Przewuźki – 29 XII 1864 – (woj. podlaskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Przez cały 1864 r., w chwili gdy już nigdzie powstania nie było, ks. Stanisław Brzózka dowodził konnym oddziałem 40 ludzi z którym ukrywał się stale w lasach łukowskich w pośrodku tzw. „błot Jackich" na wysepce złączonej wąskim przejściem z twardym brzegiem błota pokrytego zawsze wodą. Raz po raz wyruszał na wyprawę, ukazując się to tu, to tam.

I tak w połowie czerwca 1864 r. podsunął się o pół mili pod Siedlce, w nocy na 1 lipca widziano go z całym oddziałkiem w Drążgowie nad Wieprzem, aż 19 października wykryto jego schronienie i urządzono wyprawę na zatwardziałego partyzanta. Wyruszył z Warszawy Zankisow i znalazł jego kryjówkę, ale już opróżnione przez powstańców. Rozpoczęła się obława w całym Siedleckiem i wreszcie wychwytano większą część oddziałku.

Przy księdzu Brzózce zostało czterech towarzyszy. Z garstką tą nocował Brzózka z 28/29. grudnia we wsi szlacheckiej Przewużkach w zagrodzie Adama Przewuskiego. Tutaj wyśledził księdza Brzózkę i otoczył zagrodę porucznik rewelskiego pułku Tołmasow z 35 kozakami i 11 żołnierzami.

Kozacy znaleźli powstańców ukrytych w szopie. Wykryci powstańcy dali ognia do Rosjan, jednego z nich Popowa, zranili kolbą i wypadłszy z szopy uszli do pobliskiego lasu. Tołmasow spostrzegłszy ucieczkę, rzucił się za uchodzącymi, lecz raniony w bok, padł na ziemię. Podoficer Dembczanko ścigał dalej uchodzących, zabił dwóch, lecz ksiądz Brzózka ocalał.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 29 XII 1864
Lokalizacja: Przewuźki
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Polaków

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi
Imperium Rosyjskie

Zobacz także

11 IX 1863
Lutomiersk

Pułkownik Matuszewicz, zebrawszy część rozbitków z pod Dalikowa, ucierał się pomyślnie w okolicy Lutomierska z trzema kompaniami piechoty, dwoma szwadronami…

29 VIII 1863
Nieznanice

Generał Edmund Taczanowski, będąc pewnym, że przepędzeni ze wsi kozacy zawiadomią konsystującą w Częstochowie załogę o pochodzie wojsk powstańczych, ruszył…

28 VIII 1863
Borówno

Oddziały trzech powiatów województwa kaliskiego pod dowództwem pułkownika Franciszka Kopernickiego, połączywszy się ostatecznie w Rząśni w ogólnej liczbie 260 strzelców…