Maków – 2 II 1863 – (woj. płockie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Na rozkaz Zygmunta Padlewskiego ruszył Zbigniew Chądzyński z 20 ludźmi zebranymi przez Tytusa Szteinkelera w Budzyno-Balkach na Maków. Krótko przed napadem Rosjanie opuścili miasto pozostawiając tylko 40 weteranów i 10 kozaków. Za wejściem do miasta powstańców dowodzonych przez Zbigniewa Chądzyńskiego i Wacława Szteinkelera kozacy uciekli, a weteranów rozbrojono. Zabrawszy broń i kasy oraz ogłosiwszy Rząd Narodowy, oddział opuścił miasto.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 2 II 1863
Lokalizacja: Maków
Województwo: płockie
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo powstańców

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Zbigniew Chądzyński
  • Wacław Szteinkeler

 

Zaangażowane siły: 

  • Oddział powstańczy (20 powstańców)

 

Łącznie około 20 powstańców 

Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Brak danych

 

Zaangażowane siły: 

  • Oddział kozaków (10 żołnierzy)
  • Oddział piechoty (40 żołnierzy)

 

Łącznie około 50 żołnierzy 

Mapa bitew