Cierno – 22 IX 1863 – (woj. krakowskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Przeciw oddziałowi Zygmunta Chmieleńskiego, liczącemu już 500 ludzi, wyruszyło kilka kolumn wojsk rosyjskich z Kielc, Piotrkowa i Częstochowy, usiłując go otoczyć w okolicy Szczekocin.

Lecz Chmieleński, zręcznie wymknął się pomiędzy otaczającymi go Rosjanami. Gdy jednak kolumna Ksawerego Czengierego z Kielc była zbyt blisko, nie mógł uniknąć z nią spotkania, chcąc zapewnić sobie swobodny odwrót i starł się pod Ciernem między Nagłowicami a Warzynem. Siły rosyjskie wynosiły pięć kompani piechoty, dwa szwadrony jazdy, 50 kozaków oraz dwa działa i oddział rakietników.

Chmieleński wywiódł swą piechotę z lasu na równinę między Ciernem a Jędrzejowem. Zawrzała wałka, nadzwyczaj krwawa i zażarta. Prażony kartaczami i granatami cofał się Chmieleński w żelaznym porządku krok za krokiem. Jazda rosyjska, sformowana w wielkie masy, próbowała kilkakrotnie szalonymi szarżami rozbić ustępującą piechotę Chmieleńskiego. Wówczas ta wstrzymywała się, formowała w czworobok i salwami ognia karabinowego rozpędzała chmary nieprzyjacielskiej kawalerii. Około południa, po marszu w którym Chmieleński uszedł niecałą milę, nieprzyjaciel wstrzymał się na pobojowisku zasianym trupami powstańców, Rosjan i koni.

Oddział miał 10 poległych a 20 rannych. Między poległymi znajdował się żałowany ogólnie porucznik Skąpski, który w chwili, gdy odbierał polecenie od dowódcy, padł ugodzony kulą w głowę oraz 16-toletni batiniolczyk Herman. Wśród ciężko rannych był porucznik Ropolewski, który zmarł w dwa miesiące później. W odwrocie, który się odbył w zupełnym porządku, nie stracono ani jednej sztuki broni. Przypadkiem tylko odciętych było kilkudziesięciu jazdy, ale ci niebawem znaleźli się znowu przy oddziale.

 

Batiniolczyk - uczeń szkoły polskiej w Paryżu (Battignolles)

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 22 IX 1863
Lokalizacja: Cierno
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Nierozstrzygnięta

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Zygmunt Chmieleński

 

Zaangażowane siły:

  • Oddział powstańczy

 

Łącznie około 500 osób 

Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Ksawery Czengiery

 

Zaangażowane siły:

  • Pięć kompanii piechoty
  • Dwa szwadrony jazdy
  • Oddział kozaków
  • Dwa działa
  • Oddział rakietników

Mapa bitew