Na kartach znajdują się zagadnienia związane z sytuacją polityczną i społeczną na ziemiach polskich i w Europie przed wybuchem Powstania…

Karty zawierające materiały dotyczące pośrednich i bezpośrednich przyczyn wybuchu Powstania Styczniowego.    

Karty zawierają ćwiczenia źródłowe pozwalające na poznanie programów obu stronnictw oraz porównanie poglądów na sposób odzyskania niepodległości. Znajdują się w…

Karty zawierają ćwiczenia źródłowe pokazujące działania polityczne i zbrojne w 1863 i 1864 roku, na terenie Królestwa Polskiego, Litwy i…

Karty zawierają zadania źródłowe pozwalające na poznanie wybranych postaci uczestniczących w Powstaniu Styczniowym. Są wśród nich dowódcy wojskowi, działacze polityczni,…

Zasady funkcjonowania Rządu Narodowego i podległej mu administracji. Instrukcje dla armii powstańczej i ludności cywilnej zamieszkującej na terenie walk.  

Rodzaje broni, umundurowania i wyposażenia armii powstańczej.

Karty zawierające materiały na temat zaangażowania kobiet w demonstracje polityczne przed wybuchem powstania, a także w samo powstanie. Oddzielne zagadnienie…

Karty zawierają bogaty materiał źródłowy oraz zadania pokazujące represje, jakie dotknęły społeczeństwo polskie po zakończeniu Powstania. Poruszają także zagadnienia związane…

Karty zawierają zadania związane z symbolami kojarzącymi się jednoznacznie z Powstaniem Styczniowym: herbem, pieczęcią, biżuterią patriotyczną i kokardą narodową.

Karty pracy zawierające materiały źródłowe pokazujące wątek Powstania Styczniowego w malarstwie, grafice i literaturze.

Karty zawierają materiały źródłowe pokazujące znaczenie Powstania Styczniowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego, pamięć o Powstaniu do czasów dzisiejszych. Podsumowaniem materiałów…

Karty pracy – szkoła średnia

Karty pracy zawierające zadania dotyczące różnych wątków Powstania Styczniowego. Opowiadają o wydarzeniach mających miejsce przed wybuchem Powstania, przebiegu walk, postawach wobec Powstania, symbolach, bohaterach i wreszcie o odbiorze powstania w dwudziestoleciu międzywojennym i dzisiejszej pamięci. Materiały opierają się na tekstach źródłowych i odwołują się do artykułów naukowych lub publicystycznych. Nie brakuje w nich rycin, fotografii i grafik. Krótka forma karty z ćwiczeniami pozwoli nauczycielom wykorzystać ją zarówno do wprowadzenia nowego tematu, jak i powtórzenia wiadomości.