Piaski – 9 V 1863 – (woj. grodzieńskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Skupiwszy wokół siebie 32 prużańczyków Szczęsny Włodek ("Samucha") udał się w Kobryńskie. Przekonawszy się, że Kobryńskie się jeszcze nie ruszyło, wrócił pod Berezę Kartuską, nie bijąc się wprawdzie z Rosjanami, lecz trapiąc ich swymi pochodami. Między Piaskami a Berezą-Kartuską, spaliwszy most na Żygulance, napadł Włodek na rosyjski oddziałek zwoszczyków (woźnica, furmna) pod dowództwem feldfebla, konwojujących wielki transport płótna i zabrał transport, który jednak musiał zniszczyć, nie wiedząc co z nim począć.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 9 V 1863
Lokalizacja: Piaski
Terytorium: Litwa
Wynik: Zwycięstwo Polaków

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy: 

  • Szczęsny Włodek

 

Zaangażowane siły:  

  • Mały oddział powstańczy (32 osoby)
Imperium Rosyjskie

Dowódcy: 

  • Brak danych

 

Zaangażowane siły:  

  • Mały oddział rosyjskich woźniców

 

Mapa bitew