Antokolce – 16 IV 1863 – (woj. wileńskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

W okolicy Trok organizował oddział Feliks Wisłouch (naczelnik I oddziału powiatu trockiego), który zwiększony rozbitkami Korewy, względnie Kuczewskiego, doprowadzony przez Proha do Wisłoucha, w połowie kwietnia 1863 r. Połączony oddział liczył łącznie 130 ludzi. Dnia 14 kwietnia 1863 r. wystąpił ze Zosiel, ku wsi Giegużynowi rosyjski pułkownik Skorduli z dwoma kompaniami i 27 kozakami i zawrócił w las żyżmorski dwiema kolumnami. Prawą kolumną sam dowodząc nie spotkał powstańców. Natomiast kapitan Fietow, idąc z kompanią i 17 kozakami, starł się pod Antokolcami z Wisłouchem, lecz odparty został ze stratą 36 zabitych i rannych.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 16 IV 1863
Lokalizacja: Antokolce
Terytorium: Litwa
Wynik: Zwycięstwo powstańców

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy: 

  • Feliks Wisłouch

 

Zaangażowane siły:  

  • Oddział powstańczy (130 powstańców)

 

Imperium Rosyjskie

Dowódcy: 

  • Fietow

 

Zaangażowane siły:  

  • Kompania piechoty
  • Oddział kozków (17 żołnierzy)

Mapa bitew