Andrzejów – 23 XI 1863 – (woj. podlaskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Karol Krysiński, po bitwie pod Malinówką, zatrzymawszy przy sobie tylko jazdę, ruszył znowu na Podlasie, kierując się ku Radzyniowi. W marszu polecił Rostworowskiemu podsunąć się w 15 koni pod Andrzejów, gdzie stał jeden oddziałek jazdy powstańczej z kilkudziesięciu koni złożony.

Zabrawszy po drodze we Wereszczynie pluton jazdy, wszedł Rostworowski do Andrzejowa równocześnie z kozakami, którzy wpadli na wspomniany wyżej nieprzygotowany oddziałek. Przyjęci ogniem nadbiegającego Rostworowskiego, kozacy cofnęli się, a powstańcy ruszyli szybko ku Woli Wereszczyńskiej.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 23 XI 1863
Lokalizacja: Andrzejów
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Polaków

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Rostworowski

 

Zaangażowane siły: 

  • Pluton jazdy powstańczej
Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Brak danych

 

Zaangażowane siły: 

  • Oddział kozaków

Mapa bitew