Żelechów – 11 VI 1863 – (woj. podlaskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Po nieszczęśliwej bitwie pod Korytnicą Marcin Borelowski ("Lelwel") wszedł do Żelechowa, gdzie pozostał na noc. Borelowski prócz swego oddziału miał jeszcze rozbitków Walentego Lewandowskiego, zebranych przez księdza Stanisława Brzózkę, tudzież ułanów z dobrze uzbrojoną piechotą po majorze Zygmuncie Koskowskim.

Następnego dnia Borelowski, a za nim Zieliński opuścili miasto, w którem pozostał tylko oddział konnej żandarmerii, około 50 ludzi pod dowództwem Zdzisława Łaskiego. Tegoż dnia jeszcze przybyli do Żelechowa Rosjanie w sile dwóch kompani piechoty i 48 kozaków. Oddziałek Łaskiego śmiało rzucił się na kozaków i dwa razy szarżując dwukrotnie odpędził, ustępując dopiero przed piechotą, która ukryta w życie, poczęła go obsypywać gradem kul.

W szarży tej, z której Łaski nie poniósł żadnych strat, odznaczyli się szczególnym męstwem Michał Krakowski (Krukowski), pocztylion z Warszawy i Antoni Oziemek. Odpędziwszy kozaków, Łaski podążył za Borelowskim, aby się z nim połączyć.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 11 VI 1863
Lokalizacja: Żelechów
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Nierozstrzygnięta

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi
Imperium Rosyjskie

Zobacz także

22 III 1863
Kuźnica Masłowska

Z Radomska ruszył oddziałek Cieszkowskiego ku Małuszynowi, a 21 marca, zawiadomiony o zbliżaniu się znacznych sił rosyjskich , cofnął się…

21 III 1863
Igołomia

Brygadier Józef Śmiechowski, mając Józefa Miniewskiego jako szefa sztabu, objąwszy dowództwo reszty armii Mariana Langiewicza, zdziesiątkowanej przez dezercję po oddaleniu…

20 III 1863
Potok

Pułkownik Dionizy Czachowski, wyszedłszy z pod Grochowisk na czele 300 ludzi, spotkał Rosjan pod Potokiem i odparłszy, tym sposobem utorował…