Chlewo – 25 II 1864 – (woj. kaliskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Krzątającemu się koło zorganizowania większych oddziałów, pułkownikowi Franciszek Kopernickiemu udało się zebrać 20 jazdy i 60 pieszych w okolicy Koźminka. Ten oddziałek dowodzony przez Józef Oxińskiego, zaatakował rosyjski kapitan Strauss, który wyruszył przeciw niemu z dwoma kompaniami piechoty i 40 kozakami z Koźminka. Powstańcy, zabarykadowawszy się w zabudowaniach dworskich, tak celnym prażyli ogniem Rosjan, że ci straciwszy 29 pieszych i 10 jazdy, odstąpili i cofnęli się do Waliszewic. Powstańcy podczas walki stracili tylko sześciu zabitych i 12 rannych.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 25 II 1864
Lokalizacja: Chlewo
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo powstańców

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Józef Oxiński

 

Zaangażowane siły: 

  • Oddział piechoty powstańczej (60 powstańców)
  • Oddział jazdy powstańczej (20 powstańców)

 

Łącznie około 80 powstańców 

 

 

Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Strauss

 

Zaangażowane siły: 

  • Dwie kompanie piechoty
  • Oddział kozaków (40 żołnierzy)

Mapa bitew