Cytowiany – 7 IV 1863 – (woj. kowieńskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Naczelnik Wojenny Powiatu Rosieńskiego, Zygmunt Cytowicz, zgromadził pod Cytowianami oddział około 250 ludzi. Rosjanie, zawiadomieni o organizującym się oddziale, wyruszyli na niego trzema kolumnami z Lidowian i Szydłowa. Dowódca powstańczy wysłał w zasadzkę Pawła Cytowieża przeciw jednej z kolumn.

Rosjanie, po krótkiej wymianie strzałów cofnęli się, lecz wnet zawrócili i uderzywszy na lewe skrzydło, dowodzone przez Ciszkiewicza, który ze swoim oddziałem połączył się z Cytowiczem, rozproszyli je i wdarli się do środka obozu powstańczego. Cytowicz rzucił się z kosynierami na nieprzyjaciela, ale ogień rosyjski rozproszył kolumnę, dowódca zaś sam poległ, przeszyty kilkunastu kulami. Z rozproszonego oddziału dowódca kawalerii, włościanin Pujdok, zebrał 30 ludzi i doprowadził do Kuszłejki i Gedgowda. Ciszkiewicz zdołał ujść i już w ruchu zbrojnym nie brał udziału.

Dłuski, który będąc o półtorej mili, pragnął przyjść Cytowiczowi na pomoc, musiał niestety zdać dowództwo swego oddziału Kuszłejce, gdyż wezwany był do natychmiastowego stawienia się osobiście w Wilnie. Rosjanami pod Cytowianami dowodzili major Łowszyn i pułkownik Bożerjanow, mający razem cztery kompanie piechoty i trzy szwadrony huzarów.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 7 IV 1863
Lokalizacja: Cytowiany
Terytorium: Litwa
Wynik: Zwycięstwo Rosjan

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy: 

  • Zygmunt Cytowicz
  • Cieszkiewicz
  • Paweł Cytowież

 

Zaangażowane siły:  

  • Oddział kosynierów
  • Oddział jazdy powstańczej
Imperium Rosyjskie

Dowódcy: 

  • Łowszyn
  • Bożerjanow

 

Zaangażowane siły:  

  • Cztery kompanie piechoty
  • Trzy szwadrony huzarów

Mapa bitew