Włodawa – 15 X 1863 – (woj. podlaskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Stojący we Włodawie, rosyjski pułkownik Ertel, wzmocniony oddziałem, przysłanym mu przez generała Kazlannikowa, wyruszył przeciw powstańcom w kierunku Radzynia. Korzystając z osłabienia załogi włodawskiej, konny oddział powstańczy uderzył na Włodawę, lecz został odparty według raportu rosyjskiego ze stratą  kilku szabel i karabinów.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 15 X 1863
Lokalizacja: Włodawa
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Rosjan

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi
Imperium Rosyjskie

Zobacz także

11 IX 1863
Lutomiersk

Pułkownik Matuszewicz, zebrawszy część rozbitków z pod Dalikowa, ucierał się pomyślnie w okolicy Lutomierska z trzema kompaniami piechoty, dwoma szwadronami…

29 VIII 1863
Nieznanice

Generał Edmund Taczanowski, będąc pewnym, że przepędzeni ze wsi kozacy zawiadomią konsystującą w Częstochowie załogę o pochodzie wojsk powstańczych, ruszył…

28 VIII 1863
Borówno

Oddziały trzech powiatów województwa kaliskiego pod dowództwem pułkownika Franciszka Kopernickiego, połączywszy się ostatecznie w Rząśni w ogólnej liczbie 260 strzelców…