Mazanówka – 26 V 1863 – (woj. podlaskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Uchodząc z pod Małkini, party przez majora Antoszewicza, idącego z Siedlec z czterema kompaniami piechoty, szwadronem ułanów i seciną kozaków i z dwiema armatami, stanął Stasiukiewicz pod Mazanówką, mając wówczas około 350 ludzi pod swoją komendą. Tutaj, gdy oddział zbierał się do gotowania jedzenia, zaatakowali go Rosjanie, lecz Stasiukiewicz wymknął się czym prędzej spod strzałów armatnich i ruszył ku Bugowi, żołnierze rosyjscy zaś zrabowali wieś.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 26 V 1863
Lokalizacja: Mazanówka
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Nierozstrzygnięta

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

  • Stasiukiewicz 

 

Zaangażowane siły:

  • Oddział powstańczy (350 osób)
Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

  • Antoszewicz  

 

Zaangażowane siły:

  • Cztery kompanie piechoty
  • Szwadron ułanów 
  • Secina kozaków
  • Dwie armaty

Mapa bitew