Kodeń – 21 I 1863 – (woj. podlaskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Nęcki, b. podoficer wojsk rosyjskich, uderzył na czele 250 powstańców, wraz z Mikietym na ruchomy park artylerii w Kodniu, będący pod komendą podpułkownika Kazańskiego. Wyciąwszy do nogi warty, rzucili się powstańcy na odwach. Wśród Rosjan zapanował popłoch i uchodzili jak mogli ze swoim ciężko ranionym komendantem, zostawiając w rękach powstańców broń i amunicją. 50 Rosjan dostało się do niewoli w tym porucznik Antonienka. Pięciu było zabitych, a 15 było rannych.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 23 I 1863
Lokalizacja: Kodeń
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Polaków

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi
Imperium Rosyjskie

Zobacz także

22 III 1863
Kuźnica Masłowska

Z Radomska ruszył oddziałek Cieszkowskiego ku Małuszynowi, a 21 marca, zawiadomiony o zbliżaniu się znacznych sił rosyjskich , cofnął się…

21 III 1863
Igołomia

Brygadier Józef Śmiechowski, mając Józefa Miniewskiego jako szefa sztabu, objąwszy dowództwo reszty armii Mariana Langiewicza, zdziesiątkowanej przez dezercję po oddaleniu…

20 III 1863
Potok

Pułkownik Dionizy Czachowski, wyszedłszy z pod Grochowisk na czele 300 ludzi, spotkał Rosjan pod Potokiem i odparłszy, tym sposobem utorował…