Szawkiany – 26 V 1863 – (woj. kowieńskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Po walkach birżariskich zetknął się Paweł Szymkiewicz, który w okolicach Kroż wraz z Krasowskim organizował był oddziały, przebiegając wsi i miasteczka, 19 maja z Laskowskim, aby mu zdać ludzi, których zebrał. Atoli Laskowski oddziału nie odebrał i polecił Szymkiewiczowi, aby nadal dowodził. W tydzień potem Szymkiewicz starł się pod Szawkianami z dwiema rosyjskimi kompaniami piechoty. Nie znając sam wojskowości, polegał na instruktorach. Lecz w pierwszej zaraz chwili walki padli dwaj najdzielniejsi oficerowie, Załęski i Składowski, zaś instruktor Zienkiewicz spowodował bezładne cofanie się. Rosjanie stracili 13 zabitych, ale zaniechali pogoni, obawiając się zasadzki. Skoro jednak powstańcy wyruszyli w marsz, poszli ich śladem, lecz znowu zniszczenie przez powstańców za sobą mostu na Wencie uniemożliwiło nieprzyjacielowi dalszy pościg.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 26 V 1863
Lokalizacja: Szawkiany
Terytorium: Litwa
Wynik: Nierozstrzygnięta

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy: 

 

Zaangażowane siły:  

Imperium Rosyjskie

Dowódcy: 

 

Zaangażowane siły:  

Mapa bitew