Ruda – 25 V 1863 – (woj. mazowieckie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Oddział majora Jankowskiego dnia 25 maja zrobił zasadzkę przy szosie lubelskiej pod osadą Rudką, celem odbicia prowadzonych z Dębina 140 rekrutów, konwojowanych przez cztery rosyjskie kompanie piechoty. Powstańcy, rozrzuceni po obu stronach szosy, przyjęli celnym ogniem nadchodzących Rosjan których przednia straż zachwiała się i zaczęła się cofać. Podczas chwilowego zamieszania 40 rekrutów zdołało przedrzeć się przez szeregi rosyjskie. Żołnierze rosyjscy, otoczywszy pozostałych rekrutów czworobokiem, z kompanii złożonych, pomimo silnego ognia zdołali się wymknąć z zasadzki, zostawiając na placu boju 36 zabitych żołnierzy a jednego oficera i 8 rannych szeregowców przewieźli do Warszawy.

Brak kawalerii nie dozwolił Jankowskiemu ścigać uchodzących. Straty tego dnia były następujące: sześciu szeregowców i czterech rekrutów uciekających zabitych a ośmiu rannych. Pogrzebawszy poległych na cmentarzu miejscowym, Jankowski przez Duchnów podążył do Michałowa. W boju tym ranny został lekko w rękę major Adam Zieliński.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 25 V 1863
Lokalizacja: Ruda
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Nierozstrzygnięta

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi
Imperium Rosyjskie

Zobacz także

11 IX 1863
Lutomiersk

Pułkownik Matuszewicz, zebrawszy część rozbitków z pod Dalikowa, ucierał się pomyślnie w okolicy Lutomierska z trzema kompaniami piechoty, dwoma szwadronami…

29 VIII 1863
Nieznanice

Generał Edmund Taczanowski, będąc pewnym, że przepędzeni ze wsi kozacy zawiadomią konsystującą w Częstochowie załogę o pochodzie wojsk powstańczych, ruszył…

28 VIII 1863
Borówno

Oddziały trzech powiatów województwa kaliskiego pod dowództwem pułkownika Franciszka Kopernickiego, połączywszy się ostatecznie w Rząśni w ogólnej liczbie 260 strzelców…