Augustów – 10 IX 1863 – (woj. augustowskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Przy lekarzu Glindziczu i oficerach Andrzejkiewiczu i Dzikowskim, 5 września 1863 r. zebrało się 50 ludzi z rozbitego pod Strzelcowizną oddziału. Rozbitków tych przyłączył do swego oddziału, wynoszącego 150 ludzi, Klimkiewicz. Mając rozkaz podniesienia ducha w powiecie augustowskim, ruszył z całym oddziałem powstańczym przez Lipsk i Sopoćkinie w lasy augustowskie.

Lecz tu, otoczony zewsząd przez Rosjan w sile 11 kompanii piechoty, dwóch szwadronów ułanów i seciny kozaków, zdołał wymknąć się szczęśliwie z matni.  Następnie otrzymawszy rozkaz połączenia się z Glebem, zdał dowództwo Lencewiczowi. Ten, zdążając ku Niemnowi w celu dopełnienia wspomnianego rozkazu, zmuszony był przyjąć walkę w najniegodniejszej dla siebie pozycji i oddział został rozproszony, a Lencewicz poległ.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 10 IX 1863
Lokalizacja: Augustów
Województwo: augustowskie
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Imperium Rosyjskiego

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy: 

  • Klimkiewicz

 

Zaangażowane siły:  

  • Oddział powstańczy (150 powstańców)
Imperium Rosyjskie

Dowódcy: 

  • Brak danych

 

Zaangażowane siły:  

  • 11 kompanii piechoty (około 2200 żołnierzy)
  • Dwa szwadrony ułanów (około 300 żołnierzy)
  • Secina kozaków (około 150 żołnierzy)

 

Łącznie około 2650 żołnierzy 

Mapa bitew