Podlesie – 4 V 1863 – (woj. krakowskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

W tym czasie gdy Stefan Malczewski pod Igołomią, wkroczył koło Czyżówki do województwa krakowskiego pułkownik Józef Miniewski na czele dobrze zorganizowanego oddziału ochotników polskich wraz z Legią Zagraniczną, dowodzoną przez włoskiego pułkownika Francessco Nullo, razem mając do 500 ludzi. O świcie 4 maja 1863 r. zajął Miniewski pozycję pod wioską Podlesie. Już o godzinie 8.30 z rana starły się przednie straże z jazdą rosyjską, która odpędzona, cofnęła się do głównej kolumny. Miniewski zaś zboczył w las, gdzie zajął górzystą pozycję, wysyłając kapitana Wierzbickiego z dwoma plutonami żuawów na rekonesans.

Tymczasem Rosjanie poczęli zbliżać się do obozu. Od lewej strony około 300 kozaków i objeszczyków, od prawej kozacy, a frontem posuwała się piechota. Na tę piechotę uderzył pluton strzelców i pułk żuawów. Następnie na całej prawie linii bojowej rozpoczął się ogień, który trwał od godz. 14.00 do 17.00, podczas którego Legia Zagraniczna stanowiła rezerwę, aby strzec tyłów oddziału. Miniewski i dowódca strzelców podpułkownik Kazimierz hrabia Czapski, przebiegając szeregi powstańcze, zachęcali do walki. Ostatecznie szarża żuawów, dowodzonych przez majora Stanisława Lesińskiego, zadecydowała o wygranej.

Rosjanie w największym nieładzie uciekli do Olkusza, nie zdoławszy zabrać ze sobą 10 zabitych na ogólną stratę 60 poległych i rannych. Straty oddziału powstańczego były nieznaczne. Oprócz wymienionych odznaczyli się szczególnie żuawi: Bogusz i Stanisław Załuski, który następnego dnia pod Krzykawką został ranny.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 4 V 1863
Lokalizacja: Podlesie
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo powstańców

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Józef Minewski
  • Francessco Nullo
  • Kazimierz Czapski
  • Stanisław Lesiński

 

Zaangażowane siły:

  • Oddział żuawów
  • Oddział strzelców
Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Brak danych

 

Zaangażowane siły:

  • Oddział kozaków (300 żołnierzy)
  • Oddział objeszczyków
  • Oddział piechoty

Mapa bitew