Radzyń – 21 I 1863 – (woj. podlaskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

W grudniu 1862 r. Komitet Centralny mianował naczelnikiem wojennym województwa podlaskiego pułkownika Walentego Lewandowskiego, który powrócił z emigracji do kraju. Lewandowski przybywszy na Podlasie, powyznaczał naczelników powiatowych. Radzyński powiat objął Bronisław Deskur w randze majora, mając do pomocy Teodora Jasińskiego.

W radzyńskim powiecie wojsko rosyjskie rozlokowane było w ten sposób: w Radzyniu bateria artylerii ciężkiej, 12 dział, pod komendą generała Kanabicha, batalion piechoty, którym dowodził major Borozdyn, secina kozaków i miejscowi żandarmi. W Ostrowie stały trzy kompanie piechoty, we Włodawie dywizjon kawalerii pod dowództwem majora Kwiecińskiego, w Międzyrzeczu pułk ułanów pod komendą pułkownika Georgija Papaafanasopulo, w Białej bateria artylerii konnej i inwalidzi. Kodeń, Siedlce, Węgrów, Garwolin, Łuków, Ryki, Dęblin obsadzone były razem przez niespełna 20 000 wojska, wliczając w to i załogi Brześcia oraz Mińska.

Deskur otrzymał rozkaz uderzenia na Radzyń, Rajmund Krasucki na Ostrów, Karol Krysiński na Międzyrzecz, a Roman Rogiński na Białą.

Trzema kolumnami dowodzonymi przez Bronisława Deskura i Teodora Jasińskiego, Pyrkosza oraz Michałowskiego, powstańcy, z małymi wyjątkami Rusini podlascy, uderzyli na Radzyń. Zdobywając poszczególne zabudowania stojącej w mieście załogi rosyjskiej, położyli trupem kilkunastu Rosjan i ranili śmiertelnie generała porucznika Kanabicha. Atoli bardzo źle uzbrojeni, wyparci zostali ostatecznie z miasta, straciwszy około 20 ludzi, w tej liczbie Pyrkosza.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 23 I 1863
Lokalizacja: Radzyń
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Rosjan

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi
Imperium Rosyjskie

Zobacz także

22 III 1863
Kuźnica Masłowska

Z Radomska ruszył oddziałek Cieszkowskiego ku Małuszynowi, a 21 marca, zawiadomiony o zbliżaniu się znacznych sił rosyjskich , cofnął się…

21 III 1863
Igołomia

Brygadier Józef Śmiechowski, mając Józefa Miniewskiego jako szefa sztabu, objąwszy dowództwo reszty armii Mariana Langiewicza, zdziesiątkowanej przez dezercję po oddaleniu…

20 III 1863
Potok

Pułkownik Dionizy Czachowski, wyszedłszy z pod Grochowisk na czele 300 ludzi, spotkał Rosjan pod Potokiem i odparłszy, tym sposobem utorował…