Słupie – 23 I 1863 – (woj. lubelskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Koło Słupi Modliborowskiej pod Janowem starł się mały oddział powstańców ze znacznymi siłami piechoty rosyjskiej. Rosjanie, mszcząc się na właścicielu wsi, napadli później 28 stycznia na dwór, poranili śmiertelnie właściciela Władysława Gorzkowskiego, a Solmana Gorzkowskiego, właściciela sąsiedniej Wolicy, oraz brata Władysława zamordowali.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 23 I 1863
Lokalizacja: Słupie
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Nierozstrzygnięta

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi
Imperium Rosyjskie

Zobacz także

11 IX 1863
Lutomiersk

Pułkownik Matuszewicz, zebrawszy część rozbitków z pod Dalikowa, ucierał się pomyślnie w okolicy Lutomierska z trzema kompaniami piechoty, dwoma szwadronami…

29 VIII 1863
Nieznanice

Generał Edmund Taczanowski, będąc pewnym, że przepędzeni ze wsi kozacy zawiadomią konsystującą w Częstochowie załogę o pochodzie wojsk powstańczych, ruszył…

28 VIII 1863
Borówno

Oddziały trzech powiatów województwa kaliskiego pod dowództwem pułkownika Franciszka Kopernickiego, połączywszy się ostatecznie w Rząśni w ogólnej liczbie 260 strzelców…