Kuczbork-Osada – 12 VII 1863 – (woj. płockie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Na wiadomość, że do Kuczborka przybył rosyjski podpułkownik Dobrowolski z dwoma kompaniami piechoty, pół seciną kozakowi 35 objeszczykami podsunął się  Stanisław Zgliczyński ("Kuszaba")  dowodzący połączonymi oddziałami Ignacego Zambrzyckiego (który dla osobistych interesów opuścił oddział), Suleckiego i Romaulda Majera ("Polaczek") liczącymi do 500 piechoty i 60 jazdy pod wieś i zaatakował obiadującego właśnie nieprzyjaciela. Rosjanie z początku zaskoczeni, szybko uszykowali się do boju i rozpoczęli ogień rotowy.

Po krótkiej walce wszczął się popłoch wśród młodego powstańczego żołnierza, który w większej części nie był jeszcze pod ostrzałem, tak że nie można go było zmusić do ponownego ataku. Rosjanie jednak widząc znaczny zastęp powstańców nie wyszli ze wsi. Tylko Osip Dukmasow z kozakami i strażą graniczną puścił się za jazdą powstańczą, którą ścigał na przestrzeni siedmiu wiorst. Zuchwały ten napad kosztował Zgliczyńskiego około 30 zabitych i tyluż rannych oraz kilkunastu wziętych do niewoli. Rosjanie według swego raportu mieli stracić sześciu rannych.

____________________________________

Objeszczyk - żołnierz rosyjskiej straży granicznej

Wiorsta - dawna rosyjska jednostka drogowych miar długości (zwykle drogi). Około 1,0668 km.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 12 VII 1863
Lokalizacja: Kuczbork
Województwo: płockie
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Imperium Rosyjskiego

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Stanisław Zgliczyński

 

Zaangażowane siły: 

  • Oddział piechoty (około 500 powstańców)
  • Oddział jazdy (60 powstańców)

 

Łącznie około 560 powstańców 

Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Dobrowolski
  • Osip Dukmasow

 

Zaangażowane siły: 

  • Dwie kompanie piechoty (około 400 żołnierzy)
  • Pół seciny kozaków (około 75 żołnierzy)
  • Oddział objeszczyków (35 żołnierzy)

 

Łącznie około 510 żołnierzy 

Mapa bitew