Starce – 15 X 1863 – (woj. kaliskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

O świcie 15 października 1863 r. ruszył rosyjski dowódca Werndorf w pochód za powstańcami. Jego siły liczyły dwie kompanie piechoty i 40 kozaków oraz  świeża secina kozaków, która co dopiero przybyła w pościgu za Matuszewiczem i Słupskim. Oswobodziwszy atakowanych przez powstańców objeszczyków w Kowalach, puścili się Rosjanie za oddziałem i gnali go przez Mokrsko, Piaski, Brzozę i Naratnice, co chwilę wstrzymywani oporem ściganych powstańców.

Od Naramic piechota rosyjska na podwodach pędziła za jazdą, która w Swiątkowicach ponownie musiała odpierać szarżę powstańców. W Dymkach Werndorf połączył się z kolumną podpułkownika Pisanki, który odesławszy Werndorfa do Wielunia, sam na czele swego świeżego oddziału, składającego się z kompani piechoty i prawie setki kozaków, kontynuował pościg zmęczonego oddziałku powstańczego. W Starcach Słupski jeszcze raz stawił opór ścigającym i uszedł ku Sadokrzycom, Pisanko zaś przenocowawszy w Starcach, ruszył o świcie 16 października do Sieradza.

Podczas tej rejterady z Rudnik do Sadokrzyc oddział powstańczy stracił ogółem 50 w rannych i zabitych. Wśród nich byli zabici podporucznicy Kowalski i Frydrych, porucznik Ogiński został ciężko ranny, Słupski zaś poturbowany przez konia, musiał opuścić oddział, zdając dowództwo Matuszewiczowi.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 15 X 1863
Lokalizacja: Starce
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Rosjan

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Słupski
  • Matuszewicz

 

Zaangażowane siły: 

  • Oddział jazdy powstańczej
Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Werendorf
  • Pisanka

 

Zaangażowane siły: 

  • Trzy kompanie piechoty
  • Trzy oddziały kozaków

Mapa bitew