Rozalówka – 10 V 1863 – (Ukraina)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

W powiecie wasilkowskim tworzyło się kilka oddziałów powstańczych. Jeden złożony przeważnie z urzędników fabryki cukru w Szarmajówce, w lasach wsi Truszki, inny w okolicach Rokitna, dalej koło Mirówki, dokąd podążał oddziałek szarmajowiecki. Czestiakow, na czele nielicznej garstki żołnierzy i dwóch tysięcy chłopów, dopędził oddział pod Rozalówką i chłopstwo pohulało urządzając rzeź. Polec tutaj miał adiutant dowódcy Łapiński, sam zaś dowódca Święcicki z pułku wielkopołowskiego, dostał się do niewoli. W całej okolicy, zwłaszcza, w Uzinie, Spendówce i Mirówce zgłodniali i wymęczeni powstańcy, tak z oddziału zniszczonego w Rozalówce, jak z organizujących się w tych okolicach grup, ginęli marnie nie od broni rosyjskiego wojska, lecz z wyczerpania sił i pod razami kołów i siekier hajdamackich. W ten sposób znikały małe oddziałki powstańców.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 10 V 1863
Lokalizacja: Rozalówka
Terytorium: Ruś
Wynik: Zwycięstwo powstańców

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Łapiński
  • Święcicki

 

Zaangażowane siły:

  • Kilka oddziałów powstańczych

 

Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Czestiakow

 

Zaangażowane siły:

  • Piechota rosyjska
  • Chłopi (2000 osób)

Mapa bitew