Goraj – 28 X 1863 – (woj. lubelskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Kiedy siły rosyjskie w południowej części Województwa Lubelskiego koncentrowały się ku Wiśle, równocześnie pod Turobinem od dnia 28 do 29 października 1863 r. gromadziły się oddziały Wierzbickiego, Walerego Kozłowskiego, Szydłowskiego, Bogusława Ejtminowicza, Karola Krysińskiego i Józefa Lenieckiego.

Pułkownik Wierzbicki, jako tymczasowy naczelnik sił Województwa Lubelskiego, odbył 29 października w Turobinie przegląd zebranych oddziałów. Następnie tegoż dnia wyruszyli ku Groszcze Wielkiej, gdzie się rozdzielili na kilka części, dążąc w Hrubieszowskie, dokąd szedł również major Józef Rucki, będąc o cztery godziny marszu od głównych oddziałów.

Rosjanie dowiedziawszy się o koncentrowaniu się oddziałów w Turobinie, wyruszyli tam różnymi kolumnami. Pułkownik Gieorgij Miednikow, dowodzący jedną z kolumn, otrzymawszy w Janowie wiadomość o przemarszu Krysińskiego przez Sobieszczany, wysłał za nim do Goraja 60 kozaków, którzy starli się z tylnymi strażami oddziału, ale po krótkiej półgodzinnej walce do zmierzchu dnia 28 października, zmuszeni zostali cofnąć się, podczas gdy Krysiński podążył już do Turobina.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 28 X 1863
Lokalizacja: Goraj
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Nierozstrzygnięta

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Karol Krysiński

 

Zaangażowane siły:

  • Oddział powstańczy
Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Brak danych

 

Zaangażowane siły:

  • Oddział kozaków (60 osób)

Mapa bitew