Dąbrowice – 26 VI 1863 – (woj. wołyńskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Po rozprawie pod Woroniami postanowił Romuald Traugutt wrócić przez Horyń, przez który można było się przeprawić albo pod Stolinem albo pod Dąbrowicami, bo tylko tam były promy. Ponieważ główna siła wojsk rosyjskich stała w Stolinie, ruszyli powstańcy na Dąbrowice. Tam jednak nie zastali promu, który Rosjanie wczas zatopili.

Gdy nie zważając na przeszkody, Traugutt zamierzał przebyć wpław rzekę, wszczął się z drugiej strony ogień rosyjski przeciwko powstańczemu oddziałowi. Strzelała policja miejscowa i milicja zorganizowana przez asesora Hotra, z którą w łozach na przeciwnym brzegu urządził zasadzkę. Powiększała jeszcze przeszkody spadzistość prawego brzegu rzeki więc Traugutt, nie odpowiadając na strzały, cofnął się nie poniósłszy żadnych strat.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 26 VI 1863
Lokalizacja: Dąbrowice
Terytorium: Ruś
Wynik: Nierozstrzygnięta

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Romuald Traugutt

 

Zaangażowane siły:  

  • Oddział powstańczy
Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Hotr

 

Zaangażowane siły:  

  • Policja i milicja rosyjska

Mapa bitew