Andrzejów – 23 XI 1863 – (woj. podlaskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Krysiński, po bitwie pod Malinówką, zatrzymawszy przy sobie tylko jazdę, ruszył znowu na Podlasie, kierując się ku Radzyniowi. W marszu polecił Rostworowskiemu podsunąć się w 15 koni pod Andrzejów, gdzie stał jeden oddziałek jazdy powstańczej z kilkudziesięciu koni złożony. Zabrawszy po drodze we Wereszczynie pluton jazdy, wszedł Rostworowski do Andrzejowa równocześnie z kozakami, którzy wpadli na wspomniany wyżej nieprzygotowany oddziałek. Przyjęci ogniem nadbiegającego Rostworowskiego, kozacy cofnęli się, a powstańcy ruszyli szybko ku Woli Wereszczyńskiej.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 23 XI 1863
Lokalizacja: Andrzejów
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Polaków

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi
Imperium Rosyjskie

Zobacz także

3 II 1864
Kielce

Przez kilka dni nie atakowany przez Rosjan wyruszył Zygmunt Napoleon Rzewuski ku Przedborzu, wysyłając równoległą drogą pluton „kozacki" pod dowództwem…

2 II 1864
Kielce

Załoga rosyjska w Kielcach została zaalarmowana przez Rudowskiego, przy czym powstańcy pod samem miastem zabili dwóch dragonów a sześciu wzięli…

31 I 1864
Sędziszów

Pod Sędziszowem objazd pół seciny kozaków napadła na garstkę 20 konnych rotmistrza Jana Mazarakiego w czasie obiadowania. Mazaraki, straciwszy kilku…