Bodzinki – 1 VII 1863 – (woj. mińskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Oddziałek powstańców, rzekomo 50 osób liczący, miał spalić wieś Gromice (?) za karę, iż chłopi tej miejscowości pojmali powstańca Żołnierkiewicza. Wysłany z niewielkim oddziałem rosyjski porucznik Ryze dognał powstańców w lesie zaścianka Bodzinki i według raportu, rozbił. Ścigając powstańców przez dziewięć wiorst, położył trupem 20 a sam nie miał żadnych strat.

Podziel się w social media!

Ciekawa postać:

Powstańczy kapelan – Serafin Szulc 

W swoim pamiętniku pisał, że represyjna polityka władz rosyjskich wobec młodego pokolenia Polaków, powodowała jeszcze większy patriotyzm wśród młodzieży, która była gotowa do wszelkiego rodzaju poświęceń. Ksiądz Serafin Wojciech Szulc to jeden z przykładów udziału duchowieństwa w Powstaniu Styczniowym.
Serafin Szulc był bernardynem, który w lutym 1863 r. przyłączył się do oddziału Apolinarego Kurowskiego. W oddziale pełnił funkcję kapelana. Dał się poznać jako gorliwy pasterz, dobry mówca oraz sprawny negocjator. Dzięki jego staraniom udało się od będzińskich Żydów pozyskać w dobrej cenie ciepłą odzież dla powstańców oraz otrzymać wsparcie pieniężne na działania powstańcze.
Przed wyprawą na Miechów, odprawił piękne nabożeństwo, w którym zagrzewał powstańców do walki. Niestety, bitwa zakończyła się krwawym pogromem powstańców, a Szulc przez pewien czas musiał się ukrywać przebrany w chłopską sukmanę. Na swojej powstańczej ścieżce, spotkał m.in. Teodora Cieszkowskiego czy Dionizego Czechowskiego. Z tym ostatnim miał pewien ostry spór, w którym Czachowski nazwał Szulca pogardliwie „popem” oraz groził zastrzeleniem. Ostatecznie oboje doszli do porozumienia, przebaczając sobie nawzajem.
Po upadku powstania, przebywał dłuższy czas na emigracji, w trakcie której odwiedził Ziemię Świętą oraz Egipt. W latach 70. XIX w. powrócił do Galicji, gdzie sprawował szereg funkcji duszpasterskich. Najdłużej był związany z Pistyniem, gdzie pełnił posługę proboszcza. Dla potomnych zostawił niezwykle cenny pamiętnik, napisany w zaledwie kilka lat po upadku powstania. Zmarł w 1905 r.
Portret ks. Serafina Szulca, Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Metryka bitwy

Data: 1 VII 1863
Lokalizacja: Bodzinki
Terytorium: Litwa
Wynik: Zwycięstwo Rosjan

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy: 

  • Brak danych

 

Zaangażowane siły:  

  • Oddział powstańców (50 osób)
Imperium Rosyjskie

Dowódcy: 

  • Ryze

 

Zaangażowane siły:  

  • Brak danych

Mapa bitew