Mikaszówka – 2 VII 1863 – (woj. augustowskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Podczas gdy Konstanty Ramotowski z częścią rozbitków ruszył na południe, Feliks Kołyszko, objąwszy po Hłasce i Szukiewiczu dowództwo VI. oddziału, starli się pod Mikaszówką z rosyjskim majorem Kubem, po czym udali się pod Wiejsieje. Tam Szukiewicz, zabrawszy swoich adiutantów i kilka koni, opuścił swój oddział, zostawiając go Kołyszce. W ten sposób jako dowódca trzech oddziałów, mianowicie swego, po Hłasce i Szukiewiczu miał pod sobą 370 ludzi. Niebawem Szukiewicz odebrał swój oddział a Kołyszko ze swoim i Blaskowym, razem w 160 ludzi wyruszył do Seraj a stamtąd pod Zywulciszki, gdzie otrzymał wezwanie ułatwienia przeprawy przez Niemen oddziałom dążącym z Trockiego.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 2 VII 1863
Lokalizacja: Mikaszówka
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Nierozstrzygnięta

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy: 

  • Feliks Kołyszko

 

Zaangażowane siły:  

  • Oddział powstańczy (370 powstańców)
Imperium Rosyjskie

Dowódcy: 

  • Kuba

 

Zaangażowane siły:  

  • Brak danych

 

Mapa bitew