikiem oddziały Konstantego Ramotowskiego ("Wawer") i Jakuba Jasińskiego zebrały się ponownie w lasach Porządzia. Gdy na miejscu, zabierano…

14 VII 1863
Rząśnik

Przybywszy nadzwyczajnie pospiesznym marszem pod Kunin, zastał  Konsanty Ramotowski „Wawer” bród przez Narew pod Dzbądzem, zajęty przez nieprzyjaciela. Gdy i…

13 VII 1863
Wąsewo

Na wiadomość o koncentrowaniu się znacznych sił powstańczych i napadzie pod Brzeźnicą (Brzeźno ?) postanowili Rosjanie uczynić na nich walną…

12 VII 1863
Kuczbork

Na wiadomość, że do Kuczborka przybył rosyjski podpułkownik Dobrowolski z dwoma kompaniami piechoty, pół seciną kozakowi 35 objeszczykami podsunął się …

9 VII 1863
Szczutowo-Blizno

Wysłana z Lipna, rosyjska kompania piechoty i pół seciny kozaków pod dowództwem kapitana sztabowego Kerstowicza rozbiła pod Szczutowem-Bliznem oddział Wiktora…

6 VII 1863
Kuczbork

W dniu 6 lipca 1863 r. o godzinie 18.00 wieczorem część oddziału Kuszaby, wynosząca 65 ludzi, częściowo uzbrojona sztucery z…

3 VII 1863
Rozwoziny

Z Zielunia, wyruszył 2 lipca 1863 r. przeciw Stanisławowi Zgliczyńskiemu ("Kuszaba") - Naczelnikowi Sił Zbrojnych Powiatu Mławskiego, rosyjski esauł Osip…

29 VI 1863
Drążdżewo

Przez całą noc z 28/29 czerwca 1863 r. trwał silny ogień rosyjski. Gdy wreszcie Riediczkinowi poczęło braknąć naboi, rzucił żołnierzy…

28 VI 1863
Drążdżewo

Korzystając z zaprzestania ognia ze strony nieprzyjaciela, Józef Trąmpczyński wzmocnił uszkodzone podczas całodziennego bombardowania szańce. Pracowano całą noc, a tymczasem…

27 VI 1863
Drążdżewo

Kapitan Józef Trąmpczyński, były porucznik pułku niżnogrodzkiego piechoty, stojącego w Przasnyszu, utworzył w Przasnyskim oddział, zwany "IV", który doszedł niebawem…

27 VI 1863
Kuczbork

Formujący się dopiero oddział Ignacego Zambrzyckiego ("Strzelecki"), byłego oficera wojsk rosyjskich, liczący 46 ochotników, uderzył znienacka na silniejszy oddział objeszczyków,…

25 VI 1863
Zegrze

Oddział jazdy powstańczej, dowodzony przez Józefa Sołowieja, uderzył pod Zegrzem na patrol kozacki, który zniósł, zanim przybyła na pomoc kompania…

22 VI 1863
Popowo

Między Popowem a Serockiem stoczono żwawą utarczkę, w której tłumnie wzięli udział włościanie. Na wiadomość o posiłkach idących w pomoc…

22 VI 1863
Woźniki

Pod Woźnikami zaszła drobna utarczka jazdy, w której obustronne straty były mało znaczne.

13 VI 1863
Kowalewo

Na ledwo uformowany oddział 120 jazdy pod dowództwem Józefa Tłuchowskiego - byłego ucznia Szkoły Wojskowej w Cuneo, uderzyli Rosjanie pod…

4 VI 1863
Bątkowo

Pod Bądkowem napadli Rosjanie na ponownie zbierający się oddział Wiktora Jurkowskiego i rozbili go.

4 VI 1863
Kotowy

Zniknąwszy pod Radzanowem z szeregów walczących, sformował Kowalkowski na własną rękę oddziałek powstańczy dochodzący do 30 ludzi, z którymi pod…

3 VI 1863
Naguszew

Oddziały po Karolu Frycze i Polikarpie Dąbkowskim będące pod dowództwem Maksymiliana Broniewskiego, w połączeniu z oddziałem zabużańskim Ludwika Lutyńskiego, obozując…

2 VI 1863
Wyszogród

Oddział Żandarmerii Narodowej rozbił pod Wyszogrodem patrol kozacki.

26 V 1863
Pułtusk

W nocy o godzinie 24.00 Rosjanie zaalarmowani zostali przez kilka strzałów, danych za miastem, wskutek czego odkomenderowany został na rekonesans…

23 V 1863
Łączka

Po starciu pod Kietlanką, Karol Frycze i Polikarp Dąbkowski, przeszedłszy szosę ostrowsko-wyszkowską, pomaszerowali w przeciwnych kierunkach. Dąbkowski ku Zambrowu, a…

17 V 1863
Pułtusk

Patrol złożony z czterech Żandarmów Narodowych, podsunąwszy się pod Przasnysz, zaalarmował załogę tamtejszą, która na pierwsze strzały powstańców stanęła pod…

17 V 1863
Małkinia

Były kleryk Florenty (?) Stasiukiewicz, który w końcu marca 1863 r. rozpoczął organizować w powiecie bielskim oddział z Kobryńczuków, Brzeszczan,…

13 V 1863
Kietlanka

Po zwycięstwie pod Stokiem, wzmocniony do 1200 ludzi oddziałem 300 ochotników, zorganizowanym w ostrołęckim powiecie przez Polikarpa Dąbkowskiego, przygotowywał Ignacy…

5 V 1863
Stok

Mimo ujęcia Zygmunta Padlewskiego szybko i z pomyślnym skutkiem postępowało tworzenie nowego oddziału pod kierunkiem Ignacego Mystkowskiego, który od kwietnia…

5 V 1863
Rydzewo

Młody i pełen poświęcenia uczeń Szkoły Głównej Warszawskiej, Feliks Rzempołuski z Płońskiego, własnymi siłami zbierał oddziałek, a połączywszy się z…

26 IV 1863
Krzelmy

Na prowadzących amunicję z Przasnysza do Ostrołęki 30 kozaków napadła żandarmeria powiatu pod Krzelmami (?). W ataku poległ rosyjski oficer…

25 IV 1863
Kołaki

Pod Kołakami Żandarmeria Narodowa napadła na patrol jazdy rosyjskiej i zraniła dwóch huzarów.

24 IV 1863
Rożan

Tegoż dnia co pod Chrzanowem napadła Żandarmeria Narodowa o cztery wiorsty od Różana na patrol kozacki, zraniła pięciu i zabiła…

24 IV 1863
Chrzanowe

Świeżo utworzona Żandarmeria Narodowa rozwinęła żywą działalność, przebiegając powiat, utrzymując porządek i pilnując wykonania rozkazów Rządu Narodowego. W trakcie tych…

22 IV 1863
Nietrzeba

Zebrany w Prusach Królewskich przez młodego Zygmunta Działowskiego oddział byłego kapitana wojsk rosyjskich, emigranta z 1831 r. Szermentowskiego (majora Henryka…

21 IV 1863
Borzymin

Rozpuściwszy swój oddział udał się Zygmunt Padlewski do Warszawy, aby otrzymać misję w Województwie Lubelskim. Rząd jednak odmówił mu i…

18 IV 1863
Kossemin

Wyleczywszy się z ran otrzymanych pod Radzanowem, formując oddział po lasach powiatu mławskiego i doprowadziwszy go do liczby 100 ochotników,…

16 IV 1863
Koziołek

Na Wiktora Jurkowskiego, organizującego ponownie oddziałek w lasach skępskich na tzw. "Koziołku" w dogodnej i obronnej pozycji, napadli niespodzianie kozacy…

21 III 1863
Radzanów

Wymknąwszy się Rosjanom pod Zeńbokiem, skierował się Zygmunt Padlewski, wzmocniony oddziałem 220 ludzi Malinowskiego w lasy Mławy i odpędziwszy pod…

15 III 1863
Zeńbok

Zygmunt Padlewski, po drążdżewskiej porażce, zatoczył wielki łuk ku północy i puszczą myszyniecką ruszył do Chorzel. Rosyjski dowódca Włodzimierz Semeka…

14 III 1863
Chorzele

Otrzymawszy mylną wiadomość, że w Chorzelach znajduje się broń przeznaczona dla powstańców, udał się Zygmunt Padlewski do Chorzel, gdzie rozpędził…

12 III 1863
Drążdżewo

Po kilkudniowych marszach i kontrmarszach po starciu pod Myszyńcem, pośród krążącego nieprzyjaciela doszedł Zygmunt Padlewski do Drążdżewa, gdzie postanowił odpocząć.…

9 III 1863
Rydzewo

W okolicy Ciechanowa organizował Wiktor Jurkowski oddział, z którym miał oczekiwać Zygmunta Padlewskiego. Wiktor Jurkowski, wbrew rozkazowi Józefa Malinowskiego, przysłanego…

9 III 1863
Myszyniec

Wróciwszy z wycieczki do Dąbrowy, dowiedzieli się Zygmunt Padlewski i Władysław Cichorski o zbliżaniu się rosyjskiego dowódcy Mikołaja Wałujewa, który…

3 III 1863
Dąbrowa

Udawszy się do wschodniej części Województwa Płockiego objął Zygmunt Padlewski, naczelnik wojsk Województwa Płockiego z polecenia Rządu Narodowego w Kuninie…

28 II 1863
Przetycz

Po klęsce siemiatyckiej większa część oddziałów Władysława Cichorskiego „Zameczka” ruszyła w Województwo Płockie. Tutaj pozostawał przez dłuższy czas Cichorski z…

25 II 1863
Skrwilno

W prawie niedostępnych bagnach Skrwy, między jeziorami Skrwilna i Szczutowa — Blizna, organizował się oddziałek powstańczy z Mławskiego i Rypińskiego,…

20 II 1863
Łukowe

W okolicy Łukowa powstańcy starli się z rosyjską kompanią piechoty i kozakami, którzy wciągnięci w błota i wzięci we dwa…

20 II 1863
Zieluń

Wiozący z komory Zieluń do Prus kasę objeszczycy starli się z powstańcami, którzy po krótkim starciu cofnęli się bez strat.…

15 II 1863
Dębsk

W drugiej połowie lutego 1863 r., Tomasz Kolbe przeszedł w Mławskie i stanął obozem w Dębsku. Kosynierów rozstawiwszy w zabudowaniach,…

14 II 1863
Kleczków

W okolicy Kleczkowa oddział powstańczy został pobity przez rosyjskie wojska, wysłane przez dowódcę Biedragę. Powstańcy mając kilku rannych, między nimi…

8 II 1863
Podoś

Po rozproszeniu się oddziałku pod Karniewem ruszył Wacław Szteinkeler z pozostałymi 66 powstańcami, posiadającymi wszystkiego 32 strzelby myśliwskie, w lasy…

8 II 1863
Żuromin

W pierwszych dniach lutego 1863 r. rekonesans polski złożony z 30 ludzi spotkał się z rekonesansem rosyjskiej piechoty i jazdy…

8 II 1863
Sierpc

Opuściwszy Rypin zajął Walerian Ostrowski miasto Sierpc, gdzie 8 lutego 1863 r. atakowali go rosyjscy dowódcy Manturow i Iwan Drozdow…

6 II 1863
Karniew

Zatrzymawszy się cztery dni w Makowie ruszył Wacław Szteinkeler, który otrzymał dowództwo nad oddziałem liczącym 200 ludzi do Karniewa. Tam…

4 II 1863
Rypin

Wskutek polecenia Zygmunta Padlewskiego, Walerian Ostrowski, były junkier rosyjski, zebrawszy do 800 ludzi w okolicy Rypina, zaatakował tamtejszą załogę rosyjską…

4 II 1863
Janów

Z Chorzel ruszył Tomasz Kolbe z oddziałkiem swoim nieliczącym 100 ludzi na Janów i przepędził objeszczyków za kordon, przyprawiwszy ich…

3 II 1863
Chorzele

W Chorzelach stała jedna rosyjska kompania piechoty pod dowództwem majora Łysienki z komendą straży granicznej. Na załogę tę uderzył Tomasz…

2 II 1863
Dąbrowa

Powstańcy w przeważającej sile 140 ludzi pod dowództwem Roberta Skowrońskiego napadli na 36 członków straży granicznej i 12 kozaków w…

2 II 1863
Maków

Na rozkaz Zygmunta Padlewskiego ruszył Zbigniew Chądzyński z 20 ludźmi zebranymi przez Tytusa Szteinkelera w Budzyno-Balkach na Maków. Krótko przed…

28 I 1863
Unieck

Rosyjski pułkownik Sierzputowski, pozostawiony przez Włodzimierza Semekę w Płońsku, dość rychło dowiedział się o obozowiskach oddziałków i ruszył z dwoma…

28 I 1863
Słomino

Po nieudanym napadzie na Płock, planował Zygmunt Padlewski ponowne uderzenie na miasto. Jednak partie, które brały udział w pierwszym napadzie,…

27 I 1863
Czyżew

Silny oddział powstańców, dowodzony przez Władysława Cichorskiego („Zameczek”), przybył do stacji Czyżewa, gdzie starł się ze seciną dragonów 24 pułku.…

24 I 1863
Płońsk

W nocy z 23/24 stycznia 1863 r., Henryk Grotus (Grothus) naprawiając swój błąd, to jest niewzięcia udziału w napadzie na…

23 I 1863
Małkinia

Powstańcy uderzywszy na przejeżdżających rosyjskich oficerów, pojmali ich i rozbroiwszy, wypuścili znowu na wolność.

23 I 1863
Płock

Wyznaczony przez Zygmunta Padlewskiego do napadu na Płock, Kazimierz Błaszczyński (ps. Konrad Tomaszewski oraz Bończa), nie wiedząc o starciu pod…

22 I 1863
Gołębie

Pod Gołębiami stoczył Robert Skowroński z Rosjanami małą utarczkę, z której wyszedł bez strat.

22 I 1863
Ciołkowo

Jeden z rosyjskich oddziałów wysłanych przez Włodzimierza Semekę z Płocka, dowodzony przez pułkownika Konstantego Kozlaninowa, wychwytawszy kilkunastu uzbrojonych studentów pło­ckich…

21 I 1863
Płock

„Dzieci warszawskie“, młodzież poborowa, uchodząc przed branką, poszła w lasy serockie, kampinoskie i wyszogrodzkie. Niespodziane zjawienie się w Wyszogrodzkiem związkowych…

1 VII 1864
Częstochowa

Jeszcze w ostatnich dniach czerwca 1864 r. przedarło się z zaboru austriackiego do Królestwa Polskiego 20 powstańców. Oddziałek ten, zaatakowany…

18 VI 1864
Sieradz

Resztki tułających się po powiecie powstańców starły się 18 czerwca z Rosjanami pod Sieradzem.

27 IV 1864
Częstochowa

W pobliżu Częstochowy oddziałek powstańczy poniósł porażkę ze strony wojsk nieprzyjacielskich. Drobniejsze grupki niedobitków jeszcze tu i ówdzie ukazywały się…

15 IV 1864
Sławęcin

Pod Sławęcinem ucierał się oddziałek powstańców z nieprzyjacielem.

12 IV 1864
Gozdy

Oddział Żandarmerii Narodowej złożony z 24 koni pod dowództwem D… od kilku miesięcy niepokojącego Rosjan, starł się ze szwadronem dragonów…

22 III 1864
Kąpiel

Nie otrzymując znikąd posiłków, na które liczył, Franciszek Budziszewski zatrzymał się ze swoim — znużonym przeszło dziesięciomilowym marszem — oddziałkiem…

22 III 1864
Ratyń

Ledwo za Jełowieckim reszta oddziału Franciszka Budziszewskiego przybyła pod Ciążeń, gdy powstańcze pikiety zawiadomiły o zbliżaniu się dwóch kolumn nieprzyjacielskich.…

22 III 1864
Ciążeń

W połowie marca 1864 r., przygotowywała się ostatnia wyprawa z Wielkiego Księstwa Poznańskiego do Królestwa Polskiego. Trzy oddziałki równocześnie miały…

21 III 1864
Krzepice

Między Krzepicami a Częstochową miało walczyć kilka małych partii powstańczych z Rosjanami i ponieść porażkę.

8 III 1864
Kaszewice

Niedobitków z oddziału Aleksandra Krukowieckiego „Żubra” w liczbie 11 dopadł ponownie rosyjski kapitan Kukowski i zniósł do reszty. Dwóch zginęło…

4 III 1864
Kuźnica

W powiatach wieluńskim i sieradzkim poczęły się formować nowe oddziały powstańcze. Celem zniszczenia powstańczej organizacji w zarodku wysłano kilka kolumn…

25 II 1864
Chlewo

Krzątającemu się koło zorganizowania większych oddziałów, pułkownikowi Franciszek Kopernickiemu udało się zebrać 20 jazdy i 60 pieszych w okolicy Koźminka.…

19 II 1864
Tuliszków

Dębski, brat rozstrzelanego w Turku Jana, wpadł na czele 30 powstańców do Tuliszkowa, gdzie zabrał kasę miejską. Rosjanie puścili się…

10 II 1864
Konin

Drobny oddziałek powstańczy, dążący w Lasy Widawskie, starł się z Rosjanami w okolicy Konina.

24 I 1864
Sieradz

Oddziałek Gustowskiego, składający się z połączonych różnych partyjek powstańczych (razem w sile 60 ludzi), starł się z oddziałem piechoty rosyjskiej…

22 I 1864
Prusiecko

W okolicy Brzeźnicy obozował oddziałek 22 pieszych powstańców, który pod dowództwem Koniecznego (Millera?) tropił bandy rabusiów, rabujące pod pozorem egzekucji…

22 I 1864
Rozprza

Spod Chmielnika rzuciwszy się w Województwo Kaliskie starł się ponownie Rumowski ("Wagner") z Rosjanami przy przejściu przez kolej żelazną między…

21 I 1864
Rogaczówek

Celem ożywienia ruchu w Województwie Kaliskim udał się tam z rozkazu Józefa Hauke Bosaka, dowódca IV Oddziału Olkuskiego, major Andrzej…

16 I 1864
Rozdziały

W okolicach Sieradza w połowie stycznia 1864 r., ukazał się nowy oddziałek jazdy powstańczej zorganizowany przez Józefa Kozłowskiego - byłego…

5 I 1864
Brudzew

Przechodząc przez Brudzew oddziałek powstańczy zniósł straże rosyjskie.

2 I 1864
Wiktorowo

Rosyjski major Dłutowski rozbił pod Wiktorowem oddziałek 15 powstańców, z których 13 miało dostać się do niewoli.

31 XII 1863
Boczki

Pod Boczkami jeden z oddziałków Kaliskiego, znajdujących się pod głównym dowództwem pułkownika Franciszek Kopernickiego, stoczył niepomyślną utarczkę, w której było…

28 XII 1863
Turek

Jeden z pieszych oddziałków Żandarmów Narodowych, uwijających się w Konińskim, liczący 30 ludzi pod dowództwem D... miał pomyślne starcie z…

26 XII 1863
Łęki szlacheckie

Pod Łękami Szlacheckimi spotkał się oddziałek 40 powstańców Heremskiego z patrolem rosyjskim podporucznika Petrowa a odparty, cofnął się do pobliskiego…

4 XII 1863
Jeżów

Oddziałki Jana Birtusa, oficera wojsk austriackich i [pewnego] Żuawa, liczące 62 jazdy, między Kłoniszewem a Jeżewem otrzymały wiadomość o zbliżaniu…

16 XI 1863
Wrząca

W marszu od Goszczanowa na południe, VI pluton strzelców pod dowództwem Pągowskiego, liczący 45 ludzi, w połączeniu z garścią rozbitków…

15 XI 1863
Strachanów

Tegoż dnia co pod Wartą, V pluton dowodzony przez Jana Dębskiego został zaatakowany we wsi Strachanowie przez rosyjską kompanię piechoty…

15 XI 1863
Małków

Na I pluton strzelców, maszerujący z Dobry na południe, uderzył za miastem Wartą pod Małkowem wysłany z Sieradza z dwoma…

4 XI 1863
Ceków

Koło Cekowa oddziałek 60 jeźdźców, dowodzony przez Wojciecha Korytkowskiego, zatrzymał rosyjską pocztę idącą z Kalisza. Natychmiast wyruszył przeciw niemu rosyjski…

7 XI 1863
Ner

Rotmistrz Okoniewski, po odparciu kozaków pod Rózinem chciał w kilka dni później wrócić do powiatu brzesko-kujawskiego. Nad Wartą we wsi…

28 X 1863
Dłutów

Pod Dłutowem oddziałek porucznika Ignacego Kinla, który poprzednio walczył pod dowództwem Józefa Oxinskiego został rozbity a dowódca został ciężko raniony.

16 X 1863
Nowa Wieś