Przypki – 30 IX 1863 – (woj. mazowieckie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

W kilka dni po powrocie w Warszawskie, otrzymawszy do swoich stu koni jeszcze 20 jazdy od Ludwika Żychlińskiego, ruszył Paweł Gąsowski (Pawełek) z rozkazu tegoż do Grodziska po broń. Tymczasem Rosjanie, dowiedziawszy się o tym ruchu, wysłali z Warszawy Zankisowa z 1 szwadronem dragonów, 1 szwadronem kozaków dońskich i tyluż czerkiesów, aby wracających z bronią zaatakować. Równocześnie otrzymano wiadomość o dwóch innych oddziałach, maszerujących przeciw kawalerii powstańczej. Pozostało jedno tylko wyjście, aby wydobyć się z otoczenia: przeprawienie się przez Wisłę pod Górą. Forsownym marszem przybywszy do wsi Przypki, chciał Paweł Gąsowski urządzić krótki odpoczynek, lecz już nadbiegł Zankisow. Cofnięto się więc wzdłuż wsi między płotami i zabudowaniami gospodarskimi, lecz wyszedłszy na pole, napotkano na piechotę nieprzyjacielską. Nie mogąc mierzyć się z piechotą, rzucił się Paweł Gąsowski na kozaków, a przełamawszy ich szeregi, wydobył oddział na czyste pole i rejterował ku lasowi, mając 11 ludzi w zabitych i rannych.

Przy przejściu mostku, we wsi Pracach przyszło do ręcznego starcia na pałasze, w którem Rosjanie straciwszy wszelką nadzieję jakichkolwiek korzyści, odstąpili po ośmiogodzinnym boju, unosząc ze sobą 20 zabitych i kilkunastu rannych. — W starciu tym odznaczył się szczególnie dowodzący oddziałem adiutant Żychlińskiego porucznik Paweł Gąsowski (Pawełek), rotmistrz Jan Glogier, były wojskowy pruski, który poległ i Kochanowski, uczeń Szkoły Głównej, znakomitego męstwa młodzieniec.

 

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 30 IX 1863
Lokalizacja: Przypki
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Polaków

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi
Imperium Rosyjskie

Zobacz także

22 III 1863
Kuźnica Masłowska

Z Radomska ruszył oddziałek Cieszkowskiego ku Małuszynowi, a 21 marca, zawiadomiony o zbliżaniu się znacznych sił rosyjskich , cofnął się…

21 III 1863
Igołomia

Brygadier Józef Śmiechowski, mając Józefa Miniewskiego jako szefa sztabu, objąwszy dowództwo reszty armii Mariana Langiewicza, zdziesiątkowanej przez dezercję po oddaleniu…

20 III 1863
Potok

Pułkownik Dionizy Czachowski, wyszedłszy z pod Grochowisk na czele 300 ludzi, spotkał Rosjan pod Potokiem i odparłszy, tym sposobem utorował…