Książ – 6 VII 1863 – (woj. krakowskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Wyleczywszy się za granicą z ran, otrzymanych pod Ciołkowem, udał się Aleksander Rogaliński z rozkazu Rządu Narodowego w Województwo Krakowskie celem organizowania oddziału w lasach sencygniowskich. Otrzymawszy pluton dragonów, wprowadzonych do Królestwa Polskiego przez Zygmunta Chmieleńskiego, w kilkunastu dniach sformował Rogaliński oddział z 200 przeszło piechoty i 50 jazdy. Nad tym oddziałem objął dowództwo (20 czerwca 1863 r. w Secyminie) major Zaborowski. Dnia 6 lipca jazda Zaborowskiego napadła w Książu na drobny oddział kozacki, transportujący chorych z Miechowa do Kielc. Kozacy rozbici, ratowali się ucieczką, Zaborowski zaś ruszył dalej wobec zbliżania się pomocy Miechowa.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 6 VII 1863
Lokalizacja: Książ
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo powstańców

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Aleksander Rogaliński
  • Zaborowski

 

Zaangażowane siły:

  • Oddział piechoty powstańczej (200 powstańców)
  • Oddział jazdy powstańczej (50 powstańców)

 

Łącznie około 250 powstańców 

Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Brak danych

 

Zaangażowane siły:

  • Oddział kozaków

Mapa bitew