Sklanek – 4 V 1863 – (woj. grodzieńskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Przeciw oddziałowi Aleksandra Lenkiewicza wysłano z Grodna ku Jeziorom rosyjskiego podporucznika Manteuffela w sile dwóch kompani piechoty i 30 kozaków. Rosjanie dopadli oddział powstańczy koło Sklanka. Powstańcy zajęli silną pozycję na górze „Świętych Błot", otoczonej dokoła prawie nieprzebytymi bagnami.

Rosjanie rozdzieliwszy się na dwie kolumny zaatakowali i rozbili zupełnie powstańców, mimo ich dobrej pozycji, z powodu braku broni w oddziale - na 136 ochotników było 25 strzelb. Część oddziału zginęła w błotach. Tegoż losu obawiając się dla swoich ludzi, Manteuffel wstrzymał pościg chwytając tylko dwóch powstańców do niewoli, powetowawszy sobie jednak tę małą liczbę jeńców aresztowaniem obywatela Walickiego, podejrzanego o współudział w powstaniu. Lenkiewicz, przy którym z pogromu na Świętych Błotach zostało tylko 25 ludzi, ruszył w Wołkowyskie.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 4 V 1863
Lokalizacja: Sklanek
Terytorium: Litwa
Wynik: Zwycięstwo powstańców

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy: 

  • Aleksandra Lenkiewicz

 

Zaangażowane siły:  

  • Oddział powstańczy (136 powstańców)

 

 

Imperium Rosyjskie

Dowódcy: 

  • Manteuffel

 

Zaangażowane siły:  

  • Dwie kompanie piechoty
  • Oddział kozaków (30 żołnierzy)

Mapa bitew