Grodzisk – 1 XI 1863 – (woj. mazowieckie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Wysławszy naprzód na punkt zborny wszystkich oddziałów „Dzieci warszawskich" do Młochowa jeden pluton pod dowództwem porucznika Baczewskiego, a po jednym do Rudy Guzowskiej, Pruszkowa i Radziwiłłowa, z resztą oddziału ruszył Paweł Gąsowski (Pawełek) na Grodzisk, gdzie stały dwie rosyjskie kompanie piechoty i secina kozaków.

Cicho i w porządku przejechali powstańcy przez miasto i podsunęli się pod dom zajmowany przez kozaków. Na odgłos strzału, którym porucznik Smoliński położył pikietę, warty przy szosie kolejowej i koło koszar odpowiedziały strzałami i w jednej chwili cały garnizon stanął na nogach. Piechota, zamknąwszy się w koszarach, oczekiwała ataku, a Kozacy poczęli strzelać przez okna, dach i drzwi stajni, lecz nikogo nie zranili, powstańcy natomiast zabili kilku kozaków, wracających na odgłos walki z karczm. Gąsowski, obawiając się ataku piechoty, której nie mógłby sprostać wobec niemożliwości rozwinięcia kawalerii we wąskich uliczkach miasteczka, dał hasło do odwrotu i przez Radoń i Książenice ruszył oddział w porządku do Młochowa.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 1 XI 1863
Lokalizacja: Grodzisk
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Polaków

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi
Imperium Rosyjskie

Zobacz także

11 IX 1863
Lutomiersk

Pułkownik Matuszewicz, zebrawszy część rozbitków z pod Dalikowa, ucierał się pomyślnie w okolicy Lutomierska z trzema kompaniami piechoty, dwoma szwadronami…

29 VIII 1863
Nieznanice

Generał Edmund Taczanowski, będąc pewnym, że przepędzeni ze wsi kozacy zawiadomią konsystującą w Częstochowie załogę o pochodzie wojsk powstańczych, ruszył…

28 VIII 1863
Borówno

Oddziały trzech powiatów województwa kaliskiego pod dowództwem pułkownika Franciszka Kopernickiego, połączywszy się ostatecznie w Rząśni w ogólnej liczbie 260 strzelców…