Pyzdry – 29 IV 1863 – (woj. kaliskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Dnia 28 kwietnia wieczorem, Edmund Taczanowski dowiedział się, że Rosjanie  maszerują na niego od strony Konina. Postanowiwszy przyjąć bitwę posiał natychmiast po oddział, znajdujący się w Ratajach pod dowództwem Faucheux. Skoro tenże przybył na czele około 300 ludzi około godz. 3.00 z rana, cała kolumna wyruszyła o 4.00 z Pyzdr i zajęła stanowisko o ćwierć mili od miasta. Około 8.00 ukazała się przednia straż nieprzyjacielska złożona z huzarów, a za nią wysunęła się piechota, która, rozrzuciwszy się w tyraliery, rozpoczęła silny ogień, po czym zaczęli Rosjanie strzelać granatami i kartaczami z czterech dział. Przy pierwszym  tym spotkaniu strzelcy chlubnie się odznaczyli i ani na chwilę nie zachwiali się. Po ośmiogodzinnym ogniowym boju rozstrzygnął walkę atak kosynierów. Rosjanie natychmiast w nieładzie zaczęli się cofać i zostawili plac boju. Obronę miasta i mostu powierzył Taczanowski Władysławowi Niegolewskiemu, posłowi na sejm pruski pleszewskiemu. Niegolewski wywiązał się chwalebnie z danego mu polecenia, bo całą ludność do broni powoławszy, ustawił na moście. W bitwie pod Pyzdrami szczególnym męstwem odznaczył się major Strzelecki szef sztabu, który wśród gradu kul z najzimniejszą krwią obchodził pozycje, tudzież Jan Działyński, Faucheux dowódca oddziału, Ganier, dowódca kosynierów, Osten, kapitan strzelców, Skąpski, porucznik strzelców, Prądzyński, rotmistrz, Kaniewski, Stanisław Budziszewski, szeregowcy od ułanów i Lewiński z całą swą kompanią, Mańkowski, Norbert Szuman i inni. Siły powstańcze w tej bitwie wynosiły 1200 ludzi: 500 strzelców, 650 kosynierów i 50 jazdy, rosyjskie składały się z dziewięciu kompanii piechoty, tudzież znacznej liczby kozaków i straży granicznej oraz czterech dział. Dzięki bardzo dobrej pozycji straty Taczanowskiego były nieznaczne, bo tylko osmiu zabitych i 27 rannych, między nimi dowódca Faucheux, po którym objął dowództwo Turno. Straty Rosjan natomiast były wiele większe, gdyż przez cały czas walki Rosjanie zakryci byli tylko rzadkimi krzakami, gdzie kule powstańców łatwo dosięgały.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 29 IV 1863
Lokalizacja: Pyzdry
Terytorium: Królestwo Polskie
Wynik: Zwycięstwo Polaków

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy:

 

Zaangażowane siły:

Imperium Rosyjskie

Dowódcy:

 

Zaangażowane siły:

Mapa bitew