Pomusie – 15 VII 1863 – (woj. wileńskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Wycofawszy się pod Klaryszkami, ruszyli Sędek i Lubicz na południe i dotarli dnia 15 lipca 1863 r. o godzinie 21.00 wieczorem do Pomusia, gdzie ogłosiwszy manifest Rządu Narodowego, zabrali rekruta. Starłszy się z przednimi strażami rosyjskiego pułkownika Kowalewskiego, który z dwoma kompaniami gatczyńskiego pułku i kozakami szedł za nimi, musieli się cofać ku Niemnowi do powiatu sejneńskiego.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 15 VII 1863
Lokalizacja: Pomusie
Terytorium: Litwa
Wynik: Nierozstrzygnięta

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy: 

  • Sędek
  • Lubicz

 

Zaangażowane siły:  

  • Oddziały powstańcze

 

 

Imperium Rosyjskie

Dowódcy: 

  • Kowalewski

 

Zaangażowane siły:  

  • Dwie kompanie piechoty
  • Oddział kozaków

Mapa bitew