Ułów – 16 V 1863 – (woj. sandomierskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Oddział rawski pod dowództwem majora Jana Jaworskiego ("Drewnowski"), stojący obozem niedaleko Nowego Miasta, został zawiadomiony 15 maja 1863 r. o zbliżających się z trzech stron znacznych siłach rosyjskich. Pragnąc połączyć się z oddziałem Władysława Kononowicza, Drewnowski o 18.00 wieczorem zarządził odwrót przez Borowiec do Ulowa, a przenocowawszy tutaj, nazajutrz około 14.00 po południu miał wyruszyć w dalszą drogę.

Wtedy właśnie wysunął się z lasu od strony Nowego Miasta oddział kozaków, zdążający ku Ulowu. Na spotkanie kozaków wyprawiono 10 ułanów na ochotnika. Kozacy podali tył, a ułani goniąc ich, niebacznie wpadli w zasadzkę i przywitani rzęsistym ogniem piechoty rosyjskiej ukrytej w lesie, musieli uciekać, zostawiwszy na placu trzech zabitych i dwóch rannych. Polegli tu ułani - Lot, Ostrowski i Bajer.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 16 V 1863
Lokalizacja: Ułów
Województwo: sandomierskie
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Imperium Rosyjskiego

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Jan Jaworski

 

Zaangażowane siły:

  • Oddział ułanów (10 powstańców)
Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Brak danych

 

Zaangażowane siły:

  • Oddział kozaków
  • Oddział piechoty

Mapa bitew