Gojżewka – 26 XI 1863 – (woj. kowieńskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Po porażce księdza Antoniego Mackiewicza pod Świętobrościem przybyli do niego z plutonów rozdzielonych przez Ruszłejkę, Jagielłowicz z 40 piechoty i 30 jazdy, Jurewicz z 48 piechoty i 26 jazdy oraz Aleksander Domaszewicz ze 100 piechoty i 30 jazdy. Wtedy nad jazdą objął dowództwo ksiądz Mackiewicz, a nad piechotą Rutkowski.

Dnia 26 listopada 1863 r., przemykając się z częścią oddziału z Poniewieskiego do Kowieńskiego, Mackiewicz, dopadnięty przez pułkownika Goriełowa, mającego 90 piechoty, pluton sumskich huzarów i pół seciny kozaków, został rozbity w Powiatówce pod Gojżewką. Czterdziestu powstańców miało polec, między nimi Szulc - kapitan jazdy. Wśród rannych, których pojmano sześciu, znajdował się Domaszewicz, któremu w marcu 1864 r. udało się uciec do Paryża.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 26 XI 1863
Lokalizacja: Gojżewka
Województwo: kowieńskie
Terytorium: Ziemie zabrane
Wynik: Zwycięstwo Imperium Rosyjskiego

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy: 

  • Antoni Mackiewicz

 

Zaangażowane siły:  

  • Oddział piechoty (178 powstańców)
  • Oddział jazdy (86 powstańców)

 

Łącznie około 264 powstańców 

 

 

Imperium Rosyjskie

Dowódcy: 

  • Goriełow

 

Zaangażowane siły:  

  • Oddział piechoty (90 żołnierzy)
  • Pluton huzarów sumskich
  • Pół seciny kozaków (około 75 żołnierzy)

 

Łącznie ponad 165 żołnierzy 

Mapa bitew