Gedrojcie – 24 VI 1863 – (woj. wileńskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Z lasów łańskich wyruszywszy ze swoim tylko oddziałem 100 ludzi i łącząc się na krótki czas z innymi oddziałami, które brały udział w potyczce sesickiej, jak na przykład z jazdą Benedykta Olszewskiego - 30 koni i Adriana - 80 koni, stanął Albertyński, ścigany przez kilka dni i zmyliwszy pogonie pod Gedrojciami z powiększonym do 120 ludzi oddziałkiem.

W pościgu za Albertyńskim trzy kompanie gwardii przybocznej pawłowskiego pułku i 15 kozaków, pod dowództwem pułkownika Timofiejewa spotkały oddziałek powstańczy w lasku pod miastem. Albertyński otoczony polem, bez sztucerów, ze znużonym oddziałem, nie mógł cofać się i musiał przyjąć walkę, aczkolwiek w niedogodnej pozycji. Nierówny bój trwał dwie godziny. Po rozpaczliwej obronie Albertyński został rozbity. 15 powstańców poległo, a 47 dostało się do niewoli. Sześćdziesięciu powstańców już bez Albertyńskiego, który poległ zdołało ujść z pogromu.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 24 VI 1863
Lokalizacja: Gedrojcie
Terytorium: Litwa
Wynik: Zwycięstwo Rosjan

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy: 

  • Albertyński
  • Benedykt Olszewski
  • Adrian

 

Zaangażowane siły:  

  • Oddziały wojsk powstańczych

 

Łącznie około 120-210 osób 

Imperium Rosyjskie

Dowódcy: 

  • Timofiejew

 

Zaangażowane siły:  

  • Trzy kompanie gwardii przybocznej
  • Oddział kozaków

Mapa bitew