Gojżewka – 26 XI 1863 – (woj. kowieńskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Po porażce księdza Antoniego Mackiewicza pod Świętobrościem przybyli do niego z plutonów rozdzielonych przez Ruszłejkę, Jagielłowicz z 40 piechoty i 30 jazdy, Jurewicz z 48 piechoty i 26 jazdy oraz Aleksander Domaszewicz ze 100 piechoty i 30 jazdy. Wtedy nad jazdą objął dowództwo ksiądz Mackiewicz, a nad piechotą Rutkowski.

Dnia 26 listopada 1863 r., przemykając się z częścią oddziału z Poniewieskiego do Kowieńskiego, Mackiewicz, dopadnięty przez pułkownika Goriełowa, mającego 90 piechoty, pluton sumskich huzarów i pół seciny kozaków, został rozbity w Powiatówce pod Gojżewką.

Czterdziestu powstańców miało polec, między nimi Szulc - kapitan jazdy. Wśród rannych, których pojmano sześciu, znajdował się Domaszewicz, któremu w marcu 1864 r. udało się uciec do Paryża.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 26 XI 1863
Lokalizacja: Gojżewka
Terytorium: Litwa
Wynik: Zwycięstwo Rosjan

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy: 

 • Antoni Mackiewicz
 • Jagielłowicz
 • Jurewicz
 • Aleksander Domaszewicz
 • Rutkowski

 

Zaangażowane siły:  

 • Oddział piechoty powstańczej (178 osób)
 • Oddział jazdy powstańczej (86 osób)

 

 

Imperium Rosyjskie

Dowódcy: 

 • Goriełow

 

Zaangażowane siły:  

 • Oddział piechoty (90 osób)
 • Pluton huzarów sumskich
 • Pół seciny kozaków

Mapa bitew