Radzyń – 21 I 1863 – (woj. podlaskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

W grudniu 1862 r. Komitet Centralny mianował Naczelnikiem Wojennym Województwa Podlaskiego pułkownika Walentego Lewandowskiego, który powrócił z emigracji do kraju. Lewandowski przybywszy na Podlasie, powyznaczał naczelników powiatowych. Radzyński powiat objął Bronisław Deskur w randze majora, mając do pomocy Teodora Jasińskiego. W radzyńskim powiecie wojsko rosyjskie rozlokowane było w ten sposób: w Radzyniu bateria artylerii ciężkiej, 12 dział, pod komendą generała Kanabicha, batalion piechoty, którym dowodził major Borozdyn, secina kozaków i miejscowi żandarmi.

W Ostrowie stały trzy kompanie piechoty, we Włodawie dywizjon kawalerii pod dowództwem majora Kwiecińskiego, w Międzyrzeczu pułk ułanów pod komendą pułkownika Georgija Papaafanasopulo, w Białej bateria artylerii konnej i inwalidzi. Kodeń, Siedlce, Węgrów, Garwolin, Łuków, Ryki, Dęblin obsadzone były razem przez niespełna 20 000 wojska, wliczając w to i załogi Brześcia oraz Mińska. Deskur otrzymał rozkaz uderzenia na Radzyń, Rajmund Krasucki na Ostrów, Karol Krysiński na Międzyrzecz, a Roman Rogiński na Białą. Trzema kolumnami dowodzonymi przez Bronisława Deskura i Teodora Jasińskiego, Pyrkosza oraz Michałowskiego, powstańcy, z małymi wyjątkami Rusini podlascy, uderzyli na Radzyń.

Zdobywając poszczególne zabudowania stojącej w mieście załogi rosyjskiej, położyli trupem kilkunastu Rosjan i ranili śmiertelnie generała porucznika Kanabicha. Jednak bardzo źle uzbrojeni, zostali ostatecznie ostatecznie z miasta, straciwszy około 20 ludzi, w tej liczbie Pyrkosza.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 23 I 1863
Lokalizacja: Radzyń
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Rosjan

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

 • Bronisław Deskur
 • Teodor Jasiński
 • Pyrkosz
 • Michałowski

 

Zaangażowane siły:

 • Trzy oddziały powstańcze
Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

 • Kanabich
 • Borozdyn

 

Zaangażowane siły:

 • Bateria artylerii ciężkiej
 • 12 dział
 • Batalion piechoty
 • Secina piechoty
 • Oddział żandarmów

 

Mapa bitew