Przypki – 30 IX 1863 – (woj. mazowieckie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

W kilka dni po powrocie w Warszawskie, otrzymawszy do swoich stu koni jeszcze 20 jazdy od Ludwika Żychlińskiego, ruszył Paweł Gąsowski ("Pawełek") z rozkazu Żychlińskiego do Grodziska po broń. Tymczasem Rosjanie, dowiedziawszy się o tym ruchu, wysłali z Warszawy Zankisowa z szwadronem dragonów, szwadronem kozaków dońskich i szwadronem czerkiesów, aby wracających z bronią zaatakować.

Równocześnie otrzymano wiadomość o dwóch innych oddziałach, maszerujących przeciw kawalerii powstańczej. Pozostało jedno tylko wyjście, aby wydobyć się z otoczenia: przeprawienie się przez Wisłę pod Górą. Forsownym marszem przybywszy do wsi Przypki, chciał Paweł Gąsowski urządzić krótki odpoczynek, lecz już nadbiegł Zankisow. Cofnięto się więc wzdłuż wsi między płotami i zabudowaniami gospodarskimi, lecz wyszedłszy na pole, napotkano na piechotę nieprzyjacielską. Nie mogąc mierzyć się z piechotą, rzucił się Paweł Gąsowski na kozaków, a przełamawszy ich szeregi, wydobył oddział na czyste pole i uciekał ku lasowi, mając 11 ludzi w zabitych i rannych.

Przy przejściu mostku, we wsi Pracach przyszło do ręcznego starcia na pałasze, w którem Rosjanie straciwszy wszelką nadzieję jakichkolwiek korzyści, odstąpili po ośmiogodzinnym boju, unosząc ze sobą 20 zabitych i kilkunastu rannych. W tym starciu odznaczył się szczególnie dowodzący oddziałem adiutant Żychlińskiego porucznik Paweł Gąsowski ("Pawełek"), rotmistrz Jan Glogier, były wojskowy pruski, który poległ oraz Kochanowski, uczeń Szkoły Głównej, znakomitego męstwa młodzieniec.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 30 IX 1863
Lokalizacja: Przypki
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Polaków

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Paweł Gąsowski

 

Zaangażowane siły: 

  • Oddział jazdy powstańczej

 

Łącznie około 120 osób 

Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Zaniksow

 

Zaangażowane siły: 

  • Szwadron kozaków
  • Szwadron dragonów
  • Szwadron czerkiesów
  • Oddział piechoty

Mapa bitew