Kalwaria Żmudzka – 30 VIII 1863 – (woj. kowieńskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Rozbici pod Ławkowem, 12 lipca 1863 r. Paweł Szymkiewicz i Aleksander Krasowski w sierpniu doprowadzili oddział do 80 konnych, wciąż uganiając się po powiecie, nieustannie ścigani przez nieprzyjaciela. Pod Kalwarią Żmudzką (w sierpniu 1863 r. ?) przyszło do starcia z Rosjanami, po którem rozdzielił Szymkiewicz oddziałek swój na trzy części. Jedna niebawem połączyła się ze Staniewiczem. Druga, pod dowództwem Krasowskiego wnet złączyła się ponownie z Szymkiewiczem. W pierwszych dniach października 1863 r. Szymkiewicz opuścił Żmudź i udał się do Paryża,. Resztki jego oddziału w liczbie 40, na wiosnę 1864 r. wystąpiły na nowo na widownię walk powstańczych i trzymały się z Krasowskim aż do maja 1864 r.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 30 VIII 1863
Lokalizacja: Kalwaria
Terytorium: Litwa
Wynik: Nierozstrzygnięta

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy: 

  • Paweł Szymkiewicz
  • Aleksander Krakowski

 

Zaangażowane siły:  

  • Jazda powstańcza (80 powstańców)
Imperium Rosyjskie

Dowódcy: 

  • Brak danych

 

Zaangażowane siły:  

  • Brak danych

Mapa bitew