Kiedy w roku w 1831 roku do Wielkopolski przyjechał Adam Mickiewicz (...) gościli go także Taczanowscy w Choryni. Edmund miał wtedy zaledwie dziewięć lat, ale zapamiętał nastrój panujący wówczas w domu i rozmowy dorosłych o trwającym za granicą powstaniu. Prawdopodobnie te przeżycia spowodowały, że zapragnął walczyć o wolność Polski.
„Albo się bić i w krwi nieprzyjacielskiej brodzić, albo złożyć broń i nadal cierpliwie jarzmo dźwigać. Innej alternatywy znać nie chciałem i rzeczywiście też nie znam” – pisał Edmund Callier,
Chociaż był przeciwnikiem wybuchu walki zbrojnej przeciwko rosyjskiemu zaborcy, po wybuchu Powstania Styczniowego złożył mandat poselski i przyłączył się do powstańców.
Żołnierze Rochebrune’a jako pierwsi z atakujących powstańców wkroczyli do miasteczka, tocząc zacięty bój na miechowskim cmentarzu. Moszyński i Tomkowicz prowadzili tyralierę żuawów w ataku.

Uczestnicy powstania