Dąbrowa – 3 III 1863 – (woj. płockie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Udawszy się do wschodniej części województwa płockiego objął Zygmunt Padlewski, naczelnik wojsk Województwa Płockiego z polecenia Rządu Narodowego w Kuninie dowództwo nad oddziałem 700 ochotników, będących dotąd pod rozkazami Władysława Cichorskiego. Padlewski zamierzał powiększyć oddział do 1000 ludzi i połowę ze Cihorskim zwrócić z powrotem za Narew, z drugą połową udać się w zachodnią część województwa. W tym celu wysłał Malinowskiego w okolice Ciechanowa, aby przygotował magazyny itd. dla wojewody. Rosyjski generał Włodzimierz Semeka, postanowiwszy zgnieść jedyny ten znaczniejszy oddział w Województwie Płockim, polecił garnizonowi stojącemu w Płońsku, ażeby część sił wysłał do Pułtuska i w połączeniu z tamtejszym garnizonem wyruszył przeciw Padlewskiemu. Dowództwo nad tymi siłami objął Wałujew, który też wyruszył z Pułtuska dnia 4 marca równocześnie z kolumną Ulianowa, wyszła z Łomży, aby operować na tyłach i na skrzydłach powstańców. Padlewski, poleciwszy Deskurowi i Myszkowskiemu organizowanie oddziała na Kurpiach, rzucił się dnia 4 marca ze Sulęcina, gdzie obozował, na północ ku Śniadowu, a ominąwszy Ulianowa stanął w Zalesiu, mając w ten sposób i Ulianowa i Wałujewa już za sobą, a przed sobą tylko załogę Ostrołęki. Doszedłszy do Miastkowa, przeprawił się Padlewski w nocy na 6 marca przez Narew pod Kępą koło Miastkowa, poniszczywszy wszystkie promy i mosty za sobą i maszerując w dalszym ciągu forsownie, dnia 7 marca przebył Rozogę, most na niej zepsuł i stanął w Myszyńcu, gdzie przyjmowano uroczyście znużony oddział powstańczy. Z Myszyńca dnia 8. marca zrobiono wyprawę na komorę celną w Dąbrowie, z której zabrano nieco amunicji i broni, kilka koni, mundurów itd., pozostawionych przez strażników granicznych, oraz ujęto pięciu strażników, reszta bowiem schroniła się do Prus.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 3 III 1863
Lokalizacja: Dąbrowa
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Nierozstrzygnięta

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

 

Zaangażowane siły: 

Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

 

Zaangażowane siły: 

Mapa bitew