Kuczbork – 6 VII 1863 – (woj. płockie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

W dniu 6 lipca 1863 r. o godzinie 18.00 wieczorem część oddziału Kuszaby, wynosząca 65 ludzi, częściowo uzbrojona sztucery z bagnetami, częściowo w dubeltówki i pojedynki, dowodzona przez Ignacego Zambrzyckiego, urządziła pod Kuczborkiem zasadzkę na secinę objeszczyków prowadzących wozy z sianem z Mostowa do Zielunia. Zasadzka nie udała się z powodu czujności psów, prowadzonych przez Rosjan. Ostrzeżeni szczekaniem psów objeszczycy, spoza wozów rozpoczęli strzelaninę. W tej utarczce ogniowej, trwającej trzy godziny, stracili powstańcy kilku rannych. Objeszczycy zaś mieli stracić siedmiu zabitych i dziewięciu rannych.

____________________________________

Objeszczyk - żołnierz rosyjskiej straży granicznej

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 6 VII 1863
Lokalizacja: Kuczbork
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo powstańców

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Ignacy Zambrzycki

 

Zaangażowane siły: 

  • Oddział strzelców (65 powstańców)

 

Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Brak danych

 

Zaangażowane siły: 

  • Secina objeszczyków

Mapa bitew