Józefów – 24 IV 1863 – (woj. lubelskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Zebrawszy uszczuplony do 250 ludzi po starciu pod Borowymi Młynami oddział, wymykając się z ciągłej obławy nieprzyjaciela, znowu znalazł się Marcin Borelowski („Lelewel”) w pobliżu Józefowa, aby z rozkazu Rządu Narodowego złączyć się z mającym wkroczyć do Królestwa Polskiego Antonim Jeziorańskim. Na pomęczony marszami oddział, odpoczywający w lesie między Józefowem a wsią Osuchy, napadły wieczorem 24 kwietnia 1863 r. kolumny rosyjskiego majora Jakowa Ogolina i podpułkownika Tołmaczewa w sile czterech kompanii piechoty z dwoma armatami i seciną kozaków.

Po pierwszej salwie zaraz wezwał Borelowski ochotników do zakrycia odwrotu. 70 z poetą Mieczysławem Romanowskim i Gustawem Wasilewskim, byłym Komisarzem Województwa Płockiego, a później Kaliskiego i Lubelskiego na czele, usłuchało apelu i krótki lecz bohaterski stawiało opór. Niestety garstka powstańców parta masą napierającego nieprzyjaciela, częścią wyginęła, częścią zdołała się uratować za kordon, ale bohaterstwem swym umożliwiła Borelowskiemu wymknięcie się z resztą. Rozbity oddział stracił w tym starciu 27 poległych, wśród których znajdowali się wspomniani Wasilewski i Romanowski.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 24 IV 1863
Lokalizacja: Józefów
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo powstańców

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Marcin Borelowski
  • Mieczysław Romanowski
  • Gustaw Wasilewski

 

Zaangażowane siły: 

  • Oddział powstańczy
Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Jakow Ogolin
  • Tołmaczew

 

Zaangażowane siły: 

  • Cztery kompanie piechoty
  • Dwie armaty
  • Secina kozaków

Mapa bitew