Ciechomice – 20 VII 1863 – (woj. mazowieckie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Wysłany z Kutna do Gombina z jedną kompanią i kozakami essauł Korgin napadł pod Ciechomicami koło Dobrzykowa na konnicę Emeryka Syrewicza i zmusił do ucieczki, biorąc trzech powstańców do niewoli. W tej potyczce poległ po stronie polskiej ks. Rafał Stacierkiewicz.

Essauł - stopień oficerski wojsk kozackich

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 20 VII 1863
Lokalizacja: Ciechomice
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Rosjan

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi
Imperium Rosyjskie

Zobacz także

11 IX 1863
Lutomiersk

Pułkownik Matuszewicz, zebrawszy część rozbitków z pod Dalikowa, ucierał się pomyślnie w okolicy Lutomierska z trzema kompaniami piechoty, dwoma szwadronami…

29 VIII 1863
Nieznanice

Generał Edmund Taczanowski, będąc pewnym, że przepędzeni ze wsi kozacy zawiadomią konsystującą w Częstochowie załogę o pochodzie wojsk powstańczych, ruszył…

28 VIII 1863
Borówno

Oddziały trzech powiatów województwa kaliskiego pod dowództwem pułkownika Franciszka Kopernickiego, połączywszy się ostatecznie w Rząśni w ogólnej liczbie 260 strzelców…