Kuczbork – 12 VII 1863 – (woj. płockie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Na wiadomość, że do Kuczborka przybył rosyjski podpułkownik Dobrowolski z dwoma kompaniami piechoty, pół seciną kozakowi 35 objeszczykami podsunął się Kuszaba (Zgliczyński) dowodzący połączonymi oddziałami Zambrzyckiego (który dla osobistych interesów opuścił oddział), Suleckiego i Polaczka liczącymi do 500 piechoty i 60 jazdy pod wieś i zaatakował obiadującego właśnie nieprzyjaciela. Rosjanie z początku zaskoczeni, szybko uszykowali się do boju i rozpoczęli ogień rotowy.

Po krótkiej walce wszczął się popłoch wśród młodego powstańczego żołnierza, który w większej części nie był jeszcze pod ostrzałem, tak że nie można go było zmusić do ponownego ataku. Rosjanie jednak widząc znaczny zastęp powstańców nie wyszli ze wsi. Tylko Dukmasew z kozakami i strażą graniczną puścił się za jazdą powstańczą, którą ścigał na przestrzeni siedmiu wiorst. Zuchwały ten napad kosztował Kuszabę około 30 zabitych i tyluż rannych oraz kilkunastu wziętych do niewoli. Rosjanie według swego raportu mieli stracić sześciu rannych.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 12 VII 1863
Lokalizacja: Kuczbork
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Rosjan

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Kuszaba

 

Zaangażowane siły: 

  • Oddział piechoty postańczej (około 500 osób)
  • Oddział jazdy powstańczej (60 osób)
Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Dobrowolski
  • Dukmasew

 

Zaangażowane siły: 

  • Dwie kompanie piechoty
  • Pół seciny kozaków
  • Oddział objeszczyków (35 osób)

Mapa bitew