Rozniszew – 14 V 1863 – (woj. sandomierskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Przebywając w gęstych lasach pomiędzy Pilicą a Wisłą w okolicach Magnuszewa, zwiększając swój oddział, major Władysław Kononowicz połączył się z dążącymi znowu na Podlasie - Adamem Zielińskim i Józefem Jankowskim. Przeciw nim wysłano z Radomia pułkownika sztabowego generała Ernrotha z czterema kompaniami piechoty i saperów. Dnia 14 maja 1863 r. w lesie pod Rozniszewem po krótkiej utarczce, Józef Jankowski cofnął się, a Ernroth, nie spodziewając się ponownej walki, rozłożył się obozem w lesie.

Wtedy powstańcy powtórnie i z taką siłą uderzyli na Rosjan, że część wojska w strasznej panice natychmiast się rozbiegła. Tylko małą część zdołał Ernroth skupić koło siebie i gnany przez Rozniszew, uciekał co tchu do Radomia. Przeszło 70 Rosjan zginęło. Po stronie polskiej zaś straty były mniejsze: 22 zabitych i około 40 rannych, wśród nich Nałęcz, dowodzący oddziałem Kononowicza. Zaopatrzone w broń po poległych, oddziały powstańcze rozdzieliły się niebawem. Pod Rozniszewem liczba powstańców wynosiła około 1000 ludzi, w tym 400 Jankowskiego.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 14 V 1863
Lokalizacja: Rozniszew
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo powstańców

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Władysław Kononowicz
  • Adam Zieliński
  • Józef Jankowski

 

Zaangażowane siły:

  • Oddziały powstańcze

 

Łącznie około 1000 powstańców 

Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Ernroth

 

Zaangażowane siły:

  • Cztery kompanie piechoty i saperów

Mapa bitew