Dalików – 10 IX 1863 – (woj. mazowieckie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Połączone oddziały Konstantego Sokołowskiego, Stanisława Szumlańskiego i Roberta Skowrońskiego pod dowództwem tego ostatniego stoczyły krwawą walkę z wojskami rosyjskimi liczącymi 17 kompani piechoty, dwa szwadrony dragonów i 67 czerkiesów. Otwarty bój z silnym ogniem tyralierskim z obu stron, z początku zapowiadał się korzystanie dla wojsk powstańczych.

Rosjanie zajęli pozycję w lesie i pod lasem. Oddziały powstańcze stały w polu przy wsi i długi czas opierały się jeździe nieprzyjacielskiej. Główne dowództwo miał Skowroński. Jazdę prowadził rotmistrz Magnuski. Najczynniejszym był kapitan Szumlański. Gdy flankierzy pomyślnie odpierali natarcia kozaków liniowych, których wielu zostało na placu, za wsią, z boku pozycji powstańczej ukazała się piechota rosyjska.

Polacy zmienili front i za wsią wywiązała się krwawa kilkugodzinna potyczka, w której polscy żołnierze dobrze walczyli. Lecz wczesne odstąpienie majora Skowrońskiego ze swoim oddziałem zmusiło i Szumlańskiego do odwrotu z wyczerpanym od znużenia żołnierzem. Odwrót z początku odbywał się w porządku.  W końcu, wobec naporu nieprzyjacielskiej jazdy i piechoty, zmienił się w rozsypkę. Straty w zabitych i rannych wynosiły przeszło 100, w tym siedmiu oficerów poległych oraz pewna liczba wziętych do niewoli. Broni nie stracono prócz tej od rannych powstańców.

Część rozbitej piechoty zdołał Szumlański zebrać. Oddawszy 100 strzelców majorowi Józefowi Oxińskiemu, z resztą połączył się z pułkownikiem Matuszewiczem. Jazdę z polecenia Skowrońskiego, zebrał Konstanty Sokołowski. Rząd Narodowy, przypisując winę klęski Skowrońskiemu, odebrał mu dowództwo. Rząd Narodowy powierzył dowództwo Aleksandrowi Littichowi.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 10 IX 1863
Lokalizacja: Dalików
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Rosjan

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Konstanty Sokołowski
  • Stanisław Szumlański
  • Robert Skowroński

 

Zaangażowane siły:

  • Oddziały powstańcze

 

 

Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Brak danych

 

Zaangażowane siły:

  • 17 kompani piechoty
  • Dwa szwadrony dragonów
  • Oddział czerkiesów (67 osób)

Mapa bitew