Kłóbka – 16 X 1863 – (woj. mazowieckie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Od czerwca 1863 r. przycichł większy ruch wojenny na Kujawach. W danej chwili nie było pieszych oddziałów powstańczych. Miaskowski rozpuścił zbierającą się piechotę i sam wyjechał zagranicę. Działały tylko konne powstańcze oddziały. Jednym z nich dowodził Okuniewski. Drugi, liczący 60 koni, dnia 16 października 1863 r. stoczył małą utarczkę pod wsią Kłobką, o milę od Chodcza z rosyjską kompanią piechoty pod dowództwem porucznika Bohomolcewa i kozakami.

Ułani polscy zaskoczeni zostali niespodzianie przy śniadaniu. Zerwawszy się do broni i wsiadłszy na koń, cofając się przed kilkakroć liczniejszym nieprzyjacielem, dawali skuteczny odpór. W trakcie odwrotu trzech powstańców, pod którymi konie padły, dostało się do niewoli.

Oddziałek wycofał się jednak z niebezpieczeństwa, tracąc wspomnianych trzech ułanów i dwóch zabitych. Po cofnięciu się powstańców Rosjanie spalili dwór Kłóbka należący do Lucjana Orpiszewskiego, którego wraz z synem aresztowali. Ułani powstańczy, zmyliwszy pościg, następnego dnia w porządku ukazali się w innej okolicy.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 16 X 1863
Lokalizacja: Kłóbka
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Nierozstrzygnięta

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Brak danych

 

Zaangażowane siły: 

  • Oddział kawalerii powstańczej (60 osób)
Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Bohomolcew

 

Zaangażowane siły: 

  • Kompania piechoty
  • Oddział kozaków

 

 

Mapa bitew