Mienia – 4 XI 1863 – (woj. mazowieckie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Po starciu pod Księżopolem starali się Rosjanie otoczyć oddziały Kazimierza Kobylińskiego, lecz powstańcy, przemknąwszy się przez kolej, ruszyli w Stanisławowskie, a potem w Lubelskie. W Uścimowie przyłączył się do Kobylińskiego, Kazimierz Narbutt wraz z kilkanaścioma konmi. W marszu otrzymawszy od pułkownika Zielińskiego rozkaz przyjścia mu w pomoc pod Mińsk, ruszyli ku Mieni, łącząc się po drodze z konnicą Michał Heydenreich „Kruk”.

Przybywszy na miejsce, zastali już bój i żandarmerię narodową ustępującą przed Rosjanami. Były to cztery seciny kozaków rotmistrza Stahl von Holsteina, które wraz z całym szwadronem huzarów oraz kompanią piechoty wysłał były naczelnik wojenny mińskiego oddziału pułkownik Sokołowski przeciw powstańcom. Jazda powstańcza zaatakowała o 3 wiorsty od Mieni kozaków i huzarów, lecz ci zdążyli uformować się do ataku i zmusili wreszcie powstańców do rejterady.

Wśród ciągłych ataków uchodzili powstańcy na przestrzeni pięciu mil w Łukowskie. W pierwszej części boju to jest na pierwszych dwóch milach stary Kobyliński spadł z konia. Syn jego z sześcioma towarzyszami pospieszył mu na pomoc, podając mu swego. Bohaterski dowódca pomocy nie przyjął, a otoczony przez 50 kozaków poległ zarąbany.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 4 XI 1863
Lokalizacja: Mienia
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Rosjan

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi
Imperium Rosyjskie

Zobacz także

11 IX 1863
Lutomiersk

Pułkownik Matuszewicz, zebrawszy część rozbitków z pod Dalikowa, ucierał się pomyślnie w okolicy Lutomierska z trzema kompaniami piechoty, dwoma szwadronami…

29 VIII 1863
Nieznanice

Generał Edmund Taczanowski, będąc pewnym, że przepędzeni ze wsi kozacy zawiadomią konsystującą w Częstochowie załogę o pochodzie wojsk powstańczych, ruszył…

28 VIII 1863
Borówno

Oddziały trzech powiatów województwa kaliskiego pod dowództwem pułkownika Franciszka Kopernickiego, połączywszy się ostatecznie w Rząśni w ogólnej liczbie 260 strzelców…