Jaroszki – 7 III 1864 – (woj. sandomierskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

W celu ostatecznego zniszczenia oddziałów Józefa Hauke Bosaka wysłano 4 marca 1864 r. z Warszawy pułkownika Kulgaczewa i generała hrabiego Krajca w Województwo Sandomierskie. Pierwszy z nich wykrył wśród błot wsi Jaroszki obóz 50 powstańców, stanowiących część pułku radomskiego, którym dowodził po Michalskim, Malinowski - były podoficer rosyjski.

Niespodzianie napadnięci powstańcy zdołali się jednak wycofać ze stratą tylko dwóch rannych i dwóch zabitych. Jednak nazajutrz doścignięci przez Kulgaczewa według raportu rosyjskiego zostali zupełnie rozbici. Początkowo, według zeznań jeńców, oddziałek ten miał liczyć 100 ludzi, lecz rozdzielił się na drobne partie i tylko połowa pozostała w obozie w okolicy Jaroszek.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 7 III 1864
Lokalizacja: Jaroszki
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo powstańców

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Malinowski

 

Zaangażowane siły:

  • Oddział powstańczy (50 powstańców)

 

 

Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Kulgaczew

 

Zaangażowane siły:

  • Brak danych

Mapa bitew