Skrwilno – 25 II 1863 – (woj. płockie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

W prawie niedostępnych bagnach Skrwy, między jeziorami Skrwilna i Szczutowa — Blizna, organizował się oddziałek powstańczy z Mławskiego i Rypińskiego, który w dzień starcia liczył 51 ochotników. Przeciw tej garstce rosyjski generał-porucznik Włodzimierz Semeka wysłał pułkownika Riediczkina z dwiema kompaniami piechoty, 50 kozakami i 60 objeszczykami. Obóz powstańczy znajdował się niedaleko pola w lesie świerkowym i obarykadowany. Z tyłu obozu znajdowały się bagna, pokryte tylko słabym lodem - nie dając nieprzyjacielowi dostępu. Jedna tylko drożyna leśna prowadziła do obozu i ta zatarasowana była dwoma furgonami. Właśnie miano wyruszyć na pole celem wypróbowania broni składającej się z ośmiu dubeltówek, siedmiu pistoletów pojedynkowych, dziewięciu kos nowych i 10 starych nieoprawnych, gdy nastąpił rosyjski napad o godz. 10.00 z rana.

Na wiadomość o zbliżaniu się Rosjan prawie połowa oddziału uciekła i prawie wszyscy ci powstańcy bądź wyginęli (14 osób), bądź dostali się do niewoli. Przy dowódcy, byłym adiutancie Macieja Rybińskiego z 1831 r., pozostało 28 ochotników. Tych sformowawszy oczekiwał dowódca ataku na placu przedzielonym od dróżki wąskim lecz dosyć gęstym lasem. Tą drożyną zajechało pół seciny kozaków, którzy dali ognia do powstańców. Ci celnym ogniem odpowiadając, zwalili 12 z koni. Po tym przywitaniu kozacy cofnęli się. Jednak w kilka minut natarli po raz drugi i ponownie ze stratą 13 ludzi zostali odpędzeni. Trzeci raz kozacy nie próbowali już szczęścia. Powstańczy dowódca zaś wiedząc, że za jazdą rosyjską musi się zbliżyć piechota, rzucił się ze swoją garstką za kozakami i w ten sposób ocalił wszystkich 28 ludzi.

____________________________________

Objeszczyk - żołnierz rosyjskiej straży granicznej

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 25 II 1863
Lokalizacja: Skrwilno
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Nierozstrzygnięta

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Brak danych

 

Zaangażowane siły: 

  • Oddział powstańczy (51 powstańców)
Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Riediczkin

 

Zaangażowane siły: 

  • Dwie kompanie piechoty
  • Oddział kozaków (50 żołnierzy)
  • Oddział objeszczyków (60 żołnierzy)

 

Mapa bitew