Rychły – 5 VIII 1863 – (woj. grodzieńskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Po kilkudniowym krążeniu po powiecie Kobyliński, Górski i Kwapiszewski stanęli na noc dnia 4 sierpnia we folwarku Puchły nad Narwią koło wsi Rychły, śledzeni przez rosyjskiego pułkownika Tigerstetta, który z Bielska wyruszył dnia 4 sierpnia w sile kompani piechoty, 75 ułanów i 35 kozaków. O godzinie 3.00 z rana powstańcy otoczeni zostali przez konnicę rosyjską, podczas gdy piechota stanęła w zasadzce przy pobliskim brodzie. Celnymi strzałami zza płotów powstańcy zrzucili z koni sporo Rosjan, którzy cofnęli się o 40 kroków, a Polacy wyszli w pole i przypuścili szarżę do konnicy rosyjskiej, a gdy ta cofnęła się jeszcze dalej, dopadli do dworu, zabrali bagaże swoje i umknęli. Konnicy nadbiegła z pomocą piechota rosyjska i rzuciła się wspólnie z jazdą w pościg, ale bezskuteczny i niedługi. Powstańcy uciekli w błota pod Supraśl, następnie zaś zniknęli w sokolskiej puszczy, a po kilkudniowym w niej krążeniu wrócili w lasy białostockie bezustannie nacierani przez Rosjan w ciągu dwóch tygodni, prawie nie schodząc z koni. Potrzeba wypoczynku zmusiła ich ruszyć ku Narwi i przeprawili się w Łapach. Rosjanie jak chmura zalegli przeciwny brzeg, ale do rozprawy tym razem nie przyszło. W sprawie rychlańskiej Rosjanie stracili essauła Prusakowa i 19 innych zabitych oraz 14 rannych, Polacy zaś ponieśli straty małoznaczne.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 5 VIII 1863
Lokalizacja: Rychły
Terytorium: Litwa
Wynik: Nierozstrzygnięta

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy: 

 

Zaangażowane siły:  

Imperium Rosyjskie

Dowódcy: 

 

Zaangażowane siły:  

Mapa bitew