Daukszyszki – 22 II 1863 – (woj. wileńskie)

Przeczytanie tego artykułu zajmie < 1 minutę
Autor: Stanisław Zieliński

Dnia 15 i 16 lutego 1863 r. w Żeladzinie w powiecie święciańskim, zebrała się po odczytaniu manifestu przed kościołem gromadka powstańców i ruszyła w powiat oszmiański, przyjmując po drodze gromadki wyprawione z Wilna, Święcian, Michaliszek i innych miejscowości. Atakując po drodze posterunki w Ignalinie i Podbrodziu, przedarł się oddziałek mimo Wornian brzegiem Żejmiry w okolice Smorgoń. W pogoń za tym oddziałkiem wysłano ze Święcian ku Smorgoniom pluton newskiego pieszego pułku i pół szwadronu kozaków gwardii.

Kolumna nie znalazłszy powstańców w Żeladzinie, spaliwszy tam chaty, ruszyła na podwodach w ślad za oddziałkiem, który dopadła w lesie daukszyskim między Gierwiatami a Sołami. Oddziałek wycofał się szczęśliwie ze stratą jednego zabitego i ruszył dalej ku Smorgoniom. W końcu dowódcy Feliks Wisłouch i Buchowiecki nie zastawszy nic przygotowanego, rozpuścili ludzi. Feliks Wisłouch ruszył w Trockie.

Podziel się w social media!

Metryka bitwy

Data: 22 II 1863
Lokalizacja: Daukszyszki
Terytorium: Litwa
Wynik: Nierozstrzygnięta

Strony konfliktu

Powstańcy Styczniowi

Dowódcy: 

  • Feliks Wisłouch
  • Buchowiecki

 

Zaangażowane siły:  

  • Oddział powstańczy
Imperium Rosyjskie

Dowódcy: 

  • Brak danych

 

Zaangażowane siły:  

  • Pluton piechoty
  • Pół szwadronu kozaków

Mapa bitew